ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 88 20 22.73%
2.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 69 12 17.39%
3.  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140 16 11.43%
4.  โรงเรียนวัดเนินยาง 65 7 10.77%
5.  โรงเรียนบ้านตาเลียว 171 17 9.94%
6.  โรงเรียนวัดสิงห์ 209 20 9.57%
7.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220 21 9.55%
8.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321 25 7.79%
9.  โรงเรียนวัดวังเวียน 13 1 7.69%
10.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144 10 6.94%
11.  โรงเรียนบ้านวังปลา 58 4 6.90%
12.  โรงเรียนบ้านซอยสอง 146 9 6.16%
13.  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84 5 5.95%
14.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 206 12 5.83%
15.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91 5 5.49%
16.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 134 7 5.22%
17.  โรงเรียนวัดทองทั่ว 193 10 5.18%
18.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 138 7 5.07%
19.  โรงเรียนบ้านยางระหง 61 3 4.92%
20.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 41 2 4.88%
21.  โรงเรียนวัดหนองบัว 124 6 4.84%
22.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 228 11 4.82%
23.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 64 3 4.69%
24.  โรงเรียนวัดช้างข้าม 155 7 4.52%
25.  โรงเรียนบ้านแก้ว 624 27 4.33%
26.  โรงเรียนวัดหนองแหวน 172 7 4.07%
27.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 148 6 4.05%
28.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 99 4 4.04%
29.  โรงเรียนวัดดอนตาล 177 7 3.95%
30.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 309 11 3.56%
31.  โรงเรียนวัดหนองคัน 141 5 3.55%
32.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479 17 3.55%
33.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 255 9 3.53%
34.  โรงเรียนวัดวังหิน 86 3 3.49%
35.  โรงเรียนวัดคมบาง 29 1 3.45%
36.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 204 7 3.43%
37.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 118 4 3.39%
38.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 186 6 3.23%
39.  โรงเรียนวัดหนองไทร 104 3 2.88%
40.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 35 1 2.86%
41.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 476 13 2.73%
42.  โรงเรียนวัดแสลง 257 7 2.72%
43.  โรงเรียนวัดโขดหอย 38 1 2.63%
44.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 494 13 2.63%
45.  โรงเรียนบ้านชำโสม 78 2 2.56%
46.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 46 1 2.17%
47.  โรงเรียนวัดเนินสูง 139 3 2.16%
48.  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47 1 2.13%
49.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 98 2 2.04%
50.  โรงเรียนวัดพลับพลา 355 7 1.97%
51.  โรงเรียนบ้านมาบโอน 51 1 1.96%
52.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 112 2 1.79%
53.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 586 10 1.71%
54.  โรงเรียนบ้านคลองครก 177 3 1.69%
55.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 418 7 1.67%
56.  โรงเรียนบ้านคลองลาว 376 6 1.60%
57.  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117 42 1.35%
58.  โรงเรียนวัดนายายอาม 76 1 1.32%
59.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 166 2 1.20%
60.  โรงเรียนวัดรำพัน 123 1 0.81%
61.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1586 11 0.69%
62.  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329 2 0.61%
63.  โรงเรียนวัดนาซา 42 0 0.00%
64.  โรงเรียนวัดพลับ 59 0 0.00%
65.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 90 0 0.00%
66.  โรงเรียนวัดสามผาน 105 0 0.00%
67.  โรงเรียนวัดหมูดุด 40 0 0.00%
68.  โรงเรียนวัดเขาน้อย 72 0 0.00%
69.  โรงเรียนวัดหนองสีงา 27 0 0.00%
70.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 93 0 0.00%
71.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 27 0 0.00%
72.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดโป่งแรด 72 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดโขมง 33 0 0.00%
75.  โรงเรียนวัดแขมหนู 25 0 0.00%
76.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 143 0 0.00%
77.  โรงเรียนบ้านประแกต 77 0 0.00%
78.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 81 0 0.00%
79.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 58 0 0.00%
80.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 75 0 0.00%
81.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70 0 0.00%
82.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดคลองขุด 34 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net