ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 18.70%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 10.73%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.12%
4.  สพป.ยะลา เขต 1 9.82%
5.  สพป.ตาก เขต 2 9.80%
6.  สพป.บึงกาฬ 8.81%
7.  สพป.ยะลา เขต 3 8.66%
8.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.98%
9.  สพป.นราธิวาส เขต 2 7.36%
10.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 7.19%
11.  สพป.ปัตตานี เขต 1 6.75%
12.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6.30%
13.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.52%
14.  สพป.สกลนคร เขต 1 5.33%
15.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.30%
16.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.25%
17.  สพป.นครพนม เขต 1 5.19%
18.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 5.15%
19.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.05%
20.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 5.03%
21.  สพป.สตูล 4.99%
22.  สพป.เลย เขต 1 4.93%
23.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.91%
24.  สพป.กระบี่ 4.86%
25.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.83%
26.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.82%
27.  สพป.น่าน เขต 2 4.79%
28.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.72%
29.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.69%
30.  สพป.ปัตตานี เขต 3 4.65%
31.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.55%
32.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.48%
33.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 4.45%
34.  สพป.เลย เขต 2 4.43%
35.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 4.40%
36.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.29%
37.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.27%
38.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.25%
39.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.21%
40.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.17%
41.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.12%
42.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4.10%
43.  สพป.ตาก เขต 1 4.07%
44.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.07%
45.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.07%
46.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.99%
47.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.92%
48.  สพป.สงขลา เขต 2 3.91%
49.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.87%
50.  สพป.มุกดาหาร 3.87%
51.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3.83%
52.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.82%
53.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.79%
54.  สพป.ตรัง เขต 2 3.75%
55.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.74%
56.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.73%
57.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.73%
58.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.71%
59.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.63%
60.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.62%
61.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3.59%
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.58%
63.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.57%
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 3.54%
65.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.49%
66.  สพป.ยโสธร เขต 2 3.48%
67.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.46%
68.  สพป.พังงา 3.46%
69.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.45%
70.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.42%
71.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.42%
72.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.42%
73.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.40%
74.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.38%
75.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.36%
76.  สพป.พะเยา เขต 2 3.36%
77.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.35%
78.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3.33%
79.  สพป.ระนอง 3.32%
80.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.31%
81.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 3.31%
82.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.31%
83.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.31%
84.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3.31%
85.  สพป.พะเยา เขต 1 3.30%
86.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.28%
87.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.25%
88.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.24%
89.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.23%
90.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.23%
91.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.21%
92.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.21%
93.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.17%
94.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.14%
95.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.13%
96.  สพป.นครนายก 3.13%
97.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.13%
98.  สพป.อ่างทอง 3.11%
99.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.10%
100.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.08%
101.  สพป.สมุทรสาคร 3.07%
102.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.07%
103.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 3.03%
104.  สพป.อำนาจเจริญ 3.02%
105.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.96%
106.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.95%
107.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.95%
108.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.94%
109.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 2.86%
110.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.83%
111.  สพป.สงขลา เขต 3 2.82%
112.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.76%
113.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.71%
114.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.70%
115.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2.69%
116.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.65%
117.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.65%
118.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.61%
119.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.60%
120.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.59%
121.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.59%
122.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.59%
123.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.57%
124.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.57%
125.  สพป.สมุทรสงคราม 2.57%
126.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.57%
127.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.52%
128.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.50%
129.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.49%
130.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.47%
131.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.41%
132.  สพป.สระแก้ว เขต 2 2.36%
133.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.34%
134.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.33%
135.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.31%
136.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.30%
137.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.23%
138.  สพป.แพร่ เขต 1 2.22%
139.  สพป.สระแก้ว เขต 1 2.16%
140.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.04%
141.  สพป.พัทลุง เขต 1 1.94%
142.  สพป.ชัยนาท 1.91%
143.  สพป.แพร่ เขต 2 1.87%
144.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.60%
145.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1.27%
146.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.13%
147.  สพป.หนองคาย เขต 2 0.47%

Powered By www.thaieducation.net