ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 380 145 38.16%
2.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย 972 188 19.34%
3.  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 214 40 18.69%
4.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 137 20 14.60%
5.  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 17 2 11.76%
6.  โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 71 8 11.27%
7.  โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 598 58 9.70%
8.  โรงเรียนบ้านป่าบง 146 14 9.59%
9.  โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 96 9 9.38%
10.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 129 12 9.30%
11.  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 873 80 9.16%
12.  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 68 6 8.82%
13.  โรงเรียนบ้านลานบ่า 34 3 8.82%
14.  โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 94 8 8.51%
15.  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 73 6 8.22%
16.  โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 61 5 8.20%
17.  โรงเรียนบ้านตาดกลอย 122 9 7.38%
18.  โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 59 4 6.78%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 75 5 6.67%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำชุน 143 9 6.29%
21.  โรงเรียนบ้านจางวาง 16 1 6.25%
22.  โรงเรียนบ้านปากดุก 162 10 6.17%
23.  โรงเรียนบ้านวังยาว 116 7 6.03%
24.  โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 119 7 5.88%
25.  โรงเรียนบ้านฝาย 143 8 5.59%
26.  โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 162 9 5.56%
27.  โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 57 3 5.26%
28.  โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 135 7 5.19%
29.  โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 60 3 5.00%
30.  โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 163 8 4.91%
31.  โรงเรียนบ้านแก่งโตน 166 8 4.82%
32.  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 21 1 4.76%
33.  โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 42 2 4.76%
34.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 84 4 4.76%
35.  โรงเรียนบ้านกกโอ 128 6 4.69%
36.  โรงเรียนบ้านวังขอน 70 3 4.29%
37.  โรงเรียนบ้านร่องดู่ 25 1 4.00%
38.  โรงเรียนบ้านหนองยาว 101 4 3.96%
39.  โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 103 4 3.88%
40.  โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 26 1 3.85%
41.  โรงเรียนบ้านนายาว 159 6 3.77%
42.  โรงเรียนบ้านบุ่ง 81 3 3.70%
43.  โรงเรียนบ้านหนองปลา 55 2 3.64%
44.  โรงเรียนบ้านวังกวาง 197 7 3.55%
45.  โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 143 5 3.50%
46.  โรงเรียนบ้านห้วยลาด 144 5 3.47%
47.  โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 29 1 3.45%
48.  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 235 8 3.40%
49.  โรงเรียนบ้านนาซำ 60 2 3.33%
50.  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 120 4 3.33%
51.  โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 90 3 3.33%
52.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 122 4 3.28%
53.  โรงเรียนบ้านซำม่วง 93 3 3.23%
54.  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 187 6 3.21%
55.  โรงเรียนบ้านโคกมน 219 7 3.20%
56.  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 159 5 3.14%
57.  โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 65 2 3.08%
58.  โรงเรียนบ้านท่าขาม(หล่มสัก) 131 4 3.05%
59.  โรงเรียนบ้านห้วยลาน 100 3 3.00%
60.  โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 142 4 2.82%
61.  โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 178 5 2.81%
62.  โรงเรียนบ้านวังมล 182 5 2.75%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 109 3 2.75%
64.  โรงเรียนบ้านซำภู 74 2 2.70%
65.  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1129 29 2.57%
66.  โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 39 1 2.56%
67.  โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 79 2 2.53%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 123 3 2.44%
69.  โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 86 2 2.33%
70.  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 173 4 2.31%
71.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 177 4 2.26%
72.  โรงเรียนบ้านกกกะบก 45 1 2.22%
73.  โรงเรียนบ้านวังเวิน 46 1 2.17%
74.  โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 335 7 2.09%
75.  โรงเรียนบ้านไร่นางาม 96 2 2.08%
76.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 49 1 2.04%
77.  โรงเรียนบ้านดงขวาง 99 2 2.02%
78.  โรงเรียนบ้านหินโง่น 55 1 1.82%
79.  โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 60 1 1.67%
80.  โรงเรียนบ้านโนนทอง 60 1 1.67%
81.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 122 2 1.64%
82.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62 1 1.61%
83.  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 191 3 1.57%
84.  โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 73 1 1.37%
85.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74 1 1.35%
86.  โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 78 1 1.28%
87.  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 162 2 1.23%
88.  โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 169 2 1.18%
89.  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 172 2 1.16%
90.  โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 90 1 1.11%
91.  โรงเรียนวัดศรีทอง 90 1 1.11%
92.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 95 1 1.05%
93.  โรงเรียนบ้านศิลา 107 1 0.93%
94.  โรงเรียนบ้านวังบาล 119 1 0.84%
95.  โรงเรียนบ้านส้มเลา 135 1 0.74%
96.  โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 140 1 0.71%
97.  โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 150 1 0.67%
98.  โรงเรียนบ้านกลาง 137 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านดงคล้อ 78 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม(หล่มเก่า) 9 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 45 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านท่าผู 54 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านท่าโก 55 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 123 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านนครเดิด 8 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 10 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 36 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านปากออก 84 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านฟองใต้ 32 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 38 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านวังร่อง 145 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) 69 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านสักหลง 53 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านหนองคัน 46 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 34 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 4 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองเล 54 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านห้วยกอก 21 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 5 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 66 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 36 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหัวนา 10 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 114 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหินฮาว 44 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 23 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 51 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 11 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านโสก 70 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 41 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net