ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านควนเก 225 45 20.00%
2.  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 77 14 18.18%
3.  โรงเรียนบ้านน้ำหรา 127 22 17.32%
4.  โรงเรียนบ้านราไว 124 21 16.94%
5.  โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 95 15 15.79%
6.  โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 126 17 13.49%
7.  โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 218 29 13.30%
8.  โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 122 16 13.11%
9.  โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 108 14 12.96%
10.  โรงเรียนบ้านตะโละใส 517 61 11.80%
11.  โรงเรียนอนุบาลควนโดน 263 30 11.41%
12.  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 176 20 11.36%
13.  โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 196 22 11.22%
14.  โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 101 11 10.89%
15.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 169 18 10.65%
16.  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 151 16 10.60%
17.  โรงเรียนบ้านบุโบย 85 9 10.59%
18.  โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง 209 21 10.05%
19.  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 150 15 10.00%
20.  โรงเรียนบ้านเกตรี 271 27 9.96%
21.  โรงเรียนบ้านสาคร 212 20 9.43%
22.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 252 23 9.13%
23.  โรงเรียนบ้านนาข่า 88 8 9.09%
24.  โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 55 5 9.09%
25.  โรงเรียนบ้านนาแค 56 5 8.93%
26.  โรงเรียนบ้านดาหลำ 160 14 8.75%
27.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 48 4 8.33%
28.  โรงเรียนบ้านโคกประดู่ 198 16 8.08%
29.  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 163 13 7.98%
30.  โรงเรียนบ้านปากบาง 177 14 7.91%
31.  โรงเรียนบ้านฉลุง 181 14 7.73%
32.  โรงเรียนบ้านวังตง 144 11 7.64%
33.  โรงเรียนบ้านตันหยงโป 200 15 7.50%
34.  โรงเรียนบ้านทางยาง 84 6 7.14%
35.  โรงเรียนบ้านเขาใคร 156 11 7.05%
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 214 15 7.01%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 129 9 6.98%
38.  โรงเรียนผังปาล์ม 2 218 15 6.88%
39.  โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก 88 6 6.82%
40.  โรงเรียน บ้านทุ่งริ้น 89 6 6.74%
41.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 30 2 6.67%
42.  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 90 6 6.67%
43.  โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 255 17 6.67%
44.  โรงเรียนบ้านป่าพน 169 11 6.51%
45.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 325 21 6.46%
46.  โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง 47 3 6.38%
47.  โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 268 17 6.34%
48.  โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน 158 10 6.33%
49.  โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ 127 8 6.30%
50.  โรงเรียนบ้านวังพะเนียด 48 3 6.25%
51.  โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ 147 9 6.12%
52.  โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 100 6 6.00%
53.  โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา 67 4 5.97%
54.  โรงเรียนบ้านหัวควน 152 9 5.92%
55.  โรงเรียนบ้านใหม่ 204 12 5.88%
56.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 157 9 5.73%
57.  โรงเรียนบ้านเกาะยาว 70 4 5.71%
58.  โรงเรียนบ้านท่าแพ 145 8 5.52%
59.  โรงเรียนบ้านทางงอ 127 7 5.51%
60.  โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ 128 7 5.47%
61.  โรงเรียนบ้านคีรีวง 93 5 5.38%
62.  โรงเรียนบ้านปากบารา 205 11 5.37%
63.  โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 60 3 5.00%
64.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง 101 5 4.95%
65.  โรงเรียนอนุบาลมะนัง 336 16 4.76%
66.  โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 127 6 4.72%
67.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 129 6 4.65%
68.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 130 6 4.62%
69.  โรงเรียนบ้านท่าแลหลา 152 7 4.61%
70.  โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 88 4 4.55%
71.  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 253 11 4.35%
72.  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 470 20 4.26%
73.  โรงเรียนบ้านอุได 118 5 4.24%
74.  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 95 4 4.21%
75.  โรงเรียนบ้านนางแก้ว 269 11 4.09%
76.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 150 6 4.00%
77.  โรงเรียนบ้านเขาจีน 250 10 4.00%
78.  โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด 127 5 3.94%
79.  โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 127 5 3.94%
80.  โรงเรียนเพียงหลวง ๔ 26 1 3.85%
81.  โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 265 10 3.77%
82.  โรงเรียนบ้านปากปิง 80 3 3.75%
83.  โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ 54 2 3.70%
84.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 489 18 3.68%
85.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 84 3 3.57%
86.  โรงเรียนอนุบาลละงู 734 26 3.54%
87.  โรงเรียนอนุบาลสตูล 1584 56 3.54%
88.  โรงเรียนบ้านช่องไทร 173 6 3.47%
89.  โรงเรียนบ้านปลักหว้า 118 4 3.39%
90.  โรงเรียนบ้านสายควน 118 4 3.39%
91.  โรงเรียนบ้านกาเนะ 154 5 3.25%
92.  โรงเรียนผังปาล์ม 1 186 6 3.23%
93.  โรงเรียนบ้านโกตา 126 4 3.17%
94.  โรงเรียนบ้านวังประจัน 128 4 3.13%
95.  โรงเรียนวรรธนะสาร 129 4 3.10%
96.  โรงเรียนบ้านมะนัง 67 2 2.99%
97.  โรงเรียนบ้านหาญ 67 2 2.99%
98.  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 280 8 2.86%
99.  โรงเรียนบ้านควน 456 13 2.85%
100.  โรงเรียนบ้านนาลาน 75 2 2.67%
101.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 153 4 2.61%
102.  โรงเรียนบ้านมะหงัง 78 2 2.56%
103.  โรงเรียนบ้านปิใหญ่ 117 3 2.56%
104.  โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 79 2 2.53%
105.  โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 165 4 2.42%
106.  โรงเรียนบ้านปากละงู 170 4 2.35%
107.  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 130 3 2.31%
108.  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 87 2 2.30%
109.  โรงเรียนบ้านไร่ 132 3 2.27%
110.  โรงเรียนบ้านป่าฝาง 181 4 2.21%
111.  โรงเรียนผังปาล์ม 7 142 3 2.11%
112.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 171 3 1.75%
113.  โรงเรียนบ้านลาหงา 346 6 1.73%
114.  โรงเรียนบ้านวังปริง 118 2 1.69%
115.  โรงเรียนนิคมซอย 10 60 1 1.67%
116.  โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 126 2 1.59%
117.  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 63 1 1.59%
118.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม 66 1 1.52%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 140 2 1.43%
120.  โรงเรียนบ้านสวนเทศ 84 1 1.19%
121.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 87 1 1.15%
122.  โรงเรียนบ้านควนสตอ 176 2 1.14%
123.  โรงเรียนบ้านนาทอน 193 2 1.04%
124.  โรงเรียนบ้านควนล่อน 106 1 0.94%
125.  โรงเรียนบ้านบูเกตยามู 136 1 0.74%
126.  โรงเรียนบ้านปันจอร์ 312 2 0.64%
127.  โรงเรียนบ้านขอนคลาน 160 1 0.63%
128.  โรงเรียนบ้านกาลูบี 197 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านกาแบง 94 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 107 0 0.00%
131.  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 294 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านควนขัน 75 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านดูสน 124 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านท่าพยอม 42 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 62 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 66 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 204 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน 89 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านท่าหิน 73 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านนาพญา 141 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านนาแก้ว 49 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 48 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านราวปลา 108 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านวังสายทอง 212 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านสนกลาง 102 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านบารายี 98 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง 155 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านอุไร 0 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 9 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 24 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านเนินสูง 28 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 98 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 0 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านในเมือง 155 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 198 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 95 0 0.00%
157.  โรงเรียนผังปาล์ม 3 132 0 0.00%
158.  โรงเรียนผังปาล์ม 4 53 0 0.00%
159.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 418 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net