ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแม่หีด 8 4 50.00%
2.  โรงเรียนบ้านแม่ตา 28 5 17.86%
3.  โรงเรียนบ้านไฮ 14 2 14.29%
4.  โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 42 6 14.29%
5.  โรงเรียนบ้านทุ่ง 31 4 12.90%
6.  โรงเรียนบ้านกล้วย 48 6 12.50%
7.  โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 84 10 11.90%
8.  โรงเรียนวังแก้ววิทยา 133 15 11.28%
9.  โรงเรียนบ้านแม่ตาใน 18 2 11.11%
10.  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 20 2 10.00%
11.  โรงเรียนบ้านป่าแขม 101 10 9.90%
12.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) 51 5 9.80%
13.  โรงเรียนบ้านแม่สุก 41 4 9.76%
14.  โรงเรียนบ้านสบลี 65 6 9.23%
15.  โรงเรียนบ้านทุ่งปง 11 1 9.09%
16.  โรงเรียนบ้านนางาม 11 1 9.09%
17.  โรงเรียนบ้านแม่เบิน 11 1 9.09%
18.  โรงเรียนบ้านสบฟ้า 47 4 8.51%
19.  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 410 33 8.05%
20.  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 128 10 7.81%
21.  โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 134 10 7.46%
22.  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 165 12 7.27%
23.  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 130 9 6.92%
24.  โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 55 3 5.45%
25.  โรงเรียนบ้านวังมน 38 2 5.26%
26.  โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 101 5 4.95%
27.  โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 106 5 4.72%
28.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 69 3 4.35%
29.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 70 3 4.29%
30.  โรงเรียนบ้านแม่เย็น 47 2 4.26%
31.  โรงเรียนปลายนาวิทยา 53 2 3.77%
32.  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 28 1 3.57%
33.  โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 29 1 3.45%
34.  โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 58 2 3.45%
35.  โรงเรียนชุมชนบ้านสา 88 3 3.41%
36.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 126 4 3.17%
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง 32 1 3.13%
38.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 32 1 3.13%
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 33 1 3.03%
40.  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 567 17 3.00%
41.  โรงเรียนบ้านจ๋ง 35 1 2.86%
42.  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 78 2 2.56%
43.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 123 3 2.44%
44.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 83 2 2.41%
45.  โรงเรียนบ้านขอวิทยา 46 1 2.17%
46.  โรงเรียนวังทองวิทยา 95 2 2.11%
47.  โรงเรียนบ้านขาม 49 1 2.04%
48.  โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 58 1 1.72%
49.  โรงเรียนบ้านก่อ 137 2 1.46%
50.  โรงเรียนบ้านไร่ 71 1 1.41%
51.  โรงเรียนบ้านแป้น 103 1 0.97%
52.  โรงเรียนบ้านหนองนาว 105 1 0.95%
53.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 14 0 0.00%
54.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39 0 0.00%
55.  โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 13 0 0.00%
56.  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 0 0 0.00%
57.  โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 27 0 0.00%
58.  โรงเรียนบ้านถ้ำ 29 0 0.00%
59.  โรงเรียนบ้านดอนไชย 10 0 0.00%
60.  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 33 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 17 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 0 0 %
63.  โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 18 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านปงดอน 8 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านปงคอบ 20 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านนาไหม้ 13 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านทุ่งปี้ 38 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 113 0 0.00%
69.  โรงเรียนบ้านป่าเหว 117 0 0.00%
70.  โรงเรียนบ้านม่วง 69 0 0.00%
71.  โรงเรียนบ้านปางดะ 48 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56 0 0.00%
73.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108 0 0.00%
74.  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 112 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 0 0 %
76.  โรงเรียนบ้านหนอง 4 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 8 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านหนองกอก 3 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านสาแพะ 48 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านเปียงใจ 20 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านเมืองตึง 82 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านเลาสู 13 0 0.00%
83.  โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 45 0 0.00%
84.  โรงเรียนบ้านเฮี้ย 3 0 0.00%
85.  โรงเรียนบ้านแม่กองปิน 5 0 0.00%
86.  โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 103 0 0.00%
87.  โรงเรียนบ้านแพะ 79 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านแม่พริก 51 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านแม่ม่า 0 0 %
91.  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 35 0 0.00%
92.  โรงเรียนผาช่อวิทยา 162 0 0.00%
93.  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 135 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net