ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 14.41%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 13.08%
3.  สพป.ยะลา เขต 2 12.69%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 3 12.59%
5.  สพป.ปัตตานี เขต 3 11.86%
6.  สพป.ตาก เขต 2 11.86%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 1 10.58%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 10.26%
9.  สพป.ยะลา เขต 1 10.15%
10.  สพป.เชียงราย เขต 4 9.85%
11.  สพป.นราธิวาส เขต 2 9.64%
12.  สพป.เชียงราย เขต 3 8.45%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 7.85%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 7.81%
15.  สพป.ตาก เขต 1 7.78%
16.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7.67%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 7.51%
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2 7.46%
19.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.23%
20.  สพป.นครพนม เขต 1 7.22%
21.  สพป.นครพนม เขต 2 7.20%
22.  สพป.มุกดาหาร 7.19%
23.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 7.18%
24.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 7.11%
25.  สพป.น่าน เขต 2 7.07%
26.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 7.05%
27.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 6.86%
28.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 6.76%
29.  สพป.เชียงราย เขต 2 6.64%
30.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 6.52%
31.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 6.47%
32.  สพป.เชียงราย เขต 1 6.32%
33.  สพป.สงขลา เขต 3 6.28%
34.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 6.27%
35.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 6.25%
36.  สพป.สกลนคร เขต 1 6.19%
37.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 6.15%
38.  สพป.สตูล 6.08%
39.  สพป.สกลนคร เขต 3 6.07%
40.  สพป.อุดรธานี เขต 1 6.03%
41.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 6.02%
42.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 6.01%
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 6.00%
44.  สพป.น่าน เขต 1 5.95%
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 5.91%
46.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 5.85%
47.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 5.75%
48.  สพป.บึงกาฬ 5.75%
49.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 5.73%
50.  สพป.สงขลา เขต 2 5.66%
51.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5.65%
52.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5.65%
53.  สพป.เลย เขต 3 5.65%
54.  สพป.ภูเก็ต 5.63%
55.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 5.62%
56.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 5.62%
57.  สพป.เลย เขต 1 5.62%
58.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 5.55%
59.  สพป.ราชบุรี เขต 1 5.55%
60.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 5.53%
61.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.51%
62.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 5.50%
63.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5.49%
64.  สพป.สกลนคร เขต 2 5.47%
65.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 5.47%
66.  สพป.ลำปาง เขต 1 5.46%
67.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 5.45%
68.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 5.43%
69.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 5.36%
70.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 5.36%
71.  สพป.ตรัง เขต 2 5.34%
72.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 5.33%
73.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 5.32%
74.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 5.32%
75.  สพป.เลย เขต 2 5.30%
76.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 5.27%
77.  สพป.ลพบุรี เขต 2 5.24%
78.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 5.20%
79.  สพป.ชลบุรี เขต 2 5.20%
80.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5.17%
81.  สพป.สระบุรี เขต 2 5.16%
82.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 5.13%
83.  สพป.ชัยนาท 5.11%
84.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 5.10%
85.  สพป.อุดรธานี เขต 3 5.09%
86.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 5.07%
87.  สพป.หนองคาย เขต 2 5.00%
88.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.99%
89.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.99%
90.  สพป.หนองคาย เขต 1 4.97%
91.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 4.95%
92.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.94%
93.  สพป.อุดรธานี เขต 4 4.91%
94.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4.90%
95.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.90%
96.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4.90%
97.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.90%
98.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 4.86%
99.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 4.85%
100.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 4.85%
101.  สพป.ระนอง 4.78%
102.  สพป.ลำปาง เขต 2 4.77%
103.  สพป.สมุทรสาคร 4.74%
104.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 4.73%
105.  สพป.พัทลุง เขต 2 4.72%
106.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 4.70%
107.  สพป.อุดรธานี เขต 2 4.69%
108.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 4.67%
109.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.66%
110.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 4.66%
111.  สพป.กระบี่ 4.65%
112.  สพป.อำนาจเจริญ 4.61%
113.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.61%
114.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 4.58%
115.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.55%
116.  สพป.พะเยา เขต 1 4.54%
117.  สพป.พะเยา เขต 2 4.54%
118.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.53%
119.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 4.53%
120.  สพป.ยโสธร เขต 2 4.53%
121.  สพป.พังงา 4.53%
122.  สพป.ชุมพร เขต 2 4.49%
123.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 4.47%
124.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 4.45%
125.  สพป.ระยอง เขต 2 4.44%
126.  สพป.ระยอง เขต 1 4.44%
127.  สพป.ชลบุรี เขต 3 4.44%
128.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 4.37%
129.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 4.32%
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2 4.30%
131.  สพป.พิจิตร เขต 1 4.29%
132.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.23%
133.  สพป.ชลบุรี เขต 1 4.22%
134.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 4.22%
135.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 4.20%
136.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 4.20%
137.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 4.18%
138.  สพป.ตรัง เขต 1 4.18%
139.  สพป.นนทบุรี เขต 1 4.17%
140.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 4.15%
141.  สพป.แพร่ เขต 1 4.15%
142.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4.13%
143.  สพป.สระแก้ว เขต 1 4.13%
144.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 4.08%
145.  สพป.สุโขทัย เขต 1 4.07%
146.  สพป.ลำพูน เขต 2 4.04%
147.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 4.03%
148.  สพป.ราชบุรี เขต 2 4.02%
149.  สพป.ลพบุรี เขต 1 3.98%
150.  สพป.นครปฐม เขต 2 3.95%
151.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.95%
152.  สพป.สมุทรสงคราม 3.93%
153.  สพป.สงขลา เขต 1 3.93%
154.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 3.88%
155.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.86%
156.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.82%
157.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.81%
158.  สพป.แพร่ เขต 2 3.80%
159.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.79%
160.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.74%
161.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.72%
162.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.72%
163.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.69%
164.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.68%
165.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 3.65%
166.  สพป.ตราด 3.63%
167.  สพป.ยโสธร เขต 1 3.62%
168.  สพป.จันทบุรี เขต 1 3.61%
169.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.61%
170.  สพป.พิจิตร เขต 2 3.60%
171.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.55%
172.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.55%
173.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.51%
174.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3.48%
175.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3.43%
176.  สพป.นครนายก 3.40%
177.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.30%
178.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.21%
179.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3.11%
180.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.93%
181.  สพป.สิงห์บุรี 2.71%
182.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.50%
183.  สพป.อ่างทอง 2.48%

Powered By www.thaieducation.net