ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 318 63 19.81%
2.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 42 8 19.05%
3.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 309 43 13.92%
4.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1236 132 10.68%
5.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 160 17 10.63%
6.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 309 31 10.03%
7.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 148 13 8.78%
8.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 294 25 8.50%
9.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 163 13 7.98%
10.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 315 23 7.30%
11.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 100 7 7.00%
12.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 419 29 6.92%
13.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 13 6.84%
14.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 284 19 6.69%
15.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 307 20 6.51%
16.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 205 13 6.34%
17.  โรงเรียนบ้านชะวึก 128 8 6.25%
18.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 602 37 6.15%
19.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 65 4 6.15%
20.  โรงเรียนวัดตากวน 530 32 6.04%
21.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 476 28 5.88%
22.  โรงเรียนวัดในไร่ 296 17 5.74%
23.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 12 5.66%
24.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 586 33 5.63%
25.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 516 29 5.62%
26.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 625 35 5.60%
27.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1327 73 5.50%
28.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 665 36 5.41%
29.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 264 14 5.30%
30.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 351 18 5.13%
31.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 626 29 4.63%
32.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 475 22 4.63%
33.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 135 6 4.44%
34.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 483 21 4.35%
35.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 214 9 4.21%
36.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 270 11 4.07%
37.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 7 3.87%
38.  โรงเรียนวัดเนินพระ 904 35 3.87%
39.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 343 13 3.79%
40.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 654 24 3.67%
41.  โรงเรียนวัดมาบข่า 708 26 3.67%
42.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1179 43 3.65%
43.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 221 8 3.62%
44.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 111 4 3.60%
45.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 233 8 3.43%
46.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 323 11 3.41%
47.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 5 3.33%
48.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 123 4 3.25%
49.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 124 4 3.23%
50.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 378 12 3.17%
51.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 451 14 3.10%
52.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1268 38 3.00%
53.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 207 6 2.90%
54.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 363 10 2.75%
55.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 146 4 2.74%
56.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 297 8 2.69%
57.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 153 4 2.61%
58.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 77 2 2.60%
59.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 157 4 2.55%
60.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 83 2 2.41%
61.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 132 3 2.27%
62.  โรงเรียนวัดพลา 357 8 2.24%
63.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 142 3 2.11%
64.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1976 38 1.92%
65.  โรงเรียนวัดยายดา 215 4 1.86%
66.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 395 7 1.77%
67.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 345 6 1.74%
68.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 348 6 1.72%
69.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 195 3 1.54%
70.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3278 48 1.46%
71.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 145 2 1.38%
72.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 440 6 1.36%
73.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 894 12 1.34%
74.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 165 2 1.21%
75.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 90 1 1.11%
76.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 501 5 1.00%
77.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 200 2 1.00%
78.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 123 1 0.81%
79.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 254 2 0.79%
80.  โรงเรียนวัดกระเฉท 265 2 0.75%
81.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 179 1 0.56%
82.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 184 1 0.54%
83.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 217 1 0.46%
84.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 416 1 0.24%
85.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
86.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 160 0 0.00%
87.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 0 0.00%
88.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 117 0 0.00%
89.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 82 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 118 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 116 0 0.00%
92.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านพยูน 159 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 139 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 232 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1469 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 119 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 54 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 146 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 46 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 106 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 144 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 64 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 149 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 163 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดชากหมาก 412 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 132 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 60 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2102 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดตาขัน 196 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 200 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดแกลงบน 116 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net