ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.47%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 12.09%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.75%
4.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.65%
5.  สพป.ยะลา เขต 2 10.11%
6.  สพป.ตาก เขต 2 9.95%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 1 9.52%
8.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 8.86%
9.  สพป.ยะลา เขต 1 8.85%
10.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.51%
11.  สพป.ยะลา เขต 3 8.49%
12.  สพป.นราธิวาส เขต 2 8.45%
13.  สพป.เชียงราย เขต 4 7.52%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.26%
15.  สพป.ตาก เขต 1 7.11%
16.  สพป.สกลนคร เขต 1 7.05%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.03%
18.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 6.62%
19.  สพป.นครพนม เขต 2 6.57%
20.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 6.41%
21.  สพป.น่าน เขต 2 6.40%
22.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.29%
23.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.25%
24.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.22%
25.  สพป.นครพนม เขต 1 6.12%
26.  สพป.เชียงราย เขต 2 6.10%
27.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 5.90%
28.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.80%
29.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 5.65%
30.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 5.64%
31.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5.63%
32.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.62%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.61%
34.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 5.58%
35.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.56%
36.  สพป.สตูล 5.54%
37.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.52%
38.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.51%
39.  สพป.สงขลา เขต 3 5.41%
40.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.41%
41.  สพป.มุกดาหาร 5.40%
42.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 5.37%
43.  สพป.น่าน เขต 1 5.35%
44.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 5.35%
45.  สพป.เลย เขต 1 5.30%
46.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5.30%
47.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 5.30%
48.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.26%
49.  สพป.ภูเก็ต 5.25%
50.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 5.24%
51.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.18%
52.  สพป.บึงกาฬ 5.15%
53.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 5.15%
54.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 5.09%
55.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.09%
56.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.05%
57.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.02%
58.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.95%
59.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 4.94%
60.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.90%
61.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 4.90%
62.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.90%
63.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 4.90%
64.  สพป.สงขลา เขต 2 4.87%
65.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.86%
66.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 4.84%
67.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 4.83%
68.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.81%
69.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.79%
70.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.78%
71.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.78%
72.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4.76%
73.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.75%
74.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.74%
75.  สพป.พะเยา เขต 2 4.69%
76.  สพป.ลำปาง เขต 2 4.67%
77.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.66%
78.  สพป.อุดรธานี เขต 3 4.62%
79.  สพป.ยโสธร เขต 1 4.62%
80.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.58%
81.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4.55%
82.  สพป.เลย เขต 3 4.55%
83.  สพป.ชลบุรี เขต 2 4.52%
84.  สพป.เลย เขต 2 4.52%
85.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 4.51%
86.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.50%
87.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.49%
88.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.44%
89.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4.40%
90.  สพป.พัทลุง เขต 2 4.40%
91.  สพป.ตรัง เขต 2 4.40%
92.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 4.40%
93.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 4.36%
94.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.34%
95.  สพป.หนองคาย เขต 1 4.32%
96.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 4.27%
97.  สพป.กระบี่ 4.27%
98.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4.26%
99.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 4.25%
100.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 4.25%
101.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4.24%
102.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.24%
103.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4.23%
104.  สพป.ระนอง 4.23%
105.  สพป.อุดรธานี เขต 2 4.22%
106.  สพป.สระบุรี เขต 2 4.22%
107.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.22%
108.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 4.21%
109.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.19%
110.  สพป.หนองคาย เขต 2 4.17%
111.  สพป.ลำปาง เขต 1 4.14%
112.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.10%
113.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.10%
114.  สพป.อุดรธานี เขต 4 4.06%
115.  สพป.พังงา 4.05%
116.  สพป.สมุทรสาคร 4.03%
117.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.03%
118.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.98%
119.  สพป.ระยอง เขต 1 3.97%
120.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.95%
121.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.94%
122.  สพป.ยโสธร เขต 2 3.91%
123.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.87%
124.  สพป.อำนาจเจริญ 3.86%
125.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.85%
126.  สพป.สมุทรสงคราม 3.85%
127.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 3.81%
128.  สพป.ตราด 3.81%
129.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3.80%
130.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.80%
131.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.77%
132.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.77%
133.  สพป.พิจิตร เขต 1 3.77%
134.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.76%
135.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.72%
136.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.70%
137.  สพป.ชุมพร เขต 2 3.69%
138.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.68%
139.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.67%
140.  สพป.พิจิตร เขต 2 3.67%
141.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.61%
142.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 3.61%
143.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.59%
144.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.58%
145.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.56%
146.  สพป.ตรัง เขต 1 3.54%
147.  สพป.ชัยนาท 3.52%
148.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.52%
149.  สพป.ระยอง เขต 2 3.50%
150.  สพป.พะเยา เขต 1 3.49%
151.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.48%
152.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.44%
153.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.42%
154.  สพป.สระแก้ว เขต 1 3.40%
155.  สพป.แพร่ เขต 1 3.33%
156.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.32%
157.  สพป.แพร่ เขต 2 3.31%
158.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.31%
159.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.31%
160.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.28%
161.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.27%
162.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.24%
163.  สพป.สงขลา เขต 1 3.23%
164.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.23%
165.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.22%
166.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.22%
167.  สพป.นครปฐม เขต 2 3.19%
168.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3.18%
169.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.16%
170.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.12%
171.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.09%
172.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.09%
173.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.09%
174.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.99%
175.  สพป.นนทบุรี เขต 1 2.98%
176.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.97%
177.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.89%
178.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.89%
179.  สพป.นครนายก 2.83%
180.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.69%
181.  สพป.สิงห์บุรี 2.49%
182.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.46%
183.  สพป.อ่างทอง 2.44%

Powered By www.thaieducation.net