ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 119 19 15.97%
2.  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27 4 14.81%
3.  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 242 30 12.40%
4.  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 61 7 11.48%
5.  โรงเรียนประชานิคม 2 153 17 11.11%
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 112 11 9.82%
7.  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 102 8 7.84%
8.  โรงเรียนบ้านคอสน 65 5 7.69%
9.  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 557 40 7.18%
10.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 305 20 6.56%
11.  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 159 10 6.29%
12.  โรงเรียนวัดคูขุด 82 5 6.10%
13.  โรงเรียนวัดหัวกรูด 112 6 5.36%
14.  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 112 6 5.36%
15.  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 131 7 5.34%
16.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 209 11 5.26%
17.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 692 34 4.91%
18.  โรงเรียนวัดบางลึก 63 3 4.76%
19.  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 136 6 4.41%
20.  โรงเรียนบ้านบางหลง 70 3 4.29%
21.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504 21 4.17%
22.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 149 6 4.03%
23.  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78 3 3.85%
24.  โรงเรียนบ้านหาดใน 213 8 3.76%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 221 8 3.62%
26.  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450 16 3.56%
27.  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 114 4 3.51%
28.  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 58 2 3.45%
29.  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1348 46 3.41%
30.  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 887 28 3.16%
31.  โรงเรียนบ้านจันทึง 162 5 3.09%
32.  โรงเรียนบ้านปากคลอง 194 6 3.09%
33.  โรงเรียนบ้านบางจาก 164 5 3.05%
34.  โรงเรียนวัดหูรอ 132 4 3.03%
35.  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 105 3 2.86%
36.  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 113 3 2.65%
37.  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 114 3 2.63%
38.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2089 54 2.58%
39.  โรงเรียนประชานิคม 4 294 7 2.38%
40.  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 216 5 2.31%
41.  โรงเรียนบ้านดอนทราย 44 1 2.27%
42.  โรงเรียนวัดดอนรวบ 139 3 2.16%
43.  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 238 5 2.10%
44.  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 144 3 2.08%
45.  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 144 3 2.08%
46.  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 387 8 2.07%
47.  โรงเรียนบ้านสามเสียม 98 2 2.04%
48.  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100 2 2.00%
49.  โรงเรียนบ้านนาแซะ 101 2 1.98%
50.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 165 3 1.82%
51.  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1217 21 1.73%
52.  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 131 2 1.53%
53.  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133 2 1.50%
54.  โรงเรียนประชาพัฒนา 72 1 1.39%
55.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 238 3 1.26%
56.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 80 1 1.25%
57.  โรงเรียนบ้านชุมโค 81 1 1.23%
58.  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165 2 1.21%
59.  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 83 1 1.20%
60.  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 256 3 1.17%
61.  โรงเรียนวัดดอนยาง 88 1 1.14%
62.  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 108 1 0.93%
63.  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 113 1 0.88%
64.  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 157 1 0.64%
65.  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 195 1 0.51%
66.  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 441 2 0.45%
67.  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 542 2 0.37%
68.  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 277 1 0.36%
69.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดดอนเมือง 141 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดทุ่งคา 75 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดบางแหวน 147 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดวังไผ่ 30 0 0.00%
74.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 120 0 0.00%
75.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 117 0 0.00%
76.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 216 0 0.00%
77.  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 152 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านกลาง 161 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านคอกม้า 62 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 71 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 12 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 60 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 112 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 214 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 67 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 91 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 41 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 281 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 45 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านบางคอย 119 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านรับร่อ 34 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านละมุ 65 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านวังช้าง 202 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านยายไท 96 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 41 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 41 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 125 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 162 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหินกบ 83 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 135 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านเขาพาง 30 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 70 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านเขาวง 107 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 89 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านในห้วย 64 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านไชยราช 78 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดควนมณี 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net