ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) 276 85 30.80%
2.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 368 97 26.36%
3.  โรงเรียนบ้านบาละ 518 125 24.13%
4.  โรงเรียนบ้านป่าหวัง 219 50 22.83%
5.  โรงเรียนบ้านลีตอ 163 35 21.47%
6.  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 164 32 19.51%
7.  โรงเรียนบ้านบางลาง 343 65 18.95%
8.  โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) 367 65 17.71%
9.  โรงเรียนบ้านรานอ 239 39 16.32%
10.  โรงเรียนบ้านกือลอง 167 26 15.57%
11.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 157 24 15.29%
12.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 407 62 15.23%
13.  โรงเรียนบ้านตันหยง 408 60 14.71%
14.  โรงเรียนบ้านปะแต 298 43 14.43%
15.  โรงเรียนบ้านหลักเขต 202 29 14.36%
16.  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 170 24 14.12%
17.  โรงเรียนบ้านยือนัง 303 41 13.53%
18.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 60 8 13.33%
19.  โรงเรียนบ้านพงกูแว 245 31 12.65%
20.  โรงเรียนบ้านบันนังดามา 319 40 12.54%
21.  โรงเรียนบ้านละแอ 176 20 11.36%
22.  โรงเรียนบ้านลากอ 523 57 10.90%
23.  โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. 630 68 10.79%
24.  โรงเรียนบ้านสาคู 112 12 10.71%
25.  โรงเรียนบ้านบาเจาะ 275 29 10.55%
26.  โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 76 8 10.53%
27.  โรงเรียนอาสินศึกษา 176 18 10.23%
28.  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 128 13 10.16%
29.  โรงเรียนบ้านนิบง 336 33 9.82%
30.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 41 4 9.76%
31.  โรงเรียนบ้านทำนบ 118 11 9.32%
32.  โรงเรียนบ้านซีเยาะ 474 43 9.07%
33.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 289 26 9.00%
34.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 113 10 8.85%
35.  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 151 13 8.61%
36.  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 70 6 8.57%
37.  โรงเรียนบ้านบาจุ 108 9 8.33%
38.  โรงเรียนบ้านบายอ 267 20 7.49%
39.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 377 28 7.43%
40.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41 3 7.32%
41.  โรงเรียนเขื่อนบางลาง 455 33 7.25%
42.  โรงเรียนบ้านวังหิน 70 5 7.14%
43.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 99 7 7.07%
44.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 75 5 6.67%
45.  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315 20 6.35%
46.  โรงเรียนบ้านรัตนา 81 5 6.17%
47.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 84 5 5.95%
48.  โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 365 21 5.75%
49.  โรงเรียนบ้านยะหา 492 22 4.47%
50.  โรงเรียนบ้านบันนังกูแว 90 4 4.44%
51.  โรงเรียนบ้านลาแล 467 20 4.28%
52.  โรงเรียนบ้านฉลองชัย 75 3 4.00%
53.  โรงเรียนสามัคคี 105 4 3.81%
54.  โรงเรียนบ้านสันติ 144 5 3.47%
55.  โรงเรียนท่าละมัย 176 5 2.84%
56.  โรงเรียนบ้านปาแดรู 376 10 2.66%
57.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 136 3 2.21%
58.  โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง 144 3 2.08%
59.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 146 3 2.05%
60.  โรงเรียนบ้านตาชี 77 1 1.30%
61.  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 315 4 1.27%
62.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 130 1 0.77%
63.  โรงเรียนบ้านกาโสด 191 1 0.52%
64.  โรงเรียนบ้านกาตอง 187 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านคชศิลา 101 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง 54 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 110 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 318 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net