ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านหินวง 154 28 18.18%
2.  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386 61 15.80%
3.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 444 70 15.77%
4.  โรงเรียน วัดโป่ง 476 63 13.24%
5.  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207 27 13.04%
6.  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345 43 12.46%
7.  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469 53 11.30%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155 16 10.32%
9.  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 921 82 8.90%
10.  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195 101 8.45%
11.  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571 46 8.06%
12.  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 539 43 7.98%
13.  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 191 15 7.85%
14.  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594 45 7.58%
15.  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 357 27 7.56%
16.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242 18 7.44%
17.  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 344 25 7.27%
18.  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903 64 7.09%
19.  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 285 20 7.02%
20.  โรงเรียน บ้านขลอด 511 33 6.46%
21.  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 210 13 6.19%
22.  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547 33 6.03%
23.  โรงเรียน บ้านนอก 106 6 5.66%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321 18 5.61%
25.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512 28 5.47%
26.  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780 42 5.38%
27.  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 155 8 5.16%
28.  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 318 16 5.03%
29.  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 482 24 4.98%
30.  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 483 24 4.97%
31.  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 855 42 4.91%
32.  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 209 10 4.78%
33.  โรงเรียนบ้านนาวัง 235 11 4.68%
34.  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 309 14 4.53%
35.  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335 15 4.48%
36.  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278 12 4.32%
37.  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792 34 4.29%
38.  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571 24 4.20%
39.  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 148 6 4.05%
40.  โรงเรียน บ้านหุบบอน 228 9 3.95%
41.  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 608 24 3.95%
42.  โรงเรียนบ้านเขาหิน 461 18 3.90%
43.  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282 11 3.90%
44.  โรงเรียนวัดวังหิน 215 8 3.72%
45.  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135 5 3.70%
46.  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1611 59 3.66%
47.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 985 35 3.55%
48.  โรงเรียน วัดตโปทาราม 256 9 3.52%
49.  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375 13 3.47%
50.  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888 30 3.38%
51.  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358 12 3.35%
52.  โรงเรียนบ้านบางละมุง 151 5 3.31%
53.  โรงเรียนบ้านชากนอก 504 16 3.17%
54.  โรงเรียนวัดมโนรม 790 25 3.16%
55.  โรงเรียนห้วยใหญ่ 440 13 2.95%
56.  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 373 10 2.68%
57.  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158 4 2.53%
58.  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 915 22 2.40%
59.  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 296 7 2.36%
60.  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 594 10 1.68%
61.  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 241 4 1.66%
62.  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 549 9 1.64%
63.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195 3 1.54%
64.  โรงเรียนวัดบ้านนา 989 15 1.52%
65.  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421 6 1.43%
66.  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 584 8 1.37%
67.  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626 8 1.28%
68.  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277 3 1.08%
69.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 625 6 0.96%
70.  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 701 6 0.86%
71.  โรงเรียน บ้านภูไทร 260 2 0.77%
72.  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 154 1 0.65%
73.  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895 4 0.45%
74.  โรงเรียนจุกเสม็ด 229 1 0.44%
75.  โรงเรียนบ้านทางตรง 140 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 630 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านระเวิง 71 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านเนินตอง 132 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 363 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net