แอดมินโรงเรียนสถานะรอการยืนยัน

ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน เขต
1.  สุวิมล บัวพรวน  โรงเรียนบ้านท่ากกแก  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
2.  ธวัช ทานา  โรงเรียนบ้านหลุง  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
3.  รจนา เลิศนันทวิเชียร  โรงเรียนบ้านนา  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
4.  สนาม เทพโสดา  โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
5.  สำรวย คำสุข  โรงเรียนบ้านทุ่งแค  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
6.  วัฒนาพร ศิลกุล  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
7.  เกศกานต์ นันเปียง  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์  สพป.ลำปาง เขต 1
8.  พิมพ์จันทร์ แซ่เต็ม  โรงเรียนวัดท่าสี  สพป.ลำปาง เขต 1
9.  อภิรักษ์ โพธิ์สุ  โรงเรียนบ้านยางงอย  สพป.นครพนม เขต 2
10.  อุสาห์ สุดยะดา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่  สพป.นครพนม เขต 2
11.  วรรณีย์ หีบแก้ว  โรงเรียนบ้านไทยรัฐวิทยา  สพป.มหาสารคาม เขต 3
12.  ภาวินี หาญวาฤทธิ์  โรงเรียนบ้านหนองนาทราย  สพป.เลย เขต 1
13.  อารียา นามโคตร  โรงเรียนออป.17  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
14.  ไพริน กองศรี  โรงเรียนวัดบอนใหญ่  สพป.นครปฐม เขต 2
15.  เฉลิมวุฒิ แก้วสม  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
16.  กรรภิรมย์ ดรพล  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1
17.  มาลี ไชยศรี  โรงเรียน  
18.  กัล​ยกร​ สุวรรณขำ  โรงเรียน  
19.  อัญชิษฐา ฮวดศรี  โรงเรียน  

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net