ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านกูวา 203 86 42.36%
2.  โรงเรียนบ้านปาโจ 191 78 40.84%
3.  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 162 50 30.86%
4.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 142 43 30.28%
5.  โรงเรียนบ้านกือแล 139 38 27.34%
6.  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 76 20 26.32%
7.  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 140 36 25.71%
8.  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135 34 25.19%
9.  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205 51 24.88%
10.  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175 42 24.00%
11.  โรงเรียนบือดองพัฒนา 131 31 23.66%
12.  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 235 52 22.13%
13.  โรงเรียนบ้านสะโต 138 30 21.74%
14.  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 111 24 21.62%
15.  โรงเรียนบ้านสะเอะ 398 85 21.36%
16.  โรงเรียนบ้านกาลอ 148 30 20.27%
17.  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 272 51 18.75%
18.  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 60 11 18.33%
19.  โรงเรียนบ้านจำปูน 174 30 17.24%
20.  โรงเรียนบ้านพรุ 109 18 16.51%
21.  โรงเรียนบ้านรามัน 484 75 15.50%
22.  โรงเรียนธารแร่ 65 10 15.38%
23.  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302 45 14.90%
24.  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 200 29 14.50%
25.  โรงเรียนสันติวิทยา 386 55 14.25%
26.  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 79 11 13.92%
27.  โรงเรียนบ้านท่าสาป 313 42 13.42%
28.  โรงเรียนบ้านโฉลง 306 41 13.40%
29.  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 777 100 12.87%
30.  โรงเรียนบ้านตะโละ 176 22 12.50%
31.  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 97 12 12.37%
32.  โรงเรียนบ้านปูลัย 98 12 12.24%
33.  โรงเรียนวัดลำใหม่ 59 7 11.86%
34.  โรงเรียนประชาอุทิศ 137 16 11.68%
35.  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104 12 11.54%
36.  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 175 20 11.43%
37.  โรงเรียนบ้านละแอ 98 11 11.22%
38.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 135 15 11.11%
39.  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 120 13 10.83%
40.  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 208 22 10.58%
41.  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 57 6 10.53%
42.  โรงเรียนบ้านคูวอ 219 23 10.50%
43.  โรงเรียนบ้านลือมุ 191 20 10.47%
44.  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 330 33 10.00%
45.  โรงเรียนบ้านบือยอง 174 17 9.77%
46.  โรงเรียนบ้านจาหนัน 155 15 9.68%
47.  โรงเรียนบ้านสาคอ 62 6 9.68%
48.  โรงเรียนบ้านตาโละ 145 14 9.66%
49.  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 94 9 9.57%
50.  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193 18 9.33%
51.  โรงเรียนบ้านบาโงย 100 9 9.00%
52.  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 237 21 8.86%
53.  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 147 13 8.84%
54.  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 126 11 8.73%
55.  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243 21 8.64%
56.  โรงเรียนบ้านบุดี 244 21 8.61%
57.  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 632 54 8.54%
58.  โรงเรียนบ้านบาโด 50 4 8.00%
59.  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101 8 7.92%
60.  โรงเรียนบ้านกาดือแป 89 7 7.87%
61.  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80 6 7.50%
62.  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 192 14 7.29%
63.  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130 9 6.92%
64.  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 118 8 6.78%
65.  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 59 4 6.78%
66.  โรงเรียนบ้านตาเซะ 134 9 6.72%
67.  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129 8 6.20%
68.  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 81 5 6.17%
69.  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117 7 5.98%
70.  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377 22 5.84%
71.  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 208 12 5.77%
72.  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 174 10 5.75%
73.  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 163 9 5.52%
74.  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 95 5 5.26%
75.  โรงเรียนวัดลำพะยา 114 6 5.26%
76.  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 177 9 5.08%
77.  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 178 9 5.06%
78.  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 80 4 5.00%
79.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162 8 4.94%
80.  โรงเรียนบ้านปงตา 162 8 4.94%
81.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 43 2 4.65%
82.  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65 3 4.62%
83.  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89 4 4.49%
84.  โรงเรียนบ้านนาเตย 89 4 4.49%
85.  โรงเรียนบ้านแบหอ 225 10 4.44%
86.  โรงเรียนบ้านปุโรง 136 6 4.41%
87.  โรงเรียนบ้านบือมัง 207 9 4.35%
88.  โรงเรียนบ้านยือโระ 138 6 4.35%
89.  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 186 8 4.30%
90.  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 212 9 4.25%
91.  โรงเรียนบ้านวังพญา 102 4 3.92%
92.  โรงเรียนบ้านจือนือแร 209 8 3.83%
93.  โรงเรียนบ้านมาแฮ 269 10 3.72%
94.  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 138 5 3.62%
95.  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83 3 3.61%
96.  โรงเรียนบ้านตาสา 119 4 3.36%
97.  โรงเรียนบ้านยะลา 253 8 3.16%
98.  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 500 15 3.00%
99.  โรงเรียนบ้านพร่อน 178 5 2.81%
100.  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191 5 2.62%
101.  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 79 2 2.53%
102.  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130 3 2.31%
103.  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 90 2 2.22%
104.  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1726 38 2.20%
105.  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2132 27 1.27%
106.  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 162 2 1.23%
107.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 86 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านเกะรอ 203 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 33 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net