ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง 262 54 20.61%
2.  โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 232 44 18.97%
3.  โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 129 20 15.50%
4.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 94 13 13.83%
5.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 62 8 12.90%
6.  โรงเรียนบ้านดงดินแดง 101 12 11.88%
7.  โรงเรียนบ้านซับไทร 43 5 11.63%
8.  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 200 22 11.00%
9.  โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 55 6 10.91%
10.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 56 6 10.71%
11.  โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 216 23 10.65%
12.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 193 19 9.84%
13.  โรงเรียนบ้านซับจำปา 148 14 9.46%
14.  โรงเรียนบ้านยางโทน 75 7 9.33%
15.  โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 89 8 8.99%
16.  โรงเรียนวัดโคกสลุง 280 25 8.93%
17.  โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 70 6 8.57%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 94 8 8.51%
19.  โรงเรียนบ้านลำสนธิ 76 6 7.89%
20.  โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 80 6 7.50%
21.  โรงเรียนบ้านหนองไทร 40 3 7.50%
22.  โรงเรียนช่องสาริกา 152 11 7.24%
23.  โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 139 10 7.19%
24.  โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 106 7 6.60%
25.  โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 139 9 6.47%
26.  โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 186 12 6.45%
27.  โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 79 5 6.33%
28.  โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 65 4 6.15%
29.  โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 34 2 5.88%
30.  โรงเรียนบ้านบัวชุม 262 15 5.73%
31.  โรงเรียนบ้านวังทอง 315 18 5.71%
32.  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 35 2 5.71%
33.  โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 105 6 5.71%
34.  โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 53 3 5.66%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 55 3 5.45%
36.  โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 166 9 5.42%
37.  โรงเรียนบ้านนาโสม 56 3 5.36%
38.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 58 3 5.17%
39.  โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 175 9 5.14%
40.  โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 119 6 5.04%
41.  โรงเรียนวัดหนองนา 159 8 5.03%
42.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 21 1 4.76%
43.  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 105 5 4.76%
44.  โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 84 4 4.76%
45.  โรงเรียนบ้านสระเพลง 193 9 4.66%
46.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 43 2 4.65%
47.  โรงเรียนบ้านหัวลำ 195 9 4.62%
48.  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 131 6 4.58%
49.  โรงเรียนบ้านวังแขม 66 3 4.55%
50.  โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 134 6 4.48%
51.  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 138 6 4.35%
52.  โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 141 6 4.26%
53.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 142 6 4.23%
54.  โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 95 4 4.21%
55.  โรงเรียนบ้านพุกะชัด 149 6 4.03%
56.  โรงเรียนบ้านยางราก 206 8 3.88%
57.  โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 217 8 3.69%
58.  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 138 5 3.62%
59.  โรงเรียนบ้านหนองบง 84 3 3.57%
60.  โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 142 5 3.52%
61.  โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 90 3 3.33%
62.  โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 90 3 3.33%
63.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 155 5 3.23%
64.  โรงเรียนบ้านเขารวก 94 3 3.19%
65.  โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 32 1 3.13%
66.  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 160 5 3.13%
67.  โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 100 3 3.00%
68.  โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 313 9 2.88%
69.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 72 2 2.78%
70.  โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 364 10 2.75%
71.  โรงเรียนบ้านทะเลทอง 77 2 2.60%
72.  โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 80 2 2.50%
73.  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 80 2 2.50%
74.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 121 3 2.48%
75.  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 41 1 2.44%
76.  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 42 1 2.38%
77.  โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 85 2 2.35%
78.  โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 91 2 2.20%
79.  โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 184 4 2.17%
80.  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1105 22 1.99%
81.  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 256 5 1.95%
82.  โรงเรียนวัดดำรงบุล 217 4 1.84%
83.  โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 217 4 1.84%
84.  โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 406 7 1.72%
85.  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 179 3 1.68%
86.  โรงเรียนบ้านซับโศก 127 2 1.57%
87.  โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 130 2 1.54%
88.  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78 1 1.28%
89.  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 160 2 1.25%
90.  โรงเรียนพรหมรังษี 319 4 1.25%
91.  โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 83 1 1.20%
92.  โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 287 2 0.70%
93.  โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 190 1 0.53%
94.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 191 1 0.52%
95.  โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 211 1 0.47%
96.  โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 486 2 0.41%
97.  โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 55 0 0.00%
98.  โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 124 0 0.00%
99.  โรงเรียนบ้านคลอง 159 0 0.00%
100.  โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 57 0 0.00%
101.  โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 148 0 0.00%
102.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 54 0 0.00%
103.  โรงเรียนบ้านซับผาสุก 69 0 0.00%
104.  โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 128 0 0.00%
105.  โรงเรียนบ้านดีลัง 222 0 0.00%
106.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 53 0 0.00%
107.  โรงเรียนบ้านท่ากรวด 115 0 0.00%
108.  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 45 0 0.00%
109.  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 76 0 0.00%
110.  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 65 0 0.00%
111.  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 55 0 0.00%
112.  โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 73 0 0.00%
113.  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 50 0 0.00%
114.  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 114 0 0.00%
115.  โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 43 0 0.00%
116.  โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 81 0 0.00%
117.  โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 90 0 0.00%
118.  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 205 0 0.00%
119.  โรงเรียนบ้านสันตะลุง 72 0 0.00%
120.  โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 45 0 0.00%
121.  โรงเรียนบ้านหนองจาน 83 0 0.00%
122.  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 41 0 0.00%
123.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 50 0 0.00%
124.  โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 61 0 0.00%
125.  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20 0 0.00%
126.  โรงเรียนบ้านหนองเสมา 106 0 0.00%
127.  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 129 0 0.00%
128.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 91 0 0.00%
129.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 69 0 0.00%
130.  โรงเรียนบ้านห้วยนา 39 0 0.00%
131.  โรงเรียนบ้านเขาราบ 132 0 0.00%
132.  โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 45 0 0.00%
133.  โรงเรียนบ้านเนินทอง 34 0 0.00%
134.  โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 28 0 0.00%
135.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 75 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 87 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดศิริบรรพต 30 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 318 0 0.00%
139.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 107 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net