ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 50 16 32.00%
2.  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114 32 28.07%
3.  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 274 53 19.34%
4.  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61 11 18.03%
5.  โรงเรียนวัดสระข่อย 116 18 15.52%
6.  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71 9 12.68%
7.  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 66 8 12.12%
8.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 151 17 11.26%
9.  โรงเรียน บ้านเนินหอม 122 13 10.66%
10.  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 119 11 9.24%
11.  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 193 17 8.81%
12.  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103 9 8.74%
13.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 714 62 8.68%
14.  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 155 13 8.39%
15.  โรงเรียนบ้านบางขาม 87 7 8.05%
16.  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 53 4 7.55%
17.  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55 4 7.27%
18.  โรงเรียนวัดหาดสะแก 84 6 7.14%
19.  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 524 35 6.68%
20.  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32 2 6.25%
21.  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295 18 6.10%
22.  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 486 29 5.97%
23.  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102 6 5.88%
24.  โรงเรียนบ้านวังขอน 139 8 5.76%
25.  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 210 12 5.71%
26.  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 143 8 5.59%
27.  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 200 11 5.50%
28.  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 75 4 5.33%
29.  โรงเรียนวัดหัวกรด 103 5 4.85%
30.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 62 3 4.84%
31.  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 188 9 4.79%
32.  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 149 7 4.70%
33.  โรงเรียนวัดหนองโพรง 152 7 4.61%
34.  โรงเรียนบ้านประพาส 613 28 4.57%
35.  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 92 4 4.35%
36.  โรงเรียน วัดลำดวน 162 7 4.32%
37.  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24 1 4.17%
38.  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72 3 4.17%
39.  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 274 11 4.01%
40.  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53 2 3.77%
41.  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671 25 3.73%
42.  โรงเรียน บ้านดงบัง 192 7 3.65%
43.  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55 2 3.64%
44.  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 354 12 3.39%
45.  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 96 3 3.13%
46.  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 305 9 2.95%
47.  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 76 2 2.63%
48.  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 196 5 2.55%
49.  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 120 3 2.50%
50.  โรงเรียนวัดบางเตย 161 4 2.48%
51.  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41 1 2.44%
52.  โรงเรียนวัดศรีมงคล 131 3 2.29%
53.  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318 7 2.20%
54.  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 457 10 2.19%
55.  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393 7 1.78%
56.  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174 3 1.72%
57.  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 297 5 1.68%
58.  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60 1 1.67%
59.  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 135 2 1.48%
60.  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 68 1 1.47%
61.  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 137 2 1.46%
62.  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75 1 1.33%
63.  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87 1 1.15%
64.  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 90 1 1.11%
65.  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92 1 1.09%
66.  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93 1 1.08%
67.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 95 1 1.05%
68.  โรงเรียนวัดอินทาราม 104 1 0.96%
69.  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105 1 0.95%
70.  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 112 1 0.89%
71.  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 100 0 0.00%
72.  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 78 0 0.00%
73.  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 76 0 0.00%
74.  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57 0 0.00%
75.  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67 0 0.00%
76.  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14 0 0.00%
77.  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 101 0 0.00%
78.  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33 0 0.00%
79.  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 74 0 0.00%
80.  โรงเรียนวัดบางคาง 16 0 0.00%
81.  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 93 0 0.00%
82.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33 0 0.00%
83.  โรงเรียนวัดบ้านโนน 90 0 0.00%
84.  โรงเรียนวัดบุพพาราม 51 0 0.00%
85.  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87 0 0.00%
86.  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 66 0 0.00%
87.  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59 0 0.00%
88.  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122 0 0.00%
89.  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25 0 0.00%
90.  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7 0 0.00%
91.  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 35 0 0.00%
92.  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 52 0 0.00%
93.  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 47 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 49 0 0.00%
96.  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 33 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10 0 0.00%
101.  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 404 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดไผ่งาม 93 0 0.00%
103.  โรงเรียนหัวซาวิทยา 82 0 0.00%
104.  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1756 0 0.00%
105.  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47 0 0.00%
106.  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 99 0 0.00%
107.  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48 0 0.00%
108.  โรงเรียน วัดประชาวาส 46 0 0.00%
109.  โรงเรียน วัดเนินสูง 67 0 0.00%
110.  โรงเรียนนิคมพัฒนา 31 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านด่าน 63 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 40 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 55 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 65 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net