ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 3 12.63%
2.  สพป.ปัตตานี เขต 2 12.10%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 1 11.92%
4.  สพป.ยะลา เขต 2 11.87%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 3 11.46%
6.  สพป.ตาก เขต 2 11.12%
7.  สพป.ยะลา เขต 1 10.63%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 10.14%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 1 9.11%
10.  สพป.นราธิวาส เขต 2 9.09%
11.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 8.60%
12.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 8.00%
13.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 7.62%
14.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.54%
15.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.13%
16.  สพป.นครพนม เขต 1 7.00%
17.  สพป.น่าน เขต 2 6.90%
18.  สพป.นครพนม เขต 2 6.82%
19.  สพป.สตูล 6.82%
20.  สพป.เชียงราย เขต 3 6.61%
21.  สพป.เชียงราย เขต 4 6.52%
22.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 6.52%
23.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.51%
24.  สพป.มุกดาหาร 6.43%
25.  สพป.เลย เขต 1 6.19%
26.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.02%
27.  สพป.น่าน เขต 1 6.02%
28.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.98%
29.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.94%
30.  สพป.สงขลา เขต 3 5.91%
31.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.91%
32.  สพป.เชียงราย เขต 2 5.88%
33.  สพป.ตาก เขต 1 5.86%
34.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 5.84%
35.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 5.83%
36.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.77%
37.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 5.74%
38.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 5.72%
39.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 5.70%
40.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 5.61%
41.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.60%
42.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 5.48%
43.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.41%
44.  สพป.พะเยา เขต 2 5.31%
45.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 5.31%
46.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 5.29%
47.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 5.21%
48.  สพป.จันทบุรี เขต 2 5.20%
49.  สพป.นครปฐม เขต 1 5.19%
50.  สพป.กระบี่ 5.14%
51.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5.12%
52.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.11%
53.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.09%
54.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 5.06%
55.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5.05%
56.  สพป.ระนอง 5.05%
57.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.03%
58.  สพป.บึงกาฬ 5.03%
59.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 5.02%
60.  สพป.ลำพูน เขต 2 5.01%
61.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.96%
62.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.94%
63.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.93%
64.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 4.92%
65.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 4.92%
66.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.88%
67.  สพป.สงขลา เขต 2 4.86%
68.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.82%
69.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.81%
70.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.80%
71.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 4.80%
72.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.78%
73.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.77%
74.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 4.76%
75.  สพป.ยโสธร เขต 1 4.75%
76.  สพป.อุดรธานี เขต 2 4.67%
77.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.67%
78.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4.67%
79.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 4.65%
80.  สพป.เลย เขต 2 4.64%
81.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.63%
82.  สพป.ชลบุรี เขต 3 4.59%
83.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 4.58%
84.  สพป.พัทลุง เขต 2 4.57%
85.  สพป.ภูเก็ต 4.54%
86.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 4.51%
87.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.50%
88.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 4.48%
89.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.44%
90.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.43%
91.  สพป.สุโขทัย เขต 1 4.41%
92.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4.41%
93.  สพป.ยโสธร เขต 2 4.40%
94.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.39%
95.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 4.38%
96.  สพป.หนองคาย เขต 2 4.37%
97.  สพป.ระยอง เขต 1 4.36%
98.  สพป.หนองคาย เขต 1 4.31%
99.  สพป.ตรัง เขต 2 4.27%
100.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4.26%
101.  สพป.พังงา 4.26%
102.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4.26%
103.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 4.22%
104.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.21%
105.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4.20%
106.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4.20%
107.  สพป.อุดรธานี เขต 3 4.19%
108.  สพป.อำนาจเจริญ 4.17%
109.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 4.12%
110.  สพป.อุดรธานี เขต 4 4.10%
111.  สพป.ลำปาง เขต 2 4.10%
112.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4.10%
113.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 4.07%
114.  สพป.ลำพูน เขต 1 4.06%
115.  สพป.ตราด 3.99%
116.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.97%
117.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.96%
118.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.93%
119.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.92%
120.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.91%
121.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.91%
122.  สพป.ระยอง เขต 2 3.89%
123.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.89%
124.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.86%
125.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.86%
126.  สพป.พะเยา เขต 1 3.85%
127.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.83%
128.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.82%
129.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.81%
130.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.75%
131.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.75%
132.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 3.71%
133.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.67%
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3.67%
135.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.65%
136.  สพป.สิงห์บุรี 3.64%
137.  สพป.สระแก้ว เขต 1 3.62%
138.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.62%
139.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.62%
140.  สพป.สมุทรสาคร 3.60%
141.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.60%
142.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 3.59%
143.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3.58%
144.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 3.57%
145.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.57%
146.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.57%
147.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 3.54%
148.  สพป.ตรัง เขต 1 3.54%
149.  สพป.แพร่ เขต 1 3.49%
150.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.49%
151.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.46%
152.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 3.45%
153.  สพป.พิจิตร เขต 1 3.44%
154.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.38%
155.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.38%
156.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.38%
157.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.35%
158.  สพป.อ่างทอง 3.35%
159.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.34%
160.  สพป.สงขลา เขต 1 3.34%
161.  สพป.ลพบุรี เขต 1 3.32%
162.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.28%
163.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.25%
164.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.23%
165.  สพป.นครปฐม เขต 2 3.20%
166.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3.17%
167.  สพป.ชุมพร เขต 2 3.14%
168.  สพป.สมุทรสงคราม 3.14%
169.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.14%
170.  สพป.พิจิตร เขต 2 3.04%
171.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3.04%
172.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.04%
173.  สพป.เลย เขต 3 3.03%
174.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.97%
175.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.94%
176.  สพป.นครนายก 2.83%
177.  สพป.ชัยนาท 2.80%
178.  สพป.แพร่ เขต 2 2.76%
179.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.67%
180.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.60%
181.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.56%
182.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2.27%
183.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.79%

Powered By www.thaieducation.net