ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 94 15 15.96%
2.  โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 50 4 8.00%
3.  โรงเรียนวัดพร้าว 26 2 7.69%
4.  โรงเรียนบ้านรางทอง 69 5 7.25%
5.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 72 5 6.94%
6.  โรงเรียนวัดคลองโมง 45 3 6.67%
7.  โรงเรียนวัดพันตำลึง 52 3 5.77%
8.  โรงเรียนวัดสกุณปักษี 71 4 5.63%
9.  โรงเรียนบ้านรางหางม้า 91 5 5.49%
10.  โรงเรียนวัดจำปี 129 7 5.43%
11.  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 148 8 5.41%
12.  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 39 2 5.13%
13.  โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 59 3 5.08%
14.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 258 13 5.04%
15.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 66 3 4.55%
16.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 110 5 4.55%
17.  โรงเรียนวัดพังม่วง 89 4 4.49%
18.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 332 14 4.22%
19.  โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 147 6 4.08%
20.  โรงเรียนวัดลานคา 100 4 4.00%
21.  โรงเรียนวัดสุขเกษม 128 5 3.91%
22.  โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 78 3 3.85%
23.  โรงเรียนวัดพระธาตุ 199 7 3.52%
24.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 88 3 3.41%
25.  โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 149 5 3.36%
26.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 31 1 3.23%
27.  โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 186 6 3.23%
28.  โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 124 4 3.23%
29.  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 62 2 3.23%
30.  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 191 6 3.14%
31.  โรงเรียนโรงเรียนวัดลำบัว 64 2 3.13%
32.  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 96 3 3.13%
33.  โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 128 4 3.13%
34.  โรงเรียนวัดอู่ยา 131 4 3.05%
35.  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 67 2 2.99%
36.  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 69 2 2.90%
37.  โรงเรียนวัดคูบัว 105 3 2.86%
38.  โรงเรียนบางปลาม้า 112 3 2.68%
39.  โรงเรียนวัดวังกุ่ม 199 5 2.51%
40.  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 127 3 2.36%
41.  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 128 3 2.34%
42.  โรงเรียนวัดสาลี 138 3 2.17%
43.  โรงเรียนวัดดารา 46 1 2.17%
44.  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 559 12 2.15%
45.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47 1 2.13%
46.  โรงเรียนวัดหนองโสน 48 1 2.08%
47.  โรงเรียนวัดสวนแตง 583 12 2.06%
48.  โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 49 1 2.04%
49.  โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 250 5 2.00%
50.  โรงเรียนวัดแก้ว 104 2 1.92%
51.  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 160 3 1.88%
52.  โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 58 1 1.72%
53.  โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 127 2 1.57%
54.  โรงเรียนวัดเสาธง 192 3 1.56%
55.  โรงเรียนวัดเขาดิน 198 3 1.52%
56.  โรงเรียนวัดลาดตาล 199 3 1.51%
57.  โรงเรียนวัดปลายนา 141 2 1.42%
58.  โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 71 1 1.41%
59.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 148 2 1.35%
60.  โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 150 2 1.33%
61.  โรงเรียนบ้านหนองเพียน 75 1 1.33%
62.  โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 154 2 1.30%
63.  โรงเรียนวัดดอนกลาง 78 1 1.28%
64.  โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 168 2 1.19%
65.  โรงเรียนวัดปู่เจ้า 170 2 1.18%
66.  โรงเรียนวัดเสาธงทอง 86 1 1.16%
67.  โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 103 1 0.97%
68.  โรงเรียนวัดเถรพลาย 104 1 0.96%
69.  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 2084 20 0.96%
70.  โรงเรียนสุพรรณภูมิ 2236 21 0.94%
71.  โรงเรียนวัดพิหารแดง 107 1 0.93%
72.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 110 1 0.91%
73.  โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 113 1 0.88%
74.  โรงเรียนวัดสามจุ่น 116 1 0.86%
75.  โรงเรียนบ้านคลองชะอม 133 1 0.75%
76.  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 146 1 0.68%
77.  โรงเรียนวัดวรจันทร์ 295 2 0.68%
78.  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 312 2 0.64%
79.  โรงเรียนบางแม่หม้าย 165 1 0.61%
80.  โรงเรียนวัดศุขเกษม 48 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 57 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 101 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดสามทอง 53 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดสระประทุม 132 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 120 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 43 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดเกาะ 52 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดองครักษ์ 113 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 61 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 92 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 45 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 55 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 47 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 58 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 37 0 0.00%
96.  โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 77 0 0.00%
97.  โรงเรียนกฤษณา 98 0 0.00%
98.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) 100 0 0.00%
99.  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 36 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านคลองชะโด 33 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านดอนโพ 205 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 131 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 42 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 122 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 20 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 72 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดคันทด 59 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดชีปะขาว 48 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 95 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดช่องลม 244 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดดอนขาด 49 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดดอนตาจีน 50 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดดอนตาล 34 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 59 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 54 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดดาว 149 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 121 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดบรรไดทอง 67 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดบางจิก 70 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดบางเลน 115 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 75 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 39 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 20 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดประชุมชน 63 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 36 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 68 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดตะลุ่ม 141 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดลาดกระจับ 116 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดยาง 127 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 59 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดบึงคา 32 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดวังพระนอน 95 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 45 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 107 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 76 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net