ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 90 43 47.78%
2.  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 44 16 36.36%
3.  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139 42 30.22%
4.  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 45 12 26.67%
5.  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 19 5 26.32%
6.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128 28 21.88%
7.  โรงเรียนบ้านนาทาม 23 5 21.74%
8.  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 42 9 21.43%
9.  โรงเรียนบ้านเลา 55 11 20.00%
10.  โรงเรียนบ้านนาดี 43 8 18.60%
11.  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11 2 18.18%
12.  โรงเรียนบ้านดู่ 88 16 18.18%
13.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 90 15 16.67%
14.  โรงเรียนบ้านยวด 136 22 16.18%
15.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164 26 15.85%
16.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 70 11 15.71%
17.  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 775 117 15.10%
18.  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 89 13 14.61%
19.  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239 34 14.23%
20.  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 180 25 13.89%
21.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16 2 12.50%
22.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 453 55 12.14%
23.  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 108 13 12.04%
24.  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142 17 11.97%
25.  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 94 11 11.70%
26.  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 164 19 11.59%
27.  โรงเรียนบ้านเลื่อม 216 25 11.57%
28.  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45 5 11.11%
29.  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 128 14 10.94%
30.  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 131 14 10.69%
31.  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 96 10 10.42%
32.  โรงเรียนบ้านดงปอ 88 9 10.23%
33.  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 49 5 10.20%
34.  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 90 9 10.00%
35.  โรงเรียนบ้านแมด 10 1 10.00%
36.  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 230 23 10.00%
37.  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 372 37 9.95%
38.  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 81 8 9.88%
39.  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 72 7 9.72%
40.  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126 12 9.52%
41.  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 86 8 9.30%
42.  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99 9 9.09%
43.  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 66 6 9.09%
44.  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 91 8 8.79%
45.  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 114 10 8.77%
46.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 198 17 8.59%
47.  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 248 21 8.47%
48.  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 108 9 8.33%
49.  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 50 4 8.00%
50.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 214 17 7.94%
51.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77 6 7.79%
52.  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82 6 7.32%
53.  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 138 10 7.25%
54.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28 2 7.14%
55.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141 10 7.09%
56.  โรงเรียนบ้านชาด 113 8 7.08%
57.  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2220 157 7.07%
58.  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 116 8 6.90%
59.  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 132 9 6.82%
60.  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 193 13 6.74%
61.  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208 14 6.73%
62.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 45 3 6.67%
63.  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60 4 6.67%
64.  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253 16 6.32%
65.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 64 4 6.25%
66.  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 64 4 6.25%
67.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 97 6 6.19%
68.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560 220 6.18%
69.  โรงเรียนบ้านหว้าน 33 2 6.06%
70.  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 165 10 6.06%
71.  โรงเรียนบ้านขาว 66 4 6.06%
72.  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 116 7 6.03%
73.  โรงเรียนมิตรภาพ 6 167 10 5.99%
74.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86 5 5.81%
75.  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 52 3 5.77%
76.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88 5 5.68%
77.  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53 3 5.66%
78.  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1112 62 5.58%
79.  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73 4 5.48%
80.  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 165 9 5.45%
81.  โรงเรียนบ้านเชียงดา 129 7 5.43%
82.  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94 5 5.32%
83.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 38 2 5.26%
84.  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 410 20 4.88%
85.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 82 4 4.88%
86.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 205 10 4.88%
87.  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 172 8 4.65%
88.  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 131 6 4.58%
89.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 224 10 4.46%
90.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 90 4 4.44%
91.  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 160 7 4.38%
92.  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93 4 4.30%
93.  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 163 7 4.29%
94.  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 398 17 4.27%
95.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 169 7 4.14%
96.  โรงเรียนบ้านหินโงม 146 6 4.11%
97.  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 122 5 4.10%
98.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98 4 4.08%
99.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147 6 4.08%
100.  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 124 5 4.03%
101.  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 151 6 3.97%
102.  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 152 6 3.95%
103.  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 128 5 3.91%
104.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 264 10 3.79%
105.  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 660 25 3.79%
106.  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 162 6 3.70%
107.  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 55 2 3.64%
108.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 28 1 3.57%
109.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 113 4 3.54%
110.  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 58 2 3.45%
111.  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 175 6 3.43%
112.  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 146 5 3.42%
113.  โรงเรียนบ้านหม้อ 88 3 3.41%
114.  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89 3 3.37%
115.  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 123 4 3.25%
116.  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 188 6 3.19%
117.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 440 14 3.18%
118.  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221 7 3.17%
119.  โรงเรียนบ้านเตาไห 65 2 3.08%
120.  โรงเรียนบ้านตาด 330 10 3.03%
121.  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34 1 2.94%
122.  โรงเรียนบ้านหนองตุ 173 5 2.89%
123.  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 72 2 2.78%
124.  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76 2 2.63%
125.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200 5 2.50%
126.  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 80 2 2.50%
127.  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 121 3 2.48%
128.  โรงเรียนบ้านนาพู่ 203 5 2.46%
129.  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 43 1 2.33%
130.  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 132 3 2.27%
131.  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90 2 2.22%
132.  โรงเรียนบ้านดงอุดม 93 2 2.15%
133.  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97 2 2.06%
134.  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 147 3 2.04%
135.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197 4 2.03%
136.  โรงเรียนบ้านหนองตูม 149 3 2.01%
137.  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 51 1 1.96%
138.  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155 3 1.94%
139.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52 1 1.92%
140.  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264 5 1.89%
141.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 167 3 1.80%
142.  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 169 3 1.78%
143.  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 57 1 1.75%
144.  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 118 2 1.69%
145.  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 179 3 1.68%
146.  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 244 4 1.64%
147.  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 64 1 1.56%
148.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 192 3 1.56%
149.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 65 1 1.54%
150.  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65 1 1.54%
151.  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 196 3 1.53%
152.  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66 1 1.52%
153.  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 142 2 1.41%
154.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 72 1 1.39%
155.  โรงเรียนบ้านนามั่ง 151 2 1.32%
156.  โรงเรียนบ้านด่าน 81 1 1.23%
157.  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 82 1 1.22%
158.  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 84 1 1.19%
159.  โรงเรียนบ้านนาแอง 88 1 1.14%
160.  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 127 1 0.79%
161.  โรงเรียนบ้านดงยาง 171 1 0.58%
162.  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 217 1 0.46%
163.  โรงเรียนบ้านนาเยีย 41 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 40 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 40 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 85 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านยางซอง 127 0 0.00%
168.  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 0 0.00%
169.  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 0 0.00%
170.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0 0 0.00%
171.  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 98 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63 0 0.00%
173.  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136 0 0.00%
174.  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 58 0 0.00%
175.  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 80 0 0.00%
176.  โรงเรียนบ้านหนองผง 43 0 0.00%
177.  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31 0 0.00%
178.  โรงเรียนบ้านหนองแก 59 0 0.00%
179.  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 96 0 0.00%
180.  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 178 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 126 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70 0 0.00%
183.  โรงเรียนบ้านเม่น 98 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 34 0 0.00%
185.  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153 0 0.00%
186.  โรงเรียนบ้านโก่ย 79 0 0.00%
187.  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 84 0 0.00%
188.  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 121 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90 0 0.00%
190.  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 95 0 0.00%
191.  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 49 0 0.00%
192.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 55 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 94 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านใหม่ 45 0 0.00%
197.  โรงเรียนประชาสามัคคี 133 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 86 0 0.00%
199.  โรงเรียนรัฐประชา 509 122 0 0.00%
200.  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 19 0 0.00%
201.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 43 0 0.00%
202.  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90 0 0.00%
203.  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 37 0 0.00%
204.  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 88 0 0.00%
205.  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 52 0 0.00%
206.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 65 0 0.00%
207.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 85 0 0.00%
208.  โรงเรียนบ้านจำปา 65 0 0.00%
209.  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 100 0 0.00%
210.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108 0 0.00%
211.  โรงเรียนบ้านดงบัง 54 0 0.00%
212.  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51 0 0.00%
213.  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 38 0 0.00%
214.  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 102 0 0.00%
215.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 126 0 0.00%
216.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 86 0 0.00%
217.  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 230 0 0.00%
218.  โรงเรียนบ้านนาพัง 39 0 0.00%
219.  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40 0 0.00%
220.  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net