ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 78 28.26%
2.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 316 84 26.58%
3.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 93 25.27%
4.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 19 25.00%
5.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 118 22.78%
6.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 48 21.92%
7.  โรงเรียนบ้านลีตอ 167 34 20.36%
8.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 32 18.18%
9.  โรงเรียนบ้านละแอ 175 31 17.71%
10.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 28 17.07%
11.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 59 16.08%
12.  โรงเรียนบ้านบางลาง 339 50 14.75%
13.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 23 14.65%
14.  โรงเรียนบ้านรานอ 234 34 14.53%
15.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 58 14.25%
16.  โรงเรียนบ้านปะแต 297 42 14.14%
17.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 56 13.73%
18.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 33 13.47%
19.  โรงเรียนบ้านยือนัง 299 38 12.71%
20.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 169 21 12.43%
21.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 19 11.38%
22.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 36 11.29%
23.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 8 10.67%
24.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 12 10.17%
25.  โรงเรียนบ้านลากอ 524 53 10.11%
26.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 4 9.76%
27.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 31 9.23%
28.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 6 8.57%
29.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 287 24 8.36%
30.  โรงเรียนบ้านบาจุ 109 9 8.26%
31.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 39 8.23%
32.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 114 9 7.89%
33.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 10 7.35%
34.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 277 19 6.86%
35.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 31 6.81%
36.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 4 6.67%
37.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 25 6.63%
38.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 8 6.25%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 5 5.95%
40.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 21 5.75%
41.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 4 5.71%
42.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 101 5 4.95%
43.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 2 4.88%
44.  โรงเรียนสามัคคี 105 5 4.76%
45.  โรงเรียนท่าละมัย 177 8 4.52%
46.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 91 4 4.40%
47.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 3 4.00%
48.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 18 3.85%
49.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 3 3.70%
50.  โรงเรียนบ้านสันติ 143 4 2.80%
51.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 380 10 2.63%
52.  โรงเรียนบ้านบายอ 269 7 2.60%
53.  โรงเรียนบ้านยะหา 491 12 2.44%
54.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 143 3 2.10%
55.  โรงเรียนบ้านตาชี 78 1 1.28%
56.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 314 4 1.27%
57.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 162 2 1.23%
58.  โรงเรียนบ้านสาคู 111 1 0.90%
59.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 1 0.77%
60.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านกาโสด 0 0 %
62.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 169 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 314 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 0 0 %
68.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 0 0 %

 

Powered By www.thaieducation.net