ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ยะลา เขต 2 11.77%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 11.35%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 2 10.96%
4.  สพป.ยะลา เขต 1 10.61%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.59%
6.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.49%
7.  สพป.ตาก เขต 2 10.37%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 9.47%
9.  สพป.นราธิวาส เขต 2 8.32%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 1 7.44%
11.  สพป.น่าน เขต 2 7.06%
12.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.93%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.70%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.57%
15.  สพป.นครพนม เขต 2 6.47%
16.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 6.33%
17.  สพป.อุดรธานี เขต 1 6.01%
18.  สพป.นครพนม เขต 1 5.93%
19.  สพป.เชียงราย เขต 3 5.82%
20.  สพป.สกลนคร เขต 1 5.76%
21.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.74%
22.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.74%
23.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.66%
24.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.64%
25.  สพป.ตาก เขต 1 5.38%
26.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.35%
27.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.26%
28.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 5.23%
29.  สพป.มุกดาหาร 5.21%
30.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 5.18%
31.  สพป.สตูล 5.17%
32.  สพป.เลย เขต 1 5.11%
33.  สพป.น่าน เขต 1 5.10%
34.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.87%
35.  สพป.เชียงราย เขต 1 4.82%
36.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.76%
37.  สพป.สงขลา เขต 3 4.75%
38.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.75%
39.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.72%
40.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.69%
41.  สพป.บึงกาฬ 4.64%
42.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.63%
43.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 4.63%
44.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.59%
45.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.56%
46.  สพป.หนองคาย เขต 2 4.55%
47.  สพป.ยโสธร เขต 1 4.53%
48.  สพป.กระบี่ 4.50%
49.  สพป.อุดรธานี เขต 2 4.48%
50.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.48%
51.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.48%
52.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 4.46%
53.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4.44%
54.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.41%
55.  สพป.พะเยา เขต 2 4.39%
56.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.37%
57.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 4.34%
58.  สพป.จันทบุรี เขต 2 4.32%
59.  สพป.ภูเก็ต 4.31%
60.  สพป.นครปฐม เขต 1 4.31%
61.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.28%
62.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.23%
63.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.20%
64.  สพป.สุโขทัย เขต 1 4.20%
65.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 4.20%
66.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.19%
67.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 4.18%
68.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.17%
69.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 4.17%
70.  สพป.เลย เขต 2 4.14%
71.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.13%
72.  สพป.ระนอง 4.12%
73.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 4.11%
74.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.11%
75.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 4.11%
76.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.09%
77.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 4.08%
78.  สพป.ตรัง เขต 2 4.03%
79.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.03%
80.  สพป.ราชบุรี เขต 1 4.01%
81.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.00%
82.  สพป.พัทลุง เขต 2 3.99%
83.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.99%
84.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.97%
85.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.96%
86.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.96%
87.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.94%
88.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.92%
89.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.89%
90.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.87%
91.  สพป.สงขลา เขต 2 3.87%
92.  สพป.ระยอง เขต 1 3.87%
93.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.86%
94.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.86%
95.  สพป.ตราด 3.85%
96.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.84%
97.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3.83%
98.  สพป.พังงา 3.81%
99.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.79%
100.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.78%
101.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.77%
102.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.77%
103.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.76%
104.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.75%
105.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.75%
106.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.69%
107.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.69%
108.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3.67%
109.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.67%
110.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.62%
111.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.59%
112.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.53%
113.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.51%
114.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.49%
115.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.49%
116.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.49%
117.  สพป.ยโสธร เขต 2 3.48%
118.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.47%
119.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.43%
120.  สพป.อำนาจเจริญ 3.42%
121.  สพป.พะเยา เขต 1 3.38%
122.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3.36%
123.  สพป.ระยอง เขต 2 3.35%
124.  สพป.สระแก้ว เขต 1 3.34%
125.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.34%
126.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.34%
127.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.33%
128.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.30%
129.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.29%
130.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.28%
131.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.27%
132.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 3.26%
133.  สพป.ตรัง เขต 1 3.25%
134.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.25%
135.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.22%
136.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.20%
137.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.19%
138.  สพป.สมุทรสาคร 3.18%
139.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.17%
140.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.16%
141.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.16%
142.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3.15%
143.  สพป.สงขลา เขต 1 3.14%
144.  สพป.แพร่ เขต 1 3.13%
145.  สพป.อ่างทอง 3.08%
146.  สพป.พิจิตร เขต 2 3.04%
147.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.03%
148.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.02%
149.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.02%
150.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.00%
151.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.99%
152.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.99%
153.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.98%
154.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.97%
155.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.92%
156.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.91%
157.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.90%
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.88%
159.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.87%
160.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.86%
161.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.86%
162.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.83%
163.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.78%
164.  สพป.สิงห์บุรี 2.78%
165.  สพป.สมุทรสงคราม 2.76%
166.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.72%
167.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.71%
168.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.62%
169.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.61%
170.  สพป.เลย เขต 3 2.60%
171.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.57%
172.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.55%
173.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.45%
174.  สพป.นครนายก 2.43%
175.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.34%
176.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.28%
177.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.28%
178.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 2.22%
179.  สพป.แพร่ เขต 2 2.20%
180.  สพป.ชัยนาท 2.01%
181.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.90%
182.  สพป.นนทบุรี เขต 2 1.59%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.42%

Powered By www.thaieducation.net