ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 11.86%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 11.64%
3.  สพป.ตาก เขต 2 10.55%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.55%
5.  สพป.ยะลา เขต 1 9.99%
6.  สพป.ยะลา เขต 2 9.93%
7.  สพป.ยะลา เขต 3 8.57%
8.  สพป.ปัตตานี เขต 1 8.26%
9.  สพป.นราธิวาส เขต 2 8.07%
10.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 7.37%
11.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.97%
12.  สพป.นครพนม เขต 2 6.45%
13.  สพป.เชียงราย เขต 3 6.42%
14.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.15%
15.  สพป.น่าน เขต 2 6.11%
16.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.92%
17.  สพป.ตาก เขต 1 5.77%
18.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.74%
19.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.73%
20.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.69%
21.  สพป.เลย เขต 2 5.64%
22.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.59%
23.  สพป.นครพนม เขต 1 5.58%
24.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.52%
25.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.48%
26.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.45%
27.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 5.31%
28.  สพป.มุกดาหาร 5.28%
29.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 5.23%
30.  สพป.เชียงราย เขต 2 5.12%
31.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.03%
32.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 4.97%
33.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 4.95%
34.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 4.93%
35.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.89%
36.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.89%
37.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.88%
38.  สพป.สงขลา เขต 3 4.88%
39.  สพป.ภูเก็ต 4.88%
40.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.87%
41.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 4.80%
42.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.79%
43.  สพป.สตูล 4.77%
44.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.76%
45.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.76%
46.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.75%
47.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.72%
48.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.70%
49.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 4.63%
50.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 4.61%
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.61%
52.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4.58%
53.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.57%
54.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.56%
55.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.56%
56.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.56%
57.  สพป.จันทบุรี เขต 2 4.54%
58.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.51%
59.  สพป.ยโสธร เขต 1 4.46%
60.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 4.43%
61.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.40%
62.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.35%
63.  สพป.เลย เขต 1 4.35%
64.  สพป.ยโสธร เขต 2 4.33%
65.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 4.32%
66.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.30%
67.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.30%
68.  สพป.น่าน เขต 1 4.22%
69.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.21%
70.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.17%
71.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4.15%
72.  สพป.ลำปาง เขต 2 4.14%
73.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.14%
74.  สพป.สงขลา เขต 2 4.14%
75.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 4.14%
76.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 4.13%
77.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4.12%
78.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.10%
79.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.07%
80.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.01%
81.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.00%
82.  สพป.ตรัง เขต 2 3.96%
83.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.94%
84.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.93%
85.  สพป.ระนอง 3.92%
86.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.92%
87.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3.90%
88.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.89%
89.  สพป.กระบี่ 3.88%
90.  สพป.พะเยา เขต 2 3.87%
91.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.87%
92.  สพป.ตราด 3.87%
93.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.86%
94.  สพป.บึงกาฬ 3.85%
95.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.83%
96.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.82%
97.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.78%
98.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.78%
99.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.78%
100.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.75%
101.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3.70%
102.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.68%
103.  สพป.อุดรธานี เขต 2 3.65%
104.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.64%
105.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.64%
106.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.64%
107.  สพป.พังงา 3.64%
108.  สพป.พัทลุง เขต 2 3.63%
109.  สพป.เลย เขต 3 3.58%
110.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.55%
111.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3.54%
112.  สพป.พะเยา เขต 1 3.53%
113.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.53%
114.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.52%
115.  สพป.ชุมพร เขต 2 3.49%
116.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.49%
117.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.49%
118.  สพป.พิจิตร เขต 1 3.47%
119.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.45%
120.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.44%
121.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.44%
122.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.42%
123.  สพป.หนองคาย เขต 2 3.42%
124.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.41%
125.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.38%
126.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.37%
127.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.34%
128.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.33%
129.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.32%
130.  สพป.อำนาจเจริญ 3.29%
131.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.29%
132.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.27%
133.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.25%
134.  สพป.ตรัง เขต 1 3.23%
135.  สพป.สระแก้ว เขต 1 3.23%
136.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.23%
137.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.22%
138.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.20%
139.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.20%
140.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.19%
141.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.19%
142.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.18%
143.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.18%
144.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 3.17%
145.  สพป.สิงห์บุรี 3.17%
146.  สพป.ระยอง เขต 1 3.17%
147.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.15%
148.  สพป.นครปฐม เขต 2 3.14%
149.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.13%
150.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.13%
151.  สพป.สมุทรสงคราม 3.13%
152.  สพป.สมุทรสาคร 3.06%
153.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.03%
154.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.02%
155.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.99%
156.  สพป.อุดรธานี เขต 3 2.99%
157.  สพป.สุโขทัย เขต 2 2.98%
158.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.97%
159.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.92%
160.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.88%
161.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.88%
162.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.86%
163.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.85%
164.  สพป.นครนายก 2.78%
165.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.78%
166.  สพป.สงขลา เขต 1 2.77%
167.  สพป.ชัยนาท 2.74%
168.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.73%
169.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.69%
170.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.69%
171.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.69%
172.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.66%
173.  สพป.แพร่ เขต 1 2.60%
174.  สพป.ระยอง เขต 2 2.59%
175.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.53%
176.  สพป.แพร่ เขต 2 2.53%
177.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.42%
178.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.35%
179.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.33%
180.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.24%
181.  สพป.อ่างทอง 2.12%
182.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.87%

Powered By www.thaieducation.net