ภาวะทุพโภชนาการเตี้ยระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความเตี้ยเกิน 5.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน เตี้ย เตี้ยร้อยละ
1.  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59 9 15.25%
2.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 264 40 15.15%
3.  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32 4 12.50%
4.  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56 7 12.50%
5.  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 117 12 10.26%
6.  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65 6 9.23%
7.  โรงเรียนโคกตาพรหม 67 6 8.96%
8.  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24 2 8.33%
9.  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346 28 8.09%
10.  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75 6 8.00%
11.  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 68 5 7.35%
12.  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 330 24 7.27%
13.  โรงเรียนเชียงรากน้อย 732 53 7.24%
14.  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155 11 7.10%
15.  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157 11 7.01%
16.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808 55 6.81%
17.  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30 2 6.67%
18.  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61 4 6.56%
19.  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61 4 6.56%
20.  โรงเรียนบางไทร 143 9 6.29%
21.  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64 4 6.25%
22.  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257 16 6.23%
23.  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146 9 6.16%
24.  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132 8 6.06%
25.  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147 8 5.44%
26.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112 6 5.36%
27.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 150 8 5.33%
28.  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277 14 5.05%
29.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139 7 5.04%
30.  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558 28 5.02%
31.  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64 3 4.69%
32.  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109 5 4.59%
33.  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 72 3 4.17%
34.  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 24 1 4.17%
35.  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144 6 4.17%
36.  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290 12 4.14%
37.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171 7 4.09%
38.  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123 5 4.07%
39.  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 149 6 4.03%
40.  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581 23 3.96%
41.  โรงเรียนวิทยานนท์ 233 9 3.86%
42.  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156 6 3.85%
43.  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 370 14 3.78%
44.  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110 4 3.64%
45.  โรงเรียนรอซีดี 278 10 3.60%
46.  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28 1 3.57%
47.  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84 3 3.57%
48.  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29 1 3.45%
49.  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237 8 3.38%
50.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 63 2 3.17%
51.  โรงเรียนวัดกลาง 97 3 3.09%
52.  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103 3 2.91%
53.  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71 2 2.82%
54.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 71 2 2.82%
55.  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143 4 2.80%
56.  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 75 2 2.67%
57.  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152 4 2.63%
58.  โรงเรียนศรีบางไทร 304 8 2.63%
59.  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195 5 2.56%
60.  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158 4 2.53%
61.  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121 3 2.48%
62.  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411 10 2.43%
63.  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124 3 2.42%
64.  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126 3 2.38%
65.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84 2 2.38%
66.  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 170 4 2.35%
67.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43 1 2.33%
68.  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 432 10 2.31%
69.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 44 1 2.27%
70.  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45 1 2.22%
71.  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90 2 2.22%
72.  โรงเรียนวัดโพธิ์ 135 3 2.22%
73.  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 136 3 2.21%
74.  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48 1 2.08%
75.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 97 2 2.06%
76.  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 49 1 2.04%
77.  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 150 3 2.00%
78.  โรงเรียนวัดวังชะโด 101 2 1.98%
79.  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101 2 1.98%
80.  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 380 7 1.84%
81.  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 115 2 1.74%
82.  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118 2 1.69%
83.  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76 1 1.32%
84.  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77 1 1.30%
85.  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 312 4 1.28%
86.  โรงเรียนวัดสามเรือน 79 1 1.27%
87.  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82 1 1.22%
88.  โรงเรียนวัดบ้านแค 167 2 1.20%
89.  โรงเรียนวัดสามเพลง 91 1 1.10%
90.  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182 2 1.10%
91.  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97 1 1.03%
92.  โรงเรียนวัดบ้านแพน 392 3 0.77%
93.  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260 2 0.77%
94.  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132 1 0.76%
95.  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134 1 0.75%
96.  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 596 2 0.34%
97.  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89 0 0.00%
98.  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65 0 0.00%
99.  โรงเรียนวัดบางบาล 41 0 0.00%
100.  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29 0 0.00%
101.  โรงเรียนวัดบางเคียน 156 0 0.00%
102.  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65 0 0.00%
103.  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14 0 0.00%
104.  โรงเรียนวัดยม 150 0 0.00%
105.  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100 0 0.00%
106.  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44 0 0.00%
107.  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63 0 0.00%
108.  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67 0 0.00%
109.  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 67 0 0.00%
110.  โรงเรียนวัดสง่างาม 92 0 0.00%
111.  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 117 0 0.00%
112.  โรงเรียนวัดสนามไชย 138 0 0.00%
113.  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235 0 0.00%
114.  โรงเรียนวัดหัวเวียง 127 0 0.00%
115.  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21 0 0.00%
116.  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37 0 0.00%
117.  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 186 0 0.00%
118.  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49 0 0.00%
119.  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72 0 0.00%
120.  โรงเรียนวัดแจ้ง 79 0 0.00%
121.  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81 0 0.00%
122.  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66 0 0.00%
123.  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51 0 0.00%
124.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 249 0 0.00%
125.  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61 0 0.00%
126.  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34 0 0.00%
127.  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56 0 0.00%
128.  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31 0 0.00%
129.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 72 0 0.00%
130.  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37 0 0.00%
131.  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140 0 0.00%
132.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68 0 0.00%
133.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 0 0.00%
134.  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57 0 0.00%
135.  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 48 0 0.00%
136.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38 0 0.00%
137.  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85 0 0.00%
138.  โรงเรียนคอตัน 90 0 0.00%
139.  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42 0 0.00%
140.  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48 0 0.00%
141.  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64 0 0.00%
142.  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68 0 0.00%
143.  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40 0 0.00%
144.  โรงเรียนวัดกระแชง 125 0 0.00%
145.  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124 0 0.00%
146.  โรงเรียนวัดขวิด 109 0 0.00%
147.  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92 0 0.00%
148.  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70 0 0.00%
149.  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84 0 0.00%
150.  โรงเรียนวัดคู้สลอด 107 0 0.00%
151.  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 158 0 0.00%
152.  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57 0 0.00%
153.  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55 0 0.00%
154.  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 103 0 0.00%
155.  โรงเรียนวัดทางยาว 88 0 0.00%
156.  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72 0 0.00%
157.  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net