ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 12.31%
2.  สพป.ยะลา เขต 2 10.21%
3.  สพป.ตาก เขต 2 9.34%
4.  สพป.นราธิวาส เขต 1 9.34%
5.  สพป.ยะลา เขต 1 9.27%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 3 8.75%
7.  สพป.ยะลา เขต 3 7.73%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 2 7.53%
9.  สพป.นครพนม เขต 2 6.72%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 1 6.36%
11.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5.60%
12.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.33%
13.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.18%
14.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.11%
15.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.08%
16.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.06%
17.  สพป.นครพนม เขต 1 4.94%
18.  สพป.เชียงราย เขต 4 4.90%
19.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.83%
20.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.72%
21.  สพป.ตาก เขต 1 4.67%
22.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 4.65%
23.  สพป.เชียงราย เขต 1 4.58%
24.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.58%
25.  สพป.สงขลา เขต 3 4.55%
26.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.54%
27.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.51%
28.  สพป.สตูล 4.50%
29.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.41%
30.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.37%
31.  สพป.สกลนคร เขต 1 4.35%
32.  สพป.เลย เขต 3 4.29%
33.  สพป.เลย เขต 1 4.28%
34.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.25%
35.  สพป.น่าน เขต 1 4.21%
36.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.18%
37.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4.08%
38.  สพป.ภูเก็ต 4.07%
39.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.07%
40.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.99%
41.  สพป.สกลนคร เขต 2 3.96%
42.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 3.96%
43.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 3.95%
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.94%
45.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.94%
46.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 3.90%
47.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.85%
48.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3.85%
49.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.83%
50.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 3.83%
51.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 3.76%
52.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.69%
53.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 3.67%
54.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 3.64%
55.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.60%
56.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3.58%
57.  สพป.สงขลา เขต 2 3.56%
58.  สพป.มุกดาหาร 3.55%
59.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.54%
60.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.54%
61.  สพป.เลย เขต 2 3.52%
62.  สพป.ตราด 3.52%
63.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.51%
64.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.50%
65.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.49%
66.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.47%
67.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 3.47%
68.  สพป.ลพบุรี เขต 2 3.47%
69.  สพป.อุดรธานี เขต 2 3.45%
70.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.36%
71.  สพป.ระยอง เขต 1 3.35%
72.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.34%
73.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.34%
74.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.32%
75.  สพป.พังงา 3.31%
76.  สพป.ระนอง 3.31%
77.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.31%
78.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.29%
79.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.29%
80.  สพป.ตรัง เขต 2 3.29%
81.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.29%
82.  สพป.ตรัง เขต 1 3.27%
83.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.26%
84.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.23%
85.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.23%
86.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.23%
87.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.23%
88.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.22%
89.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3.21%
90.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.21%
91.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.20%
92.  สพป.กระบี่ 3.19%
93.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.16%
94.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.12%
95.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.11%
96.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3.11%
97.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.10%
98.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 3.05%
99.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.04%
100.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.03%
101.  สพป.อ่างทอง 3.02%
102.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.02%
103.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.02%
104.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.01%
105.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.00%
106.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.98%
107.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.97%
108.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2.95%
109.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2.94%
110.  สพป.พะเยา เขต 2 2.91%
111.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.90%
112.  สพป.ยโสธร เขต 2 2.90%
113.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.89%
114.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.88%
115.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.87%
116.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.86%
117.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.82%
118.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.81%
119.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.80%
120.  สพป.สมุทรสาคร 2.79%
121.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.78%
122.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.77%
123.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.75%
124.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.74%
125.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2.73%
126.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.73%
127.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.73%
128.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.73%
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1 2.73%
130.  สพป.สงขลา เขต 1 2.73%
131.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.73%
132.  สพป.พะเยา เขต 1 2.72%
133.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.72%
134.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.69%
135.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.68%
136.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.68%
137.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.68%
138.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.66%
139.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.66%
140.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.65%
141.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.64%
142.  สพป.นครนายก 2.60%
143.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.60%
144.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.59%
145.  สพป.อำนาจเจริญ 2.57%
146.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.55%
147.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.53%
148.  สพป.สมุทรสงคราม 2.50%
149.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.50%
150.  สพป.แพร่ เขต 1 2.49%
151.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.46%
152.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.43%
153.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.40%
154.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.38%
155.  สพป.สิงห์บุรี 2.32%
156.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.29%
157.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.24%
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.19%
159.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.10%
160.  สพป.ระยอง เขต 2 2.08%
161.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.07%
162.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.06%
163.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.05%
164.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.96%
165.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.95%
166.  สพป.ชัยนาท 1.85%
167.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.66%
168.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.53%
169.  สพป.แพร่ เขต 2 1.22%
170.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.15%

Powered By www.thaieducation.net