แอดมินโรงเรียนสถานะรอการยืนยัน

ลำดับที่ ชื่อ โรงเรียน เขต
1.  กฤษติกร แปงผางา  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน  สพป.น่าน เขต 1
2.  อภิรักษ์ โพธิ์สุ  โรงเรียนบ้านยางงอย  สพป.นครพนม เขต 2
3.  อุสาห์ สุดยะดา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่  สพป.นครพนม เขต 2
4.   ประครอง เทพน้อย  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง  สพป.เลย เขต 1
5.  ณิชา โคตรมงคล  โรงเรียนบ้านคกมาด  สพป.เลย เขต 1
6.  สุมาลี ศรีบุรินทร์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)  สพป.เลย เขต 1
7.  เกล็ดดาว กลมทุกสิ่ง  โรงเรียนบ้านหนองยาว  สพป.สุรินทร์ เขต 3
8.  สุธาสินี ชูสงค์  โรงเรียนวัดหนองหมู  สพป.นครสวรรค์ เขต 1
9.  บุญหลาย แต่งทรัพย์  โรงเรียนบ้านงิ้ว  สพป.ชัยภูมิ เขต 3
10.  เฉลิมวุฒิ แก้วสม  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  สพป.ขอนแก่น เขต 1
11.  กรรภิรมย์ ดรพล  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา  สพป.ขอนแก่น เขต 1

 

 

 

Powered By www.thaieducation.net