ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 10.73%
2.  สพป.ยะลา เขต 2 10.50%
3.  สพป.ปัตตานี เขต 3 10.18%
4.  สพป.ตาก เขต 2 10.17%
5.  สพป.ยะลา เขต 1 10.13%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.12%
7.  สพป.ปัตตานี เขต 2 10.12%
8.  สพป.ยะลา เขต 3 8.59%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 1 7.43%
10.  สพป.นราธิวาส เขต 2 7.27%
11.  สพป.นครพนม เขต 2 7.19%
12.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 6.61%
13.  สพป.น่าน เขต 2 6.55%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.90%
15.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5.85%
16.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.68%
17.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.52%
18.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.51%
19.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.39%
20.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 5.25%
21.  สพป.เลย เขต 2 5.25%
22.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5.21%
23.  สพป.นครพนม เขต 1 5.18%
24.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.14%
25.  สพป.เลย เขต 1 4.99%
26.  สพป.สตูล 4.91%
27.  สพป.ตาก เขต 1 4.86%
28.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.85%
29.  สพป.สกลนคร เขต 1 4.82%
30.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.78%
31.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 4.74%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 4.72%
33.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.72%
34.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.69%
35.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.66%
36.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4.62%
37.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 4.60%
38.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.55%
39.  สพป.มุกดาหาร 4.52%
40.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 4.51%
41.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 4.50%
42.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.49%
43.  สพป.น่าน เขต 1 4.37%
44.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.35%
45.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4.34%
46.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.32%
47.  สพป.ภูเก็ต 4.30%
48.  สพป.เชียงราย เขต 1 4.30%
49.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.30%
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4.30%
51.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.29%
52.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 4.21%
53.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 4.19%
54.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.14%
55.  สพป.หนองคาย เขต 2 4.10%
56.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 4.08%
57.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.06%
58.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 4.05%
59.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.04%
60.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.03%
61.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.02%
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 4.02%
63.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.99%
64.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 3.97%
65.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.96%
66.  สพป.กระบี่ 3.95%
67.  สพป.ตรัง เขต 1 3.88%
68.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.86%
69.  สพป.อุดรธานี เขต 2 3.85%
70.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3.85%
71.  สพป.ตรัง เขต 2 3.83%
72.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.82%
73.  สพป.ลำปาง เขต 3 3.81%
74.  สพป.พัทลุง เขต 2 3.80%
75.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.79%
76.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.78%
77.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3.78%
78.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.78%
79.  สพป.พะเยา เขต 2 3.75%
80.  สพป.พังงา 3.71%
81.  สพป.สงขลา เขต 2 3.69%
82.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.68%
83.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.67%
84.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 3.63%
85.  สพป.ระนอง 3.62%
86.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.62%
87.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.60%
88.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.58%
89.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.58%
90.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.58%
91.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.58%
92.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3.57%
93.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.57%
94.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.57%
95.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.57%
96.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.54%
97.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.53%
98.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.48%
99.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.46%
100.  สพป.ตราด 3.45%
101.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.42%
102.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.40%
103.  สพป.ระยอง เขต 1 3.39%
104.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.38%
105.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.37%
106.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.37%
107.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.37%
108.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.37%
109.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.36%
110.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.35%
111.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.33%
112.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.33%
113.  สพป.ยโสธร เขต 2 3.32%
114.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.32%
115.  สพป.ลำพูน เขต 1 3.31%
116.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.31%
117.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.28%
118.  สพป.ยโสธร เขต 1 3.25%
119.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.23%
120.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.22%
121.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.21%
122.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.19%
123.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.17%
124.  สพป.สมุทรสาคร 3.14%
125.  สพป.สระแก้ว เขต 1 3.14%
126.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.13%
127.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3.13%
128.  สพป.พะเยา เขต 1 3.11%
129.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.10%
130.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.09%
131.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.08%
132.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.07%
133.  สพป.อำนาจเจริญ 3.07%
134.  สพป.พัทลุง เขต 1 3.06%
135.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.05%
136.  สพป.อ่างทอง 3.03%
137.  สพป.พิจิตร เขต 1 3.01%
138.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.99%
139.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.98%
140.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.96%
141.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.95%
142.  สพป.แพร่ เขต 1 2.93%
143.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.91%
144.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.91%
145.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.90%
146.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.88%
147.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.87%
148.  สพป.ระยอง เขต 2 2.86%
149.  สพป.เลย เขต 3 2.84%
150.  สพป.สมุทรสงคราม 2.82%
151.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.78%
152.  สพป.สงขลา เขต 1 2.77%
153.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.77%
154.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.77%
155.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.73%
156.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.70%
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.69%
158.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.67%
159.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.67%
160.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.66%
161.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.62%
162.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.62%
163.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.61%
164.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.59%
165.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.53%
166.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.50%
167.  สพป.สิงห์บุรี 2.40%
168.  สพป.นครนายก 2.39%
169.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.38%
170.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.38%
171.  สพป.ชัยนาท 2.15%
172.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.10%
173.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.07%
174.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.96%
175.  สพป.แพร่ เขต 2 1.88%
176.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.83%
177.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.42%

Powered By www.thaieducation.net