ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 46 9 19.57%
2.  โรงเรียนวัดบ้านค่าย 169 31 18.34%
3.  โรงเรียนบ้านหลังเขา 45 8 17.78%
4.  โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง 62 9 14.52%
5.  โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง 314 42 13.38%
6.  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 1209 153 12.66%
7.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส 263 33 12.55%
8.  โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ 485 59 12.16%
9.  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 479 57 11.90%
10.  โรงเรียนบ้านไร่จันดี 316 35 11.08%
11.  โรงเรียนบ้านชะวึก 130 14 10.77%
12.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 58 6 10.34%
13.  โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ 158 16 10.13%
14.  โรงเรียนวัดหนองกระบอก 364 32 8.79%
15.  โรงเรียนบ้านยายจั่น 297 26 8.75%
16.  โรงเรียนวัดธรรมสถิต 138 12 8.70%
17.  โรงเรียนวัดสมบูรณาราม 199 17 8.54%
18.  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 405 30 7.41%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1188 87 7.32%
20.  โรงเรียนวัดสระแก้ว 353 25 7.08%
21.  โรงเรียนวัดห้วงหิน 201 14 6.97%
22.  โรงเรียนวัดธงหงส์ 87 6 6.90%
23.  โรงเรียนวัดตาขัน 204 14 6.86%
24.  โรงเรียนวัดมาบข่า 702 48 6.84%
25.  โรงเรียนวัดเกาะ 190 13 6.84%
26.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 473 32 6.77%
27.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 370 25 6.76%
28.  โรงเรียนวัดชากหมาก 417 28 6.71%
29.  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 212 14 6.60%
30.  โรงเรียนวัดบ้านฉาง 2103 138 6.56%
31.  โรงเรียนบ้านคลองกรำ 305 19 6.23%
32.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 571 34 5.95%
33.  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 661 39 5.90%
34.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 293 17 5.80%
35.  โรงเรียนวัดน้ำคอก 355 20 5.63%
36.  โรงเรียนบ้านปลวกแดง 1301 72 5.53%
37.  โรงเรียนบ้านมาบเตย 273 15 5.49%
38.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 306 16 5.23%
39.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 1318 68 5.16%
40.  โรงเรียนวัดหนองตะแบก 118 6 5.08%
41.  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 182 9 4.95%
42.  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 220 10 4.55%
43.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 377 17 4.51%
44.  โรงเรียนวัดเนินพระ 907 37 4.08%
45.  โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย 123 5 4.07%
46.  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 424 17 4.01%
47.  โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 177 7 3.95%
48.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 280 10 3.57%
49.  โรงเรียนวัดนาตาขวัญ 144 5 3.47%
50.  โรงเรียนวัดเกาะกลอย 202 7 3.47%
51.  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 146 5 3.42%
52.  โรงเรียนบ้านบึงตาต้า 205 7 3.41%
53.  โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 181 6 3.31%
54.  โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 883 29 3.28%
55.  โรงเรียนวัดตากวน 527 17 3.23%
56.  โรงเรียนบ้านชากมะหาด 93 3 3.23%
57.  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก 350 11 3.14%
58.  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 508 15 2.95%
59.  โรงเรียนวัดมาบชลูด 420 12 2.86%
60.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 142 4 2.82%
61.  โรงเรียนวัดกระเฉท 250 7 2.80%
62.  โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน 143 4 2.80%
63.  โรงเรียนวัดชากผักกูด 144 4 2.78%
64.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 655 18 2.75%
65.  โรงเรียนบ้านคลองขนุน 184 5 2.72%
66.  โรงเรียนบ้านเนินเสาธง 153 4 2.61%
67.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 441 11 2.49%
68.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 81 2 2.47%
69.  โรงเรียนวัดยายดา 215 5 2.33%
70.  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1983 46 2.32%
71.  โรงเรียนวัดท่าเรือ 447 10 2.24%
72.  โรงเรียนบ้านเขาลอย 90 2 2.22%
73.  โรงเรียนวัดหนองกรับ 197 4 2.03%
74.  โรงเรียนวัดละหารไร่ 150 3 2.00%
75.  โรงเรียนบ้านหนองจอก 353 7 1.98%
76.  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 211 4 1.90%
77.  โรงเรียนบ้านหนองระกำ 107 2 1.87%
78.  โรงเรียนบ้านตะเกราทอง 114 2 1.75%
79.  โรงเรียนวัดกรอกยายชา 522 9 1.72%
80.  โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน 118 2 1.69%
81.  โรงเรียนวัดแกลงบน 119 2 1.68%
82.  โรงเรียนวัดบ้านดอน 636 10 1.57%
83.  โรงเรียนอนุบาลระยอง 3285 48 1.46%
84.  โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด 147 2 1.36%
85.  โรงเรียนบ้านท่าเสา 231 3 1.30%
86.  โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 163 2 1.23%
87.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 247 3 1.21%
88.  โรงเรียนวัดหนองพะวา 390 4 1.03%
89.  โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก 319 3 0.94%
90.  โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง 118 1 0.85%
91.  โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร 125 1 0.80%
92.  โรงเรียนวัดพลา 357 2 0.56%
93.  โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 135 0 0.00%
94.  โรงเรียนวัดตะพงนอก 655 0 0.00%
95.  โรงเรียนวัดดอนจันทน์ 117 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านเขายายชุม 90 0 0.00%
97.  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม 161 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดในไร่ 323 0 0.00%
99.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 185 0 0.00%
100.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 203 0 0.00%
101.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 151 0 0.00%
102.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 262 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านตะพุนทอง 53 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง 120 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านพยูน 155 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย 226 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านมาบตอง 191 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 79 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 1480 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านหนองละลอก 147 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 50 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านหนองไร่ 130 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ 114 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านเขาหวาย 63 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net