ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 245 90 36.73%
2.  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 145 41 28.28%
3.  โรงเรียนบ้านผาเวียง 69 18 26.09%
4.  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 205 53 25.85%
5.  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 120 26 21.67%
6.  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 177 38 21.47%
7.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 150 29 19.33%
8.  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 380 68 17.89%
9.  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 185 32 17.30%
10.  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 120 20 16.67%
11.  โรงเรียนบ้านม่วง 6 1 16.67%
12.  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 215 32 14.88%
13.  โรงเรียนบ้านสบมาง 155 22 14.19%
14.  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 88 12 13.64%
15.  โรงเรียนบ้านชี 37 5 13.51%
16.  โรงเรียนบ้านด่าน 111 15 13.51%
17.  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 15 2 13.33%
18.  โรงเรียนบ้านนาบง 46 6 13.04%
19.  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 278 33 11.87%
20.  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 135 16 11.85%
21.  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 62 7 11.29%
22.  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 417 47 11.27%
23.  โรงเรียนบ้านหนอง 45 5 11.11%
24.  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 67 7 10.45%
25.  โรงเรียนบ้านถ่อน 49 5 10.20%
26.  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180 18 10.00%
27.  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 30 3 10.00%
28.  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 263 26 9.89%
29.  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 82 8 9.76%
30.  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 175 17 9.71%
31.  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 31 3 9.68%
32.  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 176 17 9.66%
33.  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11 1 9.09%
34.  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 226 20 8.85%
35.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 122 10 8.20%
36.  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 38 3 7.89%
37.  โรงเรียนบ้านป่าหัด 64 5 7.81%
38.  โรงเรียนบ้านปอน 39 3 7.69%
39.  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 72 5 6.94%
40.  โรงเรียนบ้านวังว้า 29 2 6.90%
41.  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 29 2 6.90%
42.  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 75 5 6.67%
43.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81 5 6.17%
44.  โรงเรียนบ้านแหน 65 4 6.15%
45.  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 98 6 6.12%
46.  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 99 6 6.06%
47.  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 68 4 5.88%
48.  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 138 8 5.80%
49.  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 36 2 5.56%
50.  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 167 9 5.39%
51.  โรงเรียนบ้านปางแก 295 15 5.08%
52.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 20 1 5.00%
53.  โรงเรียนบ้านกอก 41 2 4.88%
54.  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 150 7 4.67%
55.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 66 3 4.55%
56.  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 44 2 4.55%
57.  โรงเรียนบ้านปง 91 4 4.40%
58.  โรงเรียนบ้านปรางค์ 933 41 4.39%
59.  โรงเรียนบ้านปงสนุก 162 7 4.32%
60.  โรงเรียนสกาดพัฒนา 167 7 4.19%
61.  โรงเรียนบ้านนาขวาง 50 2 4.00%
62.  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102 4 3.92%
63.  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 128 5 3.91%
64.  โรงเรียนบ้านสะปัน 155 6 3.87%
65.  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 27 1 3.70%
66.  โรงเรียนบ้านใหม่ 55 2 3.64%
67.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 94 3 3.19%
68.  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 63 2 3.17%
69.  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 160 5 3.13%
70.  โรงเรียนบ้านผาหลัก 64 2 3.13%
71.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 67 2 2.99%
72.  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 135 4 2.96%
73.  โรงเรียนบ้านน้ำคา 68 2 2.94%
74.  โรงเรียนบ้านสบกอน 408 12 2.94%
75.  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 69 2 2.90%
76.  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 291 8 2.75%
77.  โรงเรียนบ้านสบหนอง 37 1 2.70%
78.  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 260 7 2.69%
79.  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 151 4 2.65%
80.  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577 15 2.60%
81.  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 79 2 2.53%
82.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 83 2 2.41%
83.  โรงเรียนบ้านยู้ 83 2 2.41%
84.  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 87 2 2.30%
85.  โรงเรียนพนาสวรรค์ 88 2 2.27%
86.  โรงเรียนบ้านสองแคว 185 4 2.16%
87.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96 2 2.08%
88.  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 50 1 2.00%
89.  โรงเรียนบ้านสบปืน 102 2 1.96%
90.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 64 1 1.56%
91.  โรงเรียนวรนคร 518 8 1.54%
92.  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 138 2 1.45%
93.  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 80 1 1.25%
94.  โรงเรียนบ้านไร่ 165 2 1.21%
95.  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 85 1 1.18%
96.  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 108 1 0.93%
97.  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 124 1 0.81%
98.  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 208 1 0.48%
99.  โรงเรียนบ้านร้อง 212 1 0.47%
100.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 40 0 0.00%
101.  โรงเรียนธาราบรรพต 55 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 61 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านกอกจูน 40 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านขอน 29 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 58 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 45 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 25 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านคัวะ 58 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 26 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 82 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านนาก้อ 34 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 48 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านนาฝาง 17 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 59 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 67 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 25 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 50 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 33 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านปางกอม 108 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านปางปุก 89 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านปางยาง 67 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านปางส้าน 15 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านปางหก 45 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 48 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านพร้าว 21 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านพาน 40 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 53 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 35 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านป่าลาน 40 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านสบสาย 28 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านสว้า 187 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านสะเกิน 82 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 72 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนาด 4 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านเกวต 49 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 63 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 2 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านแดนพนา 35 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านหนองผุก 11 0 0.00%
141.  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 48 0 0.00%
142.  โรงเรียนแสนทองวิทยา 103 0 0.00%
143.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 156 0 0.00%
144.  โรงเรียนไตรคามวิทยา 57 0 0.00%
145.  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48 0 0.00%
146.  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 71 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net