ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 12.82%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 12.39%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 3 11.15%
4.  สพป.ยะลา เขต 2 10.98%
5.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.59%
6.  สพป.ยะลา เขต 1 10.48%
7.  สพป.ตาก เขต 2 10.34%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 9.50%
9.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 9.27%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 1 8.96%
11.  สพป.นราธิวาส เขต 2 8.52%
12.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 8.21%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.49%
14.  สพป.เชียงราย เขต 3 6.85%
15.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.75%
16.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.50%
17.  สพป.ตาก เขต 1 6.44%
18.  สพป.นครพนม เขต 2 6.37%
19.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6.32%
20.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.29%
21.  สพป.น่าน เขต 2 6.18%
22.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.11%
23.  สพป.มุกดาหาร 6.08%
24.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 6.07%
25.  สพป.เลย เขต 2 5.92%
26.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.83%
27.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.82%
28.  สพป.นครพนม เขต 1 5.79%
29.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 5.66%
30.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.59%
31.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 5.51%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 5.50%
33.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.38%
34.  สพป.สงขลา เขต 3 5.38%
35.  สพป.เชียงราย เขต 2 5.36%
36.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 5.29%
37.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.29%
38.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5.28%
39.  สพป.สกลนคร เขต 2 5.28%
40.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 5.27%
41.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 5.23%
42.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.19%
43.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 5.09%
44.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 5.09%
45.  สพป.ภูเก็ต 5.09%
46.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.05%
47.  สพป.สตูล 5.04%
48.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 5.02%
49.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.01%
50.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.94%
51.  สพป.เลย เขต 1 4.93%
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.90%
53.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 4.88%
54.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.88%
55.  สพป.จันทบุรี เขต 2 4.88%
56.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.85%
57.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.85%
58.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.84%
59.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.80%
60.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 4.80%
61.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 4.77%
62.  สพป.เลย เขต 3 4.76%
63.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.76%
64.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.76%
65.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 4.74%
66.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.74%
67.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4.71%
68.  สพป.ราชบุรี เขต 1 4.67%
69.  สพป.ยโสธร เขต 1 4.65%
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 4.59%
71.  สพป.ตรัง เขต 2 4.57%
72.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.56%
73.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.56%
74.  สพป.ตราด 4.54%
75.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 4.52%
76.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4.50%
77.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 4.48%
78.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4.48%
79.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.47%
80.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.47%
81.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.46%
82.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.45%
83.  สพป.บึงกาฬ 4.45%
84.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.45%
85.  สพป.ยโสธร เขต 2 4.43%
86.  สพป.สงขลา เขต 2 4.42%
87.  สพป.ชลบุรี เขต 3 4.40%
88.  สพป.กระบี่ 4.37%
89.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4.36%
90.  สพป.น่าน เขต 1 4.34%
91.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.33%
92.  สพป.พัทลุง เขต 2 4.33%
93.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.30%
94.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.30%
95.  สพป.ระนอง 4.29%
96.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 4.28%
97.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4.25%
98.  สพป.ลำพูน เขต 2 4.21%
99.  สพป.ลำปาง เขต 2 4.17%
100.  สพป.สระบุรี เขต 2 4.14%
101.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4.11%
102.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 4.10%
103.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 4.05%
104.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 4.03%
105.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.02%
106.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4.01%
107.  สพป.อุดรธานี เขต 2 4.01%
108.  สพป.พะเยา เขต 2 3.98%
109.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.94%
110.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3.93%
111.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.92%
112.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.91%
113.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.90%
114.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.87%
115.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.87%
116.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.87%
117.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.87%
118.  สพป.พะเยา เขต 1 3.87%
119.  สพป.อำนาจเจริญ 3.85%
120.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.80%
121.  สพป.พิจิตร เขต 1 3.78%
122.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.76%
123.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.76%
124.  สพป.หนองคาย เขต 2 3.76%
125.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.73%
126.  สพป.ระยอง เขต 1 3.72%
127.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.71%
128.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.67%
129.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.65%
130.  สพป.ชุมพร เขต 2 3.64%
131.  สพป.พังงา 3.62%
132.  สพป.สมุทรสาคร 3.62%
133.  สพป.สมุทรสงคราม 3.61%
134.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.61%
135.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.59%
136.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.58%
137.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.55%
138.  สพป.สระแก้ว เขต 1 3.55%
139.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.53%
140.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.50%
141.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.49%
142.  สพป.นครปฐม เขต 2 3.47%
143.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 3.44%
144.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.42%
145.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.41%
146.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.39%
147.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.38%
148.  สพป.ชัยนาท 3.34%
149.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.34%
150.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.33%
151.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3.30%
152.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.30%
153.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.29%
154.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 3.29%
155.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.29%
156.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.28%
157.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.26%
158.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.24%
159.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3.22%
160.  สพป.สงขลา เขต 1 3.17%
161.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.13%
162.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.09%
163.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.03%
164.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.03%
165.  สพป.สิงห์บุรี 2.98%
166.  สพป.นครนายก 2.97%
167.  สพป.ตรัง เขต 1 2.96%
168.  สพป.แพร่ เขต 2 2.94%
169.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.93%
170.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.88%
171.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.82%
172.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.79%
173.  สพป.ระยอง เขต 2 2.78%
174.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.73%
175.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.72%
176.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.68%
177.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.65%
178.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.62%
179.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.58%
180.  สพป.อ่างทอง 2.37%
181.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.22%
182.  สพป.แพร่ เขต 1 1.28%

Powered By www.thaieducation.net