ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 375 51 13.60%
2.  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 96 12 12.50%
3.  โรงเรียนบ้านหนองเปล 25 3 12.00%
4.  โรงเรียนวัดคีรีวงการาม 77 9 11.69%
5.  โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 427 47 11.01%
6.  โรงเรียนบ้านหาดงาม 482 51 10.58%
7.  โรงเรียนบ้านบ่อผุด 612 64 10.46%
8.  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 530 49 9.25%
9.  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 148 13 8.78%
10.  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 657 57 8.68%
11.  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140 12 8.57%
12.  โรงเรียนวัดเขานางเภา 105 9 8.57%
13.  โรงเรียนวัดกลาง 405 33 8.15%
14.  โรงเรียนบ้านปากกะแดะ 164 13 7.93%
15.  โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 177 13 7.34%
16.  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ 155 11 7.10%
17.  โรงเรียนวัดแจ้ง 468 33 7.05%
18.  โรงเรียนวัดดอนยาง 87 6 6.90%
19.  โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 44 3 6.82%
20.  โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 333 20 6.01%
21.  โรงเรียนบ้านคลองกรูด 17 1 5.88%
22.  โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 225 13 5.78%
23.  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 178 10 5.62%
24.  โรงเรียนวัดอุทยาราม 72 4 5.56%
25.  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1754 95 5.42%
26.  โรงเรียนวัดนิกรประสาท 148 8 5.41%
27.  โรงเรียนบ้านคลองสระ 268 14 5.22%
28.  โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 40 2 5.00%
29.  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 242 12 4.96%
30.  โรงเรียนวัดบางใบไม้ 187 9 4.81%
31.  โรงเรียนวัดคีรีวง 169 8 4.73%
32.  โรงเรียนวัดสิงขร 127 6 4.72%
33.  โรงเรียนบ้านทับท้อน 66 3 4.55%
34.  โรงเรียนวัดคงคาล้อม 88 4 4.55%
35.  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 310 14 4.52%
36.  โรงเรียนวัดกงตาก 402 18 4.48%
37.  โรงเรียนบ้านศิลางาม 157 7 4.46%
38.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 115 5 4.35%
39.  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ 94 4 4.26%
40.  โรงเรียนวัดนอก 97 4 4.12%
41.  โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 125 5 4.00%
42.  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 516 20 3.88%
43.  โรงเรียนวัดพุฒ 129 5 3.88%
44.  โรงเรียนวัดคุณาราม 211 8 3.79%
45.  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 610 22 3.61%
46.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 365 13 3.56%
47.  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 226 8 3.54%
48.  โรงเรียนวัดบ้านใน 115 4 3.48%
49.  โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 58 2 3.45%
50.  โรงเรียนบ้านไสขาม 98 3 3.06%
51.  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 134 4 2.99%
52.  โรงเรียนวัดสันติวราราม 68 2 2.94%
53.  โรงเรียนบ้านบางสำโรง 767 22 2.87%
54.  โรงเรียนบ้านวังหวาย 73 2 2.74%
55.  โรงเรียนวัดภูเขาทอง 704 19 2.70%
56.  โรงเรียนวัดแหลมทอง 37 1 2.70%
57.  โรงเรียนบ้านหาดริ้น 125 3 2.40%
58.  โรงเรียนบ้านคลองสุข 85 2 2.35%
59.  โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 181 4 2.21%
60.  โรงเรียนวัดประเดิม 183 4 2.19%
61.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 380 8 2.11%
62.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน 97 2 2.06%
63.  โรงเรียนบ้านดอนธูป 199 4 2.01%
64.  โรงเรียนวัดชลคราม 101 2 1.98%
65.  โรงเรียนบ้านควนราชา 53 1 1.89%
66.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 162 3 1.85%
67.  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 168 3 1.79%
68.  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 305 5 1.64%
69.  โรงเรียนวัดนทีคมเขต 61 1 1.64%
70.  โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 123 2 1.63%
71.  โรงเรียนบ้านคลองคราม 185 3 1.62%
72.  โรงเรียนวัดสมัยคงคา 126 2 1.59%
73.  โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 135 2 1.48%
74.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 893 11 1.23%
75.  โรงเรียนบ้านกงหนิง 87 1 1.15%
76.  โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 111 1 0.90%
77.  โรงเรียนวัดท่าทอง 225 2 0.89%
78.  โรงเรียนวัดประสพ 228 2 0.88%
79.  โรงเรียนบ้านควนนิมิต 126 1 0.79%
80.  โรงเรียนบ้านไสตอ 257 2 0.78%
81.  โรงเรียนบ้านซอย 2 137 1 0.73%
82.  โรงเรียนวัดปากคู 139 1 0.72%
83.  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 153 1 0.65%
84.  โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 187 1 0.53%
85.  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 243 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 81 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านท่าเพชร 0 0 %
88.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 0 0 %
89.  โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 98 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 38 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 172 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านศรีธนู 136 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านสุชน 96 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด 0 0 %
95.  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 128 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 25 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 9 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 166 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 0 0 %
100.  โรงเรียนบ้านแหลมหอย 0 0 %
101.  โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 131 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านไสใน 95 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดกลางใหม่ 0 0 %
105.  โรงเรียนวัดชลธาร 20 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านโพหวาย 0 0 %
107.  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 12 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 18 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดพ่วง 59 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดสมหวัง 436 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 0 0 %
112.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 65 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดวังไทร 0 0 %
114.  โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 97 0 0.00%
115.  โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 182 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านควนยูง 0 0 %
117.  โรงเรียนบ้านซอย 10 13 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านดอนสน 70 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านดอนเสาธง 49 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net