ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 19 21.59%
2.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 7 17.07%
3.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 170 17 10.00%
4.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 10 9.62%
5.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 224 21 9.38%
6.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 40 8.35%
7.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 141 11 7.80%
8.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 5 7.69%
9.  โรงเรียนวัดหนองบัว 122 9 7.38%
10.  โรงเรียนบ้านวังปลา 57 4 7.02%
11.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 10 6.94%
12.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 322 21 6.52%
13.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181 11 6.08%
14.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 205 12 5.85%
15.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 130 7 5.38%
16.  โรงเรียนวัดโขดหอย 39 2 5.13%
17.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 137 7 5.11%
18.  โรงเรียนวัดหนองคัน 139 7 5.04%
19.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 3 4.69%
20.  โรงเรียนบ้านแก้ว 623 27 4.33%
21.  โรงเรียนวัดนายายอาม 71 3 4.23%
22.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 48 2 4.17%
23.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 3 4.17%
24.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 49 2 4.08%
25.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 6 4.05%
26.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 231 9 3.90%
27.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 103 4 3.88%
28.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 1 3.70%
29.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 190 7 3.68%
30.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 5 3.57%
31.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 85 3 3.53%
32.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 116 4 3.45%
33.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
34.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 7 3.43%
35.  โรงเรียนวัดดอนตาล 175 6 3.43%
36.  โรงเรียนวัดรำพัน 122 4 3.28%
37.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 67 2 2.99%
38.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 578 17 2.94%
39.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 7 2.75%
40.  โรงเรียนบ้านชำโสม 74 2 2.70%
41.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386 10 2.59%
42.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 167 4 2.40%
43.  โรงเรียนวัดแสลง 252 6 2.38%
44.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 2 2.33%
45.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45 1 2.22%
46.  โรงเรียนวัดเนินสูง 137 3 2.19%
47.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185 4 2.16%
48.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 97 2 2.06%
49.  โรงเรียนวัดสิงห์ 207 4 1.93%
50.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3113 56 1.80%
51.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 415 7 1.69%
52.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 2 1.13%
53.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 377 4 1.06%
54.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 297 3 1.01%
55.  โรงเรียนวัดสามผาน 102 1 0.98%
56.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 1 0.89%
57.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1584 11 0.69%
58.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 154 1 0.65%
59.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 1 0.30%
60.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 140 0 0.00%
61.  โรงเรียนบ้านประแกต 72 0 0.00%
62.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 0 0.00%
63.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 0 0.00%
64.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 86 0 0.00%
65.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 77 0 0.00%
66.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 74 0 0.00%
67.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 41 0 0.00%
68.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 64 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดนาซา 42 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 88 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดพลับพลา 354 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดหมูดุด 38 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 95 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 74 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดแขมหนู 24 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 28 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดโขมง 33 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 471 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net