ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 271 28 10.33%
2.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 121 12 9.92%
3.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 6 9.84%
4.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 106 10 9.43%
5.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 64 6 9.38%
6.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 6 8.96%
7.  โรงเรียนวัดยม 151 13 8.61%
8.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 24 2 8.33%
9.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 3 8.11%
10.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 26 2 7.69%
11.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 344 26 7.56%
12.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 83 6 7.23%
13.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 85 6 7.06%
14.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 156 11 7.05%
15.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 802 55 6.86%
16.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 74 5 6.76%
17.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 16 6.23%
18.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 122 7 5.74%
19.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 123 7 5.69%
20.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 7 5.60%
21.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 55 3 5.45%
22.  โรงเรียนบางไทร 147 8 5.44%
23.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 74 4 5.41%
24.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 873 47 5.38%
25.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 6 5.36%
26.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 383 20 5.22%
27.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 309 16 5.18%
28.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 58 3 5.17%
29.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 273 14 5.13%
30.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 371 19 5.12%
31.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 3 5.08%
32.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 7 5.04%
33.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 127 6 4.72%
34.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 153 7 4.58%
35.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 155 7 4.52%
36.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 156 7 4.49%
37.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 23 1 4.35%
38.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 186 8 4.30%
39.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 143 6 4.20%
40.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 72 3 4.17%
41.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 1 4.17%
42.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 146 6 4.11%
43.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 7 4.09%
44.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 74 3 4.05%
45.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 617 25 4.05%
46.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 100 4 4.00%
47.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 6 3.85%
48.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 137 5 3.65%
49.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 7 3.59%
50.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 85 3 3.53%
51.  โรงเรียนวิทยานนท์ 231 8 3.46%
52.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 5 3.40%
53.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 235 8 3.40%
54.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 31 1 3.23%
55.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 31 1 3.23%
56.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 4 3.17%
57.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 2 3.13%
58.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 65 2 3.08%
59.  โรงเรียนรอซีดี 275 8 2.91%
60.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 139 4 2.88%
61.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 70 2 2.86%
62.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 71 2 2.82%
63.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 577 16 2.77%
64.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 434 12 2.76%
65.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 73 2 2.74%
66.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 154 4 2.60%
67.  โรงเรียนวัดบางบาล 42 1 2.38%
68.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 403 9 2.23%
69.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 2 2.22%
70.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 47 1 2.13%
71.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 47 1 2.13%
72.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 3 2.10%
73.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 287 6 2.09%
74.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 99 2 2.02%
75.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 151 3 1.99%
76.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 104 2 1.92%
77.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 547 10 1.83%
78.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 121 2 1.65%
79.  โรงเรียนศรีบางไทร 307 5 1.63%
80.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 65 1 1.54%
81.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 147 2 1.36%
82.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 74 1 1.35%
83.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 1 1.32%
84.  โรงเรียนวัดแจ้ง 77 1 1.30%
85.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 234 3 1.28%
86.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 83 1 1.20%
87.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 84 1 1.19%
88.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 95 1 1.05%
89.  โรงเรียนวัดวังชะโด 100 1 1.00%
90.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 100 1 1.00%
91.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 106 1 0.94%
92.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 123 1 0.81%
93.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 387 3 0.78%
94.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 258 2 0.78%
95.  โรงเรียนวัดบางเคียน 157 1 0.64%
96.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 326 2 0.61%
97.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 171 1 0.58%
98.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 39 0 0.00%
99.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 62 0 0.00%
100.  โรงเรียนคอตัน 94 0 0.00%
101.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 53 0 0.00%
102.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 43 0 0.00%
103.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดกลาง 98 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดขวิด 114 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 56 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 156 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดทางยาว 87 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 90 0 0.00%
112.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 109 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 79 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 71 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 67 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 66 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 98 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 47 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 62 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 66 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 134 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดสง่างาม 95 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดสามเพลง 89 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดสามเรือน 72 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 193 0 0.00%
133.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 70 0 0.00%
134.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 135 0 0.00%
135.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 128 0 0.00%
136.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 63 0 0.00%
137.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 0 0.00%
138.  โรงเรียนวัดสนามไชย 134 0 0.00%
139.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 20 0 0.00%
140.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 0 0.00%
141.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 51 0 0.00%
142.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 0 0.00%
143.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 53 0 0.00%
145.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 105 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 248 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 77 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 35 0 0.00%
149.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 39 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 28 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 137 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 0 0.00%
154.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 42 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 55 0 0.00%
156.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 119 0 0.00%
157.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
158.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net