ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3 1 33.33%
2.  โรงเรียนนางามวิทยา 179 48 26.82%
3.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197 44 22.34%
4.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297 57 19.19%
5.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11 2 18.18%
6.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53 9 16.98%
7.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 150 25 16.67%
8.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254 42 16.54%
9.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 122 18 14.75%
10.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150 22 14.67%
11.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 59 8 13.56%
12.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 3 13.04%
13.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116 15 12.93%
14.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72 9 12.50%
15.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352 40 11.36%
16.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53 6 11.32%
17.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 28 3 10.71%
18.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358 37 10.34%
19.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141 14 9.93%
20.  โรงเรียนบ้านนาวี 106 10 9.43%
21.  โรงเรียนบ้านนาบอน 348 32 9.20%
22.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127 11 8.66%
23.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93 8 8.60%
24.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133 11 8.27%
25.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 37 3 8.11%
26.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81 6 7.41%
27.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41 3 7.32%
28.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 296 21 7.09%
29.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29 2 6.90%
30.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177 12 6.78%
31.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45 3 6.67%
32.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76 5 6.58%
33.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 76 5 6.58%
34.  โรงเรียนนาทันวิทยา 108 7 6.48%
35.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 93 6 6.45%
36.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62 4 6.45%
37.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 212 13 6.13%
38.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49 3 6.12%
39.  โรงเรียนบ้านวังมน 67 4 5.97%
40.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 138 8 5.80%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214 12 5.61%
42.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54 3 5.56%
43.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55 3 5.45%
44.  โรงเรียนบ้านจาน 59 3 5.08%
45.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166 8 4.82%
46.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63 3 4.76%
47.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86 4 4.65%
48.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87 4 4.60%
49.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132 6 4.55%
50.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22 1 4.55%
51.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 156 7 4.49%
52.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47 2 4.26%
53.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166 7 4.22%
54.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 240 10 4.17%
55.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24 1 4.17%
56.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 98 4 4.08%
57.  โรงเรียนหนองบัวใน 174 7 4.02%
58.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100 4 4.00%
59.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 100 4 4.00%
60.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25 1 4.00%
61.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176 7 3.98%
62.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 151 6 3.97%
63.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126 5 3.97%
64.  โรงเรียนบ้านกกตาล 78 3 3.85%
65.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130 5 3.85%
66.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111 4 3.60%
67.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88 3 3.41%
68.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 118 4 3.39%
69.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 148 5 3.38%
70.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89 3 3.37%
71.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 179 6 3.35%
72.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646 55 3.34%
73.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 120 4 3.33%
74.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60 2 3.33%
75.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 156 5 3.21%
76.  โรงเรียนบ้านดงมัน 32 1 3.13%
77.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99 3 3.03%
78.  โรงเรียนบ้านชาด 236 7 2.97%
79.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 275 8 2.91%
80.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69 2 2.90%
81.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35 1 2.86%
82.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 70 2 2.86%
83.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73 2 2.74%
84.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146 4 2.74%
85.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 37 1 2.70%
86.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 354 9 2.54%
87.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 201 5 2.49%
88.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123 3 2.44%
89.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41 1 2.44%
90.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463 11 2.38%
91.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1388 33 2.38%
92.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87 2 2.30%
93.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45 1 2.22%
94.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91 2 2.20%
95.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92 2 2.17%
96.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141 3 2.13%
97.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95 2 2.11%
98.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48 1 2.08%
99.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242 5 2.07%
100.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291 6 2.06%
101.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101 2 1.98%
102.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103 2 1.94%
103.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52 1 1.92%
104.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53 1 1.89%
105.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53 1 1.89%
106.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106 2 1.89%
107.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218 4 1.83%
108.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 245 4 1.63%
109.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62 1 1.61%
110.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 124 2 1.61%
111.  โรงเรียนหนองโพนสูง 63 1 1.59%
112.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 67 1 1.49%
113.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 137 2 1.46%
114.  โรงเรียนบ้านดงหมู 137 2 1.46%
115.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140 2 1.43%
116.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149 2 1.34%
117.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230 3 1.30%
118.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 80 1 1.25%
119.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80 1 1.25%
120.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81 1 1.23%
121.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82 1 1.22%
122.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 83 1 1.20%
123.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88 1 1.14%
124.  โรงเรียนนาขามวิทยา 277 3 1.08%
125.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97 1 1.03%
126.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100 1 1.00%
127.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100 1 1.00%
128.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109 1 0.92%
129.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116 1 0.86%
130.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353 3 0.85%
131.  โรงเรียนโคกนาดี 120 1 0.83%
132.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207 1 0.48%
133.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 112 0 0.00%
134.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40 0 0.00%
135.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66 0 0.00%
136.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33 0 0.00%
137.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38 0 0.00%
138.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 95 0 0.00%
139.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206 0 0.00%
140.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62 0 0.00%
141.  โรงเรียนหนองบัวนอก 56 0 0.00%
142.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2 0 0.00%
143.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46 0 0.00%
144.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 87 0 0.00%
145.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6 0 0.00%
146.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 33 0 0.00%
147.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63 0 0.00%
148.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 111 0 0.00%
149.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 39 0 0.00%
150.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 0 0.00%
151.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56 0 0.00%
152.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33 0 0.00%
153.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 260 0 0.00%
154.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80 0 0.00%
155.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73 0 0.00%
156.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36 0 0.00%
157.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172 0 0.00%
158.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46 0 0.00%
159.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 21 0 0.00%
160.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 0 0.00%
161.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 159 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านกลาง 108 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 309 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 30 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านคุย 253 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านนาคู 229 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านนาทัน 28 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 89 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 101 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 48 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 45 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 100 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 20 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 97 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 239 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65 0 0.00%
199.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net