ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 160 30 18.75%
2.  โรงเรียนวัดอินทราวาส 242 34 14.05%
3.  โรงเรียนวัดหัวเตย 113 13 11.50%
4.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 44 5 11.36%
5.  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 199 22 11.06%
6.  โรงเรียนบ้านกลาง 206 22 10.68%
7.  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 210 21 10.00%
8.  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 256 25 9.77%
9.  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 291 28 9.62%
10.  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406 38 9.36%
11.  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 98 9 9.18%
12.  โรงเรียนบ้านดินก้อง 44 4 9.09%
13.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 122 11 9.02%
14.  โรงเรียนบ้านบางสาน 138 12 8.70%
15.  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 36 3 8.33%
16.  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206 17 8.25%
17.  โรงเรียนบ้านบางพระ 138 11 7.97%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 102 8 7.84%
19.  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 362 28 7.73%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำราด 156 12 7.69%
21.  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 182 14 7.69%
22.  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 66 5 7.58%
23.  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 66 5 7.58%
24.  โรงเรียนบ้านคลองวัว 80 6 7.50%
25.  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 120 9 7.50%
26.  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 187 14 7.49%
27.  โรงเรียนบ้านคลองพา 122 9 7.38%
28.  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238 17 7.14%
29.  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 141 10 7.09%
30.  โรงเรียนวัดบางปอ 99 7 7.07%
31.  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 133 9 6.77%
32.  โรงเรียนวัดพะแสง 95 6 6.32%
33.  โรงเรียนบ้านหินดาน 127 8 6.30%
34.  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 176 11 6.25%
35.  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226 14 6.19%
36.  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266 16 6.02%
37.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 134 8 5.97%
38.  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101 6 5.94%
39.  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136 8 5.88%
40.  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 122 7 5.74%
41.  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 90 5 5.56%
42.  โรงเรียนบ้านตาขุน 181 10 5.52%
43.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 93 5 5.38%
44.  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303 16 5.28%
45.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 220 11 5.00%
46.  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 124 6 4.84%
47.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145 7 4.83%
48.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63 3 4.76%
49.  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 232 11 4.74%
50.  โรงเรียนวัดนิลาราม 127 6 4.72%
51.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85 4 4.71%
52.  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 109 5 4.59%
53.  โรงเรียนบ้านชายท่า 110 5 4.55%
54.  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 221 10 4.52%
55.  โรงเรียนบ้านต้นยวน 271 12 4.43%
56.  โรงเรียนบ้านยาง 23 1 4.35%
57.  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301 13 4.32%
58.  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418 18 4.31%
59.  โรงเรียนบ้านตะกรบ 93 4 4.30%
60.  โรงเรียนวัดพนม 167 7 4.19%
61.  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 315 13 4.13%
62.  โรงเรียนวัดนันทาราม 73 3 4.11%
63.  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374 15 4.01%
64.  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 529 21 3.97%
65.  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51 2 3.92%
66.  โรงเรียนบ้านบนไร่ 208 8 3.85%
67.  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 104 4 3.85%
68.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 53 2 3.77%
69.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 53 2 3.77%
70.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 140 5 3.57%
71.  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 91 3 3.30%
72.  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 183 6 3.28%
73.  โรงเรียนวัดพระพรหม 61 2 3.28%
74.  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 394 12 3.05%
75.  โรงเรียนบ้านควนรา 66 2 3.03%
76.  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66 2 3.03%
77.  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 133 4 3.01%
78.  โรงเรียนวัดอัมพาราม 137 4 2.92%
79.  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 70 2 2.86%
80.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71 2 2.82%
81.  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 144 4 2.78%
82.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 149 4 2.68%
83.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 192 5 2.60%
84.  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 163 4 2.45%
85.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 82 2 2.44%
86.  โรงเรียนตาขุน 374 9 2.41%
87.  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 127 3 2.36%
88.  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 86 2 2.33%
89.  โรงเรียนบ้านยางงาม 173 4 2.31%
90.  โรงเรียนบ้านใหญ่ 130 3 2.31%
91.  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87 2 2.30%
92.  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44 1 2.27%
93.  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 133 3 2.26%
94.  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510 11 2.16%
95.  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 139 3 2.16%
96.  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 188 4 2.13%
97.  โรงเรียนบ้านแม่แขก 96 2 2.08%
98.  โรงเรียนวัดชยาราม 578 12 2.08%
99.  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 248 5 2.02%
100.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 167 3 1.80%
101.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 229 4 1.75%
102.  โรงเรียนวัดโกศาวาส 114 2 1.75%
103.  โรงเรียนบ้านควนสูง 58 1 1.72%
104.  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 355 6 1.69%
105.  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186 3 1.61%
106.  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 194 3 1.55%
107.  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198 3 1.52%
108.  โรงเรียนบ้านป่าตง 135 2 1.48%
109.  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274 4 1.46%
110.  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69 1 1.45%
111.  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72 1 1.39%
112.  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76 1 1.32%
113.  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185 2 1.08%
114.  โรงเรียนวัดตรณาราม 554 6 1.08%
115.  โรงเรียนบ้านพัฒนา 193 2 1.04%
116.  โรงเรียนสารภีอุทิศ 98 1 1.02%
117.  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 200 2 1.00%
118.  โรงเรียนวัดพรุศรี 104 1 0.96%
119.  โรงเรียนวัดบางพลา 223 2 0.90%
120.  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 486 4 0.82%
121.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136 1 0.74%
122.  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 294 2 0.68%
123.  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 733 4 0.55%
124.  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 182 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 154 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านคชาธาร 96 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านคันธุลี 187 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 189 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านคลองราง 97 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 82 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 130 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านท่าไท 124 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านนา 0 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 115 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 37 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านนาแค 81 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านนาค้อ 94 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านบางหิน 128 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านปากโตน 48 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านบางปรุ 153 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 251 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 0 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านย่านยาว 62 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 115 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านวังขุม 55 0 0.00%
148.  โรงเรียนบ้านสามสัก 0 0 0.00%
149.  โรงเรียนบ้านวังพลาย 54 0 0.00%
150.  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 193 0 0.00%
151.  โรงเรียนบ้านหนองมน 91 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 61 0 0.00%
153.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 0 0 0.00%
154.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 112 0 0.00%
156.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 74 0 0.00%
157.  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0 0 0.00%
158.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 39 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 52 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 0 0 0.00%
162.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 32 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 131 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดธัญญาราม 144 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดน้ำพุ 61 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 0 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดน้ำหัก 145 0 0.00%
170.  โรงเรียนวัดนาคาวาส 41 0 0.00%
171.  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 125 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านเบญจา 75 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดบางคราม 304 0 0.00%
174.  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41 0 0.00%
175.  โรงเรียนวัดสระพัง 16 0 0.00%
176.  โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0.00%
177.  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82 0 0.00%
178.  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 173 0 0.00%
179.  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 133 0 0.00%
180.  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 59 0 0.00%
181.  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 40 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net