ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.นราธิวาส เขต 1 10.73%
2.  สพป.ยะลา เขต 1 10.51%
3.  สพป.นราธิวาส เขต 3 10.12%
4.  สพป.ยะลา เขต 2 10.11%
5.  สพป.ตาก เขต 2 9.74%
6.  สพป.ยะลา เขต 3 7.98%
7.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 7.95%
8.  สพป.ปัตตานี เขต 1 7.43%
9.  สพป.นราธิวาส เขต 2 7.27%
10.  สพป.ปัตตานี เขต 3 6.82%
11.  สพป.น่าน เขต 2 6.55%
12.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.66%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5.55%
14.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.50%
15.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 5.49%
16.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 5.40%
17.  สพป.สกลนคร เขต 1 5.37%
18.  สพป.นครพนม เขต 1 5.33%
19.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 5.13%
20.  สพป.เลย เขต 1 4.99%
21.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.95%
22.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.92%
23.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.89%
24.  สพป.สตูล 4.87%
25.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 4.87%
26.  สพป.ตาก เขต 1 4.84%
27.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.72%
28.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 4.71%
29.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.70%
30.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.66%
31.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 4.62%
32.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 4.60%
33.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.55%
34.  สพป.มุกดาหาร 4.52%
35.  สพป.สงขลา เขต 3 4.49%
36.  สพป.น่าน เขต 1 4.45%
37.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.44%
38.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 4.38%
39.  สพป.บึงกาฬ 4.38%
40.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 4.36%
41.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 4.34%
42.  สพป.ภูเก็ต 4.33%
43.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.30%
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 4.29%
45.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 4.22%
46.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 4.19%
47.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.18%
48.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 4.18%
49.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 4.17%
50.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.04%
51.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4.03%
52.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.98%
53.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.97%
54.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.93%
55.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3.92%
56.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.90%
57.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.90%
58.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.87%
59.  สพป.สกลนคร เขต 3 3.86%
60.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.86%
61.  สพป.ตรัง เขต 1 3.84%
62.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.82%
63.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.79%
64.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3.78%
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.77%
66.  สพป.ตรัง เขต 2 3.76%
67.  สพป.พะเยา เขต 2 3.75%
68.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.74%
69.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.73%
70.  สพป.สงขลา เขต 2 3.72%
71.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.71%
72.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.71%
73.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.68%
74.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.67%
75.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 3.67%
76.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 3.66%
77.  สพป.ระนอง 3.62%
78.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.62%
79.  สพป.พังงา 3.62%
80.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.62%
81.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.58%
82.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3.58%
83.  สพป.ลำปาง เขต 3 3.57%
84.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.57%
85.  สพป.กระบี่ 3.56%
86.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 3.54%
87.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.52%
88.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.49%
89.  สพป.เลย เขต 2 3.48%
90.  สพป.ชลบุรี เขต 2 3.47%
91.  สพป.ยโสธร เขต 1 3.46%
92.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.46%
93.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.42%
94.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.42%
95.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.39%
96.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.35%
97.  สพป.อุดรธานี เขต 2 3.33%
98.  สพป.อุดรธานี เขต 4 3.33%
99.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.33%
100.  สพป.ยโสธร เขต 2 3.31%
101.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3.31%
102.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.29%
103.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.28%
104.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.23%
105.  สพป.อำนาจเจริญ 3.23%
106.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.23%
107.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 3.22%
108.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.20%
109.  สพป.ลำปาง เขต 1 3.19%
110.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3.18%
111.  สพป.ราชบุรี เขต 2 3.15%
112.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.13%
113.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.12%
114.  สพป.พะเยา เขต 1 3.11%
115.  สพป.นครนายก 3.10%
116.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 3.10%
117.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3.08%
118.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.07%
119.  สพป.อ่างทอง 3.06%
120.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.06%
121.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3.05%
122.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.02%
123.  สพป.สงขลา เขต 1 3.00%
124.  สพป.สมุทรสาคร 2.98%
125.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.98%
126.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.98%
127.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.97%
128.  สพป.จันทบุรี เขต 1 2.96%
129.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.95%
130.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.95%
131.  สพป.แพร่ เขต 1 2.93%
132.  สพป.สระแก้ว เขต 1 2.93%
133.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 2.91%
134.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.86%
135.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.84%
136.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.81%
137.  สพป.ระยอง เขต 2 2.78%
138.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.76%
139.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.76%
140.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.73%
141.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.70%
142.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.67%
143.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.65%
144.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.63%
145.  สพป.กรุงเทพมหานคร 2.62%
146.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.61%
147.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.59%
148.  สพป.สมุทรสงคราม 2.57%
149.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.57%
150.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.55%
151.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 2.54%
152.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 2.52%
153.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.50%
154.  สพป.หนองคาย เขต 2 2.47%
155.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.36%
156.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 2.33%
157.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.32%
158.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.32%
159.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.31%
160.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.31%
161.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.30%
162.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.16%
163.  สพป.ชัยนาท 2.15%
164.  สพป.แพร่ เขต 2 1.87%
165.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.83%
166.  สพป.พัทลุง เขต 1 1.37%
167.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.36%
168.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1.27%

Powered By www.thaieducation.net