ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านลางา 82 27 32.93%
2.  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 100 25 25.00%
3.  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80 19 23.75%
4.  โรงเรียนบ้านตาหมน 102 23 22.55%
5.  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387 82 21.19%
6.  โรงเรียนบ้านกลาง 116 24 20.69%
7.  โรงเรียนบ้านแบรอ 102 21 20.59%
8.  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 139 27 19.42%
9.  โรงเรียนบ้านกือยา 115 22 19.13%
10.  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 148 27 18.24%
11.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129 23 17.83%
12.  โรงเรียนบ้านใหม่ 89 15 16.85%
13.  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144 24 16.67%
14.  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123 20 16.26%
15.  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 265 43 16.23%
16.  โรงเรียนบ้านกาฮง 251 40 15.94%
17.  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 136 21 15.44%
18.  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136 20 14.71%
19.  โรงเรียนบ้านบูดี 613 90 14.68%
20.  โรงเรียนบ้านยือริง 37 5 13.51%
21.  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 174 23 13.22%
22.  โรงเรียนบ้านตะโละ 153 20 13.07%
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 484 62 12.81%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 598 74 12.37%
25.  โรงเรียนบ้านคาโต 318 38 11.95%
26.  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 350 41 11.71%
27.  โรงเรียนบ้านตันหยง 207 24 11.59%
28.  โรงเรียนบ้านบางราพา 157 18 11.46%
29.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 220 25 11.36%
30.  โรงเรียนบ้านมะปริง 203 23 11.33%
31.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183 20 10.93%
32.  โรงเรียนบ้านดาลอ 129 14 10.85%
33.  โรงเรียนรัชดาภิเษก 157 17 10.83%
34.  โรงเรียนบ้านเคียน 76 8 10.53%
35.  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 225 23 10.22%
36.  โรงเรียนบ้านกูวิง 128 13 10.16%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 400 40 10.00%
38.  โรงเรียนบ้านปาเระ 122 12 9.84%
39.  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82 8 9.76%
40.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52 5 9.62%
41.  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 157 15 9.55%
42.  โรงเรียนบ้านบางหมู 84 8 9.52%
43.  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 85 8 9.41%
44.  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 129 12 9.30%
45.  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 409 38 9.29%
46.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 159 14 8.81%
47.  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172 15 8.72%
48.  โรงเรียนบ้านดอนรัก 419 36 8.59%
49.  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 202 17 8.42%
50.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 215 18 8.37%
51.  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 144 12 8.33%
52.  โรงเรียนบ้านรามง 85 7 8.24%
53.  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 316 25 7.91%
54.  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 577 44 7.63%
55.  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228 17 7.46%
56.  โรงเรียนยะหริ่ง 766 57 7.44%
57.  โรงเรียนบ้านมูหลง 95 7 7.37%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 150 11 7.33%
59.  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 150 11 7.33%
60.  โรงเรียนบ้านฝาง 214 15 7.01%
61.  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 100 7 7.00%
62.  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 523 36 6.88%
63.  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 88 6 6.82%
64.  โรงเรียนเมืองปัตตานี 711 47 6.61%
65.  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396 26 6.57%
66.  โรงเรียนบ้านกาหยี 92 6 6.52%
67.  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376 24 6.38%
68.  โรงเรียนบ้านหนองแรต 188 12 6.38%
69.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 65 4 6.15%
70.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 148 9 6.08%
71.  โรงเรียนบ้านสะบารัง 594 36 6.06%
72.  โรงเรียนบ้านจือโระ 102 6 5.88%
73.  โรงเรียนบ้านแคนา 68 4 5.88%
74.  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35 2 5.71%
75.  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 231 13 5.63%
76.  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 108 6 5.56%
77.  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 234 13 5.56%
78.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165 9 5.45%
79.  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110 6 5.45%
80.  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129 7 5.43%
81.  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74 4 5.41%
82.  โรงเรียนบ้านบางปู 486 26 5.35%
83.  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 221 11 4.98%
84.  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102 5 4.90%
85.  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 146 7 4.79%
86.  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 84 4 4.76%
87.  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63 3 4.76%
88.  โรงเรียนบ้านบากง 148 7 4.73%
89.  โรงเรียนบ้านราวอ 150 7 4.67%
90.  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87 4 4.60%
91.  โรงเรียนบ้านดอนนา 68 3 4.41%
92.  โรงเรียนบ้านท่าสู 136 6 4.41%
93.  โรงเรียนบ้านนอก 115 5 4.35%
94.  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187 8 4.28%
95.  โรงเรียนบ้านควนดิน 184 7 3.80%
96.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 133 5 3.76%
97.  โรงเรียนบ้านจะรัง 83 3 3.61%
98.  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 116 4 3.45%
99.  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 87 3 3.45%
100.  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 60 2 3.33%
101.  โรงเรียนบ้านควนคูหา 122 4 3.28%
102.  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 257 8 3.11%
103.  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 196 6 3.06%
104.  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 134 4 2.99%
105.  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201 6 2.99%
106.  โรงเรียนบ้านท่าพง 145 4 2.76%
107.  โรงเรียนบ้านสายหมอ 118 3 2.54%
108.  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 166 4 2.41%
109.  โรงเรียนบ้านตือระ 126 3 2.38%
110.  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 211 5 2.37%
111.  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1782 39 2.19%
112.  โรงเรียนบ้านบานา 138 3 2.17%
113.  โรงเรียนบ้านบางทัน 100 2 2.00%
114.  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104 2 1.92%
115.  โรงเรียนบ้านปรัง 107 2 1.87%
116.  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 112 2 1.79%
117.  โรงเรียนบ้านบาโลย 174 3 1.72%
118.  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 332 4 1.20%
119.  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 88 1 1.14%
120.  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208 2 0.96%
121.  โรงเรียนบ้านค่าย 105 1 0.95%
122.  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 113 1 0.88%
123.  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239 2 0.84%
124.  โรงเรียนพัฒนศึกษา 147 1 0.68%
125.  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174 1 0.57%
126.  โรงเรียนบ้านปุลากง 180 1 0.56%
127.  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 521 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านลดา 140 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านยาบี 225 0 0.00%
134.  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 49 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านเปียะ 230 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดควน 48 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net