ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 231 58 25.11%
2.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 60 14 23.33%
3.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 21 20.79%
4.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 54 20.61%
5.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 42 18.10%
6.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 131 20 15.27%
7.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 13 13.83%
8.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 282 34 12.06%
9.  โรงเรียนบ้านซับไทร 44 5 11.36%
10.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 13 10.16%
11.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 90 9 10.00%
12.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 30 3 10.00%
13.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 201 20 9.95%
14.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 19 9.84%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 5 8.93%
16.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 7 8.86%
17.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 137 12 8.76%
18.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 3 7.50%
19.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 6 7.50%
20.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 11 7.43%
21.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 4 7.27%
22.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 11 7.24%
23.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 6 7.14%
24.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 5 7.14%
25.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 135 9 6.67%
26.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 7 6.60%
27.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 184 12 6.52%
28.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 94 6 6.38%
29.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 3 6.00%
30.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 8 5.76%
31.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 15 5.73%
32.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 54 3 5.56%
33.  โรงเรียนบ้านวังทอง 311 17 5.47%
34.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 9 5.42%
35.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 3 5.17%
36.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 6 5.04%
37.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 8 5.03%
38.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 1 4.76%
39.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 2 4.65%
40.  โรงเรียนบ้านวังแขม 68 3 4.41%
41.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 6 4.35%
42.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 46 2 4.35%
43.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 148 6 4.05%
44.  โรงเรียนบ้านยางโทน 74 3 4.05%
45.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 77 3 3.90%
46.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 103 4 3.88%
47.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 2 3.77%
48.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 3 3.57%
49.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 366 13 3.55%
50.  โรงเรียนบ้านนาโสม 57 2 3.51%
51.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 143 5 3.50%
52.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 29 1 3.45%
53.  โรงเรียนบ้านยางราก 210 7 3.33%
54.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 3 3.33%
55.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 159 5 3.14%
56.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 1 2.86%
57.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 71 2 2.82%
58.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 122 3 2.46%
59.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 1 2.44%
60.  โรงเรียนบ้านดีลัง 247 6 2.43%
61.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 84 2 2.38%
62.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 2 2.35%
63.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 219 5 2.28%
64.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 314 7 2.23%
65.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 135 3 2.22%
66.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 2 2.22%
67.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 188 4 2.13%
68.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 96 2 2.08%
69.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 145 3 2.07%
70.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 194 4 2.06%
71.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 22 1.99%
72.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 209 4 1.91%
73.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 7 1.72%
74.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 2 1.57%
75.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 4 1.56%
76.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 128 2 1.56%
77.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 1 1.54%
78.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 143 2 1.40%
79.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 77 1 1.30%
80.  โรงเรียนพรหมรังษี 315 4 1.27%
81.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 2 1.25%
82.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 1 1.25%
83.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 181 2 1.10%
84.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 219 2 0.91%
85.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 140 1 0.71%
86.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 190 1 0.53%
87.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 201 1 0.50%
88.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 482 1 0.21%
89.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 0 0.00%
90.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 0 0.00%
91.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 0 0 %
92.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 0 0.00%
93.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 79 0 0.00%
94.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 0 0.00%
95.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 88 0 0.00%
96.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 74 0 0.00%
97.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 0 0.00%
98.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 70 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 131 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 0 0 %
103.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 133 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 209 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 27 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 157 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 191 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 0 0 0.00%
115.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 0 0.00%
116.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 0 0.00%
117.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 133 0 0.00%
119.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 0 0.00%
120.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 0 0.00%
121.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 57 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 0 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 114 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 0 0 %
130.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 44 0 0.00%
136.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 41 0 0.00%
137.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 79 0 0.00%
138.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 112 0 0.00%
139.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 92 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net