ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 277 68 24.55%
2.  โรงเรียนวัดยางงาม 69 11 15.94%
3.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 28 4 14.29%
4.  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 87 12 13.79%
5.  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 282 36 12.77%
6.  โรงเรียนสินแร่สยาม 434 53 12.21%
7.  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 796 87 10.93%
8.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 308 33 10.71%
9.  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 113 12 10.62%
10.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109 10 9.17%
11.  โรงเรียนวัดสันติการาม 273 24 8.79%
12.  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 47 4 8.51%
13.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 332 28 8.43%
14.  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 216 17 7.87%
15.  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 102 8 7.84%
16.  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 243 18 7.41%
17.  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 69 5 7.25%
18.  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 104 7 6.73%
19.  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 90 6 6.67%
20.  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 107 7 6.54%
21.  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 155 10 6.45%
22.  โรงเรียนบ้านมณีลอย 48 3 6.25%
23.  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 34 2 5.88%
24.  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 121 7 5.79%
25.  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 104 6 5.77%
26.  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 247 14 5.67%
27.  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 72 4 5.56%
28.  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 18 1 5.56%
29.  โรงเรียนบ้านหุบพริก 92 5 5.43%
30.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 167 9 5.39%
31.  โรงเรียน บ้านวังปลา 75 4 5.33%
32.  โรงเรียนวัดอัมพวัน 75 4 5.33%
33.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 152 8 5.26%
34.  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 610 32 5.25%
35.  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 117 6 5.13%
36.  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 61 3 4.92%
37.  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 186 9 4.84%
38.  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 84 4 4.76%
39.  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 85 4 4.71%
40.  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 64 3 4.69%
41.  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 64 3 4.69%
42.  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 227 10 4.41%
43.  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 252 11 4.37%
44.  โรงเรียนบ้านสันดอน 46 2 4.35%
45.  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 253 11 4.35%
46.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 116 5 4.31%
47.  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 117 5 4.27%
48.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 94 4 4.26%
49.  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 118 5 4.24%
50.  โรงเรียนบ้านลำพระ 213 9 4.23%
51.  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 143 6 4.20%
52.  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 324 13 4.01%
53.  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 450 18 4.00%
54.  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 50 2 4.00%
55.  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 75 3 4.00%
56.  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 25 1 4.00%
57.  โรงเรียนสีวะรา 75 3 4.00%
58.  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 76 3 3.95%
59.  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 78 3 3.85%
60.  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 339 13 3.83%
61.  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 339 13 3.83%
62.  โรงเรียนบ้านหินสี 131 5 3.82%
63.  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 238 9 3.78%
64.  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 80 3 3.75%
65.  โรงเรียนวัดพเนินพลู 84 3 3.57%
66.  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 57 2 3.51%
67.  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 58 2 3.45%
68.  โรงเรียนบ้านหนองโก 58 2 3.45%
69.  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 87 3 3.45%
70.  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 58 2 3.45%
71.  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 89 3 3.37%
72.  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 456 15 3.29%
73.  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 153 5 3.27%
74.  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 309 10 3.24%
75.  โรงเรียนวัดบางกระ 127 4 3.15%
76.  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 478 15 3.14%
77.  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 259 8 3.09%
78.  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 65 2 3.08%
79.  โรงเรียนวัดเวียงทุน 165 5 3.03%
80.  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 205 6 2.93%
81.  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 70 2 2.86%
82.  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 143 4 2.80%
83.  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2771 75 2.71%
84.  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 148 4 2.70%
85.  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 236 6 2.54%
86.  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 158 4 2.53%
87.  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1656 39 2.36%
88.  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 127 3 2.36%
89.  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89 2 2.25%
90.  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 828 18 2.17%
91.  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 186 4 2.15%
92.  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 95 2 2.11%
93.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 96 2 2.08%
94.  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 157 3 1.91%
95.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 281 5 1.78%
96.  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 116 2 1.72%
97.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 119 2 1.68%
98.  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 120 2 1.67%
99.  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 302 5 1.66%
100.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 186 3 1.61%
101.  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 125 2 1.60%
102.  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 125 2 1.60%
103.  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 65 1 1.54%
104.  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 70 1 1.43%
105.  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 71 1 1.41%
106.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 72 1 1.39%
107.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223 3 1.35%
108.  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 76 1 1.32%
109.  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 76 1 1.32%
110.  โรงเรียนบ้านรางม่วง 76 1 1.32%
111.  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 231 3 1.30%
112.  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 80 1 1.25%
113.  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 82 1 1.22%
114.  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180 2 1.11%
115.  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 97 1 1.03%
116.  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 99 1 1.01%
117.  โรงเรียนบ้านท่ายาง 112 1 0.89%
118.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123 1 0.81%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 124 1 0.81%
120.  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 123 1 0.81%
121.  โรงเรียนบ้านโป่ง 150 1 0.67%
122.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 189 1 0.53%
123.  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 512 2 0.39%
124.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3175 10 0.31%
125.  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 41 0 0.00%
126.  โรงเรียนจันทคามวิทยา 3 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 30 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 72 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านกล้วย 45 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านพุคาย 107 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านพุแค 70 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 16 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านยางคู่ 65 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 71 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 82 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 93 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 58 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 63 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 20 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 7 0 0.00%
142.  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 113 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 27 0 0.00%
144.  โรงเรียนบ้านเขากรวด 61 0 0.00%
145.  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 26 0 0.00%
146.  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 43 0 0.00%
147.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 101 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 76 0 0.00%
149.  โรงเรียนมหาราช๗ 277 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 73 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 67 0 0.00%
152.  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 92 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 146 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 218 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 172 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 29 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 10 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53 0 0.00%
159.  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 20 0 0.00%
160.  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 50 0 0.00%
161.  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 43 0 0.00%
162.  โรงเรียนวัดหนองบัว 49 0 0.00%
163.  โรงเรียนวัดวันดาว 66 0 0.00%
164.  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 138 0 0.00%
165.  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 153 0 0.00%
166.  โรงเรียนวัดโพธิศรี 27 0 0.00%
167.  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 65 0 0.00%
168.  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 52 0 0.00%
169.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 82 0 0.00%
170.  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 54 0 0.00%
171.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 217 0 0.00%
172.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 87 0 0.00%
173.  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 50 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net