ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61 12 19.67%
2.  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176 193 16.41%
3.  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 88 14 15.91%
4.  โรงเรียนบ้านท่า 301 46 15.28%
5.  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 255 36 14.12%
6.  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 164 22 13.41%
7.  โรงเรียนบ้านตูหยง 112 14 12.50%
8.  โรงเรียนบ้านทับยาง 369 42 11.38%
9.  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 55 6 10.91%
10.  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 148 16 10.81%
11.  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 38 4 10.53%
12.  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 88 9 10.23%
13.  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 139 13 9.35%
14.  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 732 68 9.29%
15.  โรงเรียนบ้านลําลอง 381 35 9.19%
16.  โรงเรียนบ้านควนตานี 225 20 8.89%
17.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 151 13 8.61%
18.  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 253 21 8.30%
19.  โรงเรียนบ้านมุนี 121 10 8.26%
20.  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 97 8 8.25%
21.  โรงเรียน บ้านกระอาน 219 18 8.22%
22.  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 390 32 8.21%
23.  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232 19 8.19%
24.  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 185 15 8.11%
25.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186 15 8.06%
26.  โรงเรียนบ้านบาโหย 435 34 7.82%
27.  โรงเรียนบ้านพรุหวา 336 26 7.74%
28.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 222 17 7.66%
29.  โรงเรียนบ้านควนหมาก 200 15 7.50%
30.  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138 10 7.25%
31.  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 176 12 6.82%
32.  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 206 14 6.80%
33.  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255 17 6.67%
34.  โรงเรียนบ้านลำเปา 210 14 6.67%
35.  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106 7 6.60%
36.  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61 4 6.56%
37.  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123 8 6.50%
38.  โรงเรียนบ้านป่ากอ 156 10 6.41%
39.  โรงเรียนบ้านม้างอน 157 10 6.37%
40.  โรงเรียนบ้านล่องควน 228 14 6.14%
41.  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 163 10 6.13%
42.  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 82 5 6.10%
43.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 152 9 5.92%
44.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328 19 5.79%
45.  โรงเรียนบ้านประกอบ 173 10 5.78%
46.  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176 10 5.68%
47.  โรงเรียนบ้านนาทวี 1772 100 5.64%
48.  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90 5 5.56%
49.  โรงเรียน บ้านโมย 180 10 5.56%
50.  โรงเรียนบ้านลางา 386 21 5.44%
51.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 129 7 5.43%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 375 20 5.33%
53.  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 150 8 5.33%
54.  โรงเรียนมหิดล 115 6 5.22%
55.  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 58 3 5.17%
56.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 40 2 5.00%
57.  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101 5 4.95%
58.  โรงเรียนบ้านพังลา 41 2 4.88%
59.  โรงเรียนบ้านม่วง 212 10 4.72%
60.  โรงเรียนบ้านตาแปด 65 3 4.62%
61.  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65 3 4.62%
62.  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44 2 4.55%
63.  โรงเรียนบ้านแม่ที 397 18 4.53%
64.  โรงเรียนบ้านป่างาม 222 10 4.50%
65.  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89 4 4.49%
66.  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 158 7 4.43%
67.  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 115 5 4.35%
68.  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46 2 4.35%
69.  โรงเรียนบ้านท่าไทร 116 5 4.31%
70.  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 233 10 4.29%
71.  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95 4 4.21%
72.  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 48 2 4.17%
73.  โรงเรียนบ้านเคลียง 169 7 4.14%
74.  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49 2 4.08%
75.  โรงเรียนบ้านระตะ 98 4 4.08%
76.  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49 2 4.08%
77.  โรงเรียนบ้านสะกอม 221 9 4.07%
78.  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 123 5 4.07%
79.  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 247 10 4.05%
80.  โรงเรียนบ้านลำชิง 274 11 4.01%
81.  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 227 9 3.96%
82.  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 202 8 3.96%
83.  โรงเรียนบ้านป่าชิง 51 2 3.92%
84.  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 182 7 3.85%
85.  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 78 3 3.85%
86.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 210 8 3.81%
87.  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263 10 3.80%
88.  โรงเรียนบ้านเทพา 616 22 3.57%
89.  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 592 21 3.55%
90.  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 85 3 3.53%
91.  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142 5 3.52%
92.  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 114 4 3.51%
93.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 115 4 3.48%
94.  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144 5 3.47%
95.  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 116 4 3.45%
96.  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261 9 3.45%
97.  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 146 5 3.42%
98.  โรงเรียนวัดปริก 88 3 3.41%
99.  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 149 5 3.36%
100.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 180 6 3.33%
101.  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 214 7 3.27%
102.  โรงเรียนบ้านแพร้ว 95 3 3.16%
103.  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 127 4 3.15%
104.  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 542 17 3.14%
105.  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 131 4 3.05%
106.  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 137 4 2.92%
107.  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103 3 2.91%
108.  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 173 5 2.89%
109.  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 140 4 2.86%
110.  โรงเรียนบ้านกะทิง 251 7 2.79%
111.  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 109 3 2.75%
112.  โรงเรียนบ้านนา 1217 33 2.71%
113.  โรงเรียนบ้านปากช่อง 37 1 2.70%
114.  โรงเรียนบ้านเลียบ 112 3 2.68%
115.  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 112 3 2.68%
116.  โรงเรียนวัดช่องเขา 115 3 2.61%
117.  โรงเรียนวัดนาปรือ 77 2 2.60%
118.  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 948 24 2.53%
119.  โรงเรียนบ้านคูหา 282 7 2.48%
120.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 81 2 2.47%
121.  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122 3 2.46%
122.  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 82 2 2.44%
123.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 249 6 2.41%
124.  โรงเรียนบ้านหัวถนน 130 3 2.31%
125.  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 87 2 2.30%
126.  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 88 2 2.27%
127.  โรงเรียนบ้านทรายขาว 225 5 2.22%
128.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 239 5 2.09%
129.  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 433 9 2.08%
130.  โรงเรียนบ้านนาจวก 158 3 1.90%
131.  โรงเรียนบ้านโคกตก 317 6 1.89%
132.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 116 2 1.72%
133.  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 245 4 1.63%
134.  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 313 5 1.60%
135.  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 63 1 1.59%
136.  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 127 2 1.57%
137.  โรงเรียนบ้านลำไพล 272 4 1.47%
138.  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 69 1 1.45%
139.  โรงเรียนบ้านสม็อง 139 2 1.44%
140.  โรงเรียนบ้านนนท์ 71 1 1.41%
141.  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 143 2 1.40%
142.  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73 1 1.37%
143.  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84 1 1.19%
144.  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89 1 1.12%
145.  โรงเรียนบ้านแค 191 2 1.05%
146.  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 201 2 1.00%
147.  โรงเรียนบ้านป็อง 111 1 0.90%
148.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114 1 0.88%
149.  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 117 1 0.85%
150.  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 243 2 0.82%
151.  โรงเรียนบ้านทับโกบ 125 1 0.80%
152.  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 125 1 0.80%
153.  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 128 1 0.78%
154.  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 270 2 0.74%
155.  โรงเรียน วัดคลองยอ 273 2 0.73%
156.  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 138 1 0.72%
157.  โรงเรียนบ้านฉลุง 185 1 0.54%
158.  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234 1 0.43%
159.  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 246 1 0.41%
160.  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 345 1 0.29%
161.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 83 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 127 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 32 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 126 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านปากบาง 194 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านพรุชิง 158 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านพอบิด 58 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านพรุตู 67 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 107 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 186 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านแซะ 52 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 164 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านโหนด 97 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 23 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 62 0 0.00%
182.  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 136 0 0.00%
183.  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 31 0 0.00%
184.  โรงเรียนวัดวังไทร 308 0 0.00%
185.  โรงเรียนวัดห้วยคู 113 0 0.00%
186.  โรงเรียนวัดประจ่า 222 0 0.00%
187.  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 105 0 0.00%
188.  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28 0 0.00%
189.  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957 0 0.00%
190.  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66 0 0.00%
191.  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133 0 0.00%
192.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 9 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net