ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21 4 19.05%
2.  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 64 12 18.75%
3.  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177 30 16.95%
4.  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149 22 14.77%
5.  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88 13 14.77%
6.  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152 20 13.16%
7.  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 122 16 13.11%
8.  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 110 13 11.82%
9.  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 52 6 11.54%
10.  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54 6 11.11%
11.  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 66 7 10.61%
12.  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131 13 9.92%
13.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 42 4 9.52%
14.  โรงเรียนบ้านมะค่า 34 3 8.82%
15.  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103 9 8.74%
16.  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154 13 8.44%
17.  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 62 5 8.06%
18.  โรงเรียนบ้านประคำ 108 8 7.41%
19.  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45 3 6.67%
20.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 76 5 6.58%
21.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108 7 6.48%
22.  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 110 7 6.36%
23.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 142 9 6.34%
24.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 32 2 6.25%
25.  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 209 13 6.22%
26.  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116 7 6.03%
27.  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50 3 6.00%
28.  โรงเรียนบ้านหนองบง 34 2 5.88%
29.  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 139 8 5.76%
30.  โรงเรียนบ้านดงบัง 107 6 5.61%
31.  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55 3 5.45%
32.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 93 5 5.38%
33.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 94 5 5.32%
34.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152 8 5.26%
35.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 19 1 5.26%
36.  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40 2 5.00%
37.  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 40 2 5.00%
38.  โรงเรียนบ้านโนนสูง 81 4 4.94%
39.  โรงเรียนบ้านหินแห่ 124 6 4.84%
40.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 169 8 4.73%
41.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 43 2 4.65%
42.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 216 10 4.63%
43.  โรงเรียนบ้านหนองบง 65 3 4.62%
44.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67 3 4.48%
45.  โรงเรียนบ้านสีสุก 114 5 4.39%
46.  โรงเรียนบ้านกู่ 24 1 4.17%
47.  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74 3 4.05%
48.  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 50 2 4.00%
49.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 150 6 4.00%
50.  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 75 3 4.00%
51.  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25 1 4.00%
52.  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51 2 3.92%
53.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 103 4 3.88%
54.  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52 2 3.85%
55.  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83 3 3.61%
56.  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 117 4 3.42%
57.  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 90 3 3.33%
58.  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30 1 3.33%
59.  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125 4 3.20%
60.  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94 3 3.19%
61.  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 128 4 3.13%
62.  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 65 2 3.08%
63.  โรงเรียนบ้านสระครก 99 3 3.03%
64.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33 1 3.03%
65.  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 262 7 2.67%
66.  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114 3 2.63%
67.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 38 1 2.63%
68.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 44 1 2.27%
69.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100 2 2.00%
70.  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251 5 1.99%
71.  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53 1 1.89%
72.  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 850 16 1.88%
73.  โรงเรียนบ้านหมัน 107 2 1.87%
74.  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 108 2 1.85%
75.  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 56 1 1.79%
76.  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 119 2 1.68%
77.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 61 1 1.64%
78.  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 123 2 1.63%
79.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 65 1 1.54%
80.  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 131 2 1.53%
81.  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 68 1 1.47%
82.  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 69 1 1.45%
83.  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209 3 1.44%
84.  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139 2 1.44%
85.  โรงเรียนบ้านแฝก 72 1 1.39%
86.  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 148 2 1.35%
87.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 155 2 1.29%
88.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81 1 1.23%
89.  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167 2 1.20%
90.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86 1 1.16%
91.  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87 1 1.15%
92.  โรงเรียนบ้านตะโก 176 2 1.14%
93.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90 1 1.11%
94.  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187 2 1.07%
95.  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 94 1 1.06%
96.  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 106 1 0.94%
97.  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 108 1 0.93%
98.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120 1 0.83%
99.  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 123 1 0.81%
100.  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 136 1 0.74%
101.  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146 1 0.68%
102.  โรงเรียนบ้านโคกสี 163 1 0.61%
103.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 264 0 0.00%
104.  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 91 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านกระถิน 87 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านกอก 25 0 0.00%
107.  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 54 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 126 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 125 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 127 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านตะหนอด 38 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 50 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 111 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 73 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 26 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านนาแค 53 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านปอบิด 90 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 160 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 34 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 221 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 79 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 68 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 44 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 21 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 187 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านหนองแขม 122 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 65 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านเสมา 106 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 90 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 50 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 68 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 63 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านโจด 87 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 54 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 20 0 0.00%
161.  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133 0 0.00%
162.  โรงเรียนวังโพน 46 0 0.00%
163.  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 78 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านไทรโยง 62 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 49 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 43 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 48 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 42 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 87 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36 0 0.00%
172.  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 61 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 48 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 58 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 35 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46 0 0.00%
178.  โรงเรียนวันครู 2502 168 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 48 0 0.00%
180.  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 45 0 0.00%
181.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 83 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net