ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 146 58 39.73%
2.  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 91 16 17.58%
3.  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37 6 16.22%
4.  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 81 12 14.81%
5.  โรงเรียนบ้านนาดง 57 8 14.04%
6.  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 63 8 12.70%
7.  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96 12 12.50%
8.  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8 1 12.50%
9.  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 72 9 12.50%
10.  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 49 6 12.24%
11.  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 43 5 11.63%
12.  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 247 27 10.93%
13.  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 172 18 10.47%
14.  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 39 4 10.26%
15.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61 6 9.84%
16.  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 118 11 9.32%
17.  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 140 13 9.29%
18.  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 124 11 8.87%
19.  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 70 6 8.57%
20.  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96 8 8.33%
21.  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 110 9 8.18%
22.  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 157 12 7.64%
23.  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 120 9 7.50%
24.  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 27 2 7.41%
25.  โรงเรียนบ้านน้อย 58 4 6.90%
26.  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 75 5 6.67%
27.  โรงเรียนบ้านเสียว 64 4 6.25%
28.  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 216 13 6.02%
29.  โรงเรียนบ้านหนอง 100 6 6.00%
30.  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 67 4 5.97%
31.  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 67 4 5.97%
32.  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 153 9 5.88%
33.  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 34 2 5.88%
34.  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17 1 5.88%
35.  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 140 8 5.71%
36.  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 105 6 5.71%
37.  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 105 6 5.71%
38.  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18 1 5.56%
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171 9 5.26%
40.  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 288 15 5.21%
41.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 179 9 5.03%
42.  โรงเรียนจันทราราม 60 3 5.00%
43.  โรงเรียนบ้านนากอ 60 3 5.00%
44.  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 144 7 4.86%
45.  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 165 8 4.85%
46.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 84 4 4.76%
47.  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 106 5 4.72%
48.  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 365 17 4.66%
49.  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 43 2 4.65%
50.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108 5 4.63%
51.  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 227 10 4.41%
52.  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 114 5 4.39%
53.  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47 2 4.26%
54.  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 143 6 4.20%
55.  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101 4 3.96%
56.  โรงเรียนบ้านม่วง 103 4 3.88%
57.  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 52 2 3.85%
58.  โรงเรียนบ้านตอแก 82 3 3.66%
59.  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 112 4 3.57%
60.  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 141 5 3.55%
61.  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 85 3 3.53%
62.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 59 2 3.39%
63.  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 149 5 3.36%
64.  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 123 4 3.25%
65.  โรงเรียนบ้านไร่ 123 4 3.25%
66.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 627 20 3.19%
67.  โรงเรียนบ้านนาบง 65 2 3.08%
68.  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 236 7 2.97%
69.  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 70 2 2.86%
70.  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177 5 2.82%
71.  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 108 3 2.78%
72.  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 257 7 2.72%
73.  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307 8 2.61%
74.  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 155 4 2.58%
75.  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117 3 2.56%
76.  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 156 4 2.56%
77.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 394 10 2.54%
78.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81 2 2.47%
79.  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 81 2 2.47%
80.  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168 4 2.38%
81.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 48 1 2.08%
82.  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48 1 2.08%
83.  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50 1 2.00%
84.  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 103 2 1.94%
85.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 213 4 1.88%
86.  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54 1 1.85%
87.  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225 4 1.78%
88.  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1069 19 1.78%
89.  โรงเรียนบ้านโคกคอน 170 3 1.76%
90.  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 58 1 1.72%
91.  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116 2 1.72%
92.  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131 2 1.53%
93.  โรงเรียนบ้านโพนทอง 133 2 1.50%
94.  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 67 1 1.49%
95.  โรงเรียนบ้านวังยาง 67 1 1.49%
96.  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 148 2 1.35%
97.  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 76 1 1.32%
98.  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 386 5 1.30%
99.  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 238 3 1.26%
100.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 161 2 1.24%
101.  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 81 1 1.23%
102.  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 85 1 1.18%
103.  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85 1 1.18%
104.  โรงเรียนป่าสักวิทยา 170 2 1.18%
105.  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 87 1 1.15%
106.  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 91 1 1.10%
107.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 95 1 1.05%
108.  โรงเรียนอนุบาลสังคม 310 3 0.97%
109.  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110 1 0.91%
110.  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175 1 0.57%
111.  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 180 1 0.56%
112.  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 205 1 0.49%
113.  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 419 2 0.48%
114.  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 102 0 0.00%
115.  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 154 0 0.00%
116.  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 75 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านกองนาง 29 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านดงบัง 26 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 20 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 56 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านนาโคก 75 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านปากโสม 121 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 112 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านป่าสัก 12 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 52 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านวังมน 29 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านปากมาง 4 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านว่าน 136 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านสาวแล 111 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 93 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 285 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านหัวทราย 82 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านเป้า 27 0 0.00%
140.  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 81 0 0.00%
141.  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 73 0 0.00%
142.  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 44 0 0.00%
143.  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 83 0 0.00%
144.  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 98 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 58 0 0.00%
146.  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12 0 0.00%
147.  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33 0 0.00%
148.  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21 0 0.00%
149.  โรงเรียนหินโงมวิทยา 196 0 0.00%
150.  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1355 0 0.00%
151.  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 36 0 0.00%
152.  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98 0 0.00%
153.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 203 0 0.00%
154.  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 93 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net