ภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย) ระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 5.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 5.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.ปัตตานี เขต 2 10.44%
2.  สพป.นราธิวาส เขต 1 9.74%
3.  สพป.ตาก เขต 2 9.47%
4.  สพป.ปัตตานี เขต 3 9.33%
5.  สพป.ยะลา เขต 1 9.23%
6.  สพป.นราธิวาส เขต 3 8.78%
7.  สพป.ยะลา เขต 2 7.90%
8.  สพป.นราธิวาส เขต 2 7.49%
9.  สพป.ปัตตานี เขต 1 7.02%
10.  สพป.ยะลา เขต 3 6.30%
11.  สพป.ตาก เขต 1 6.29%
12.  สพป.นครพนม เขต 2 6.17%
13.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5.74%
14.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 5.73%
15.  สพป.เชียงราย เขต 4 5.72%
16.  สพป.น่าน เขต 2 5.64%
17.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5.23%
18.  สพป.สงขลา เขต 3 5.15%
19.  สพป.กระบี่ 5.05%
20.  สพป.ตรัง เขต 1 5.04%
21.  สพป.นครพนม เขต 1 4.97%
22.  สพป.เชียงราย เขต 2 4.88%
23.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4.76%
24.  สพป.สกลนคร เขต 1 4.65%
25.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 4.64%
26.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4.59%
27.  สพป.จันทบุรี เขต 1 4.58%
28.  สพป.ลำปาง เขต 3 4.55%
29.  สพป.อุดรธานี เขต 1 4.52%
30.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.49%
31.  สพป.น่าน เขต 1 4.49%
32.  สพป.เชียงราย เขต 1 4.47%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 4.41%
34.  สพป.พะเยา เขต 2 4.35%
35.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 4.35%
36.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4.20%
37.  สพป.เลย เขต 1 4.18%
38.  สพป.สกลนคร เขต 3 4.12%
39.  สพป.สตูล 4.10%
40.  สพป.ภูเก็ต 4.08%
41.  สพป.เชียงราย เขต 3 4.07%
42.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.07%
43.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 4.07%
44.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 4.06%
45.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.06%
46.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 4.06%
47.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 4.04%
48.  สพป.สกลนคร เขต 2 4.01%
49.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.99%
50.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.97%
51.  สพป.ราชบุรี เขต 1 3.96%
52.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.94%
53.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.94%
54.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 3.93%
55.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 3.92%
56.  สพป.นนทบุรี เขต 2 3.91%
57.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 3.91%
58.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3.91%
59.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 3.80%
60.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 3.79%
61.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3.77%
62.  สพป.หนองคาย เขต 2 3.74%
63.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 3.72%
64.  สพป.มุกดาหาร 3.69%
65.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 3.66%
66.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 3.65%
67.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 3.64%
68.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 3.63%
69.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 3.62%
70.  สพป.ระนอง 3.62%
71.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3.61%
72.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 3.59%
73.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 3.58%
74.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 3.58%
75.  สพป.เลย เขต 2 3.58%
76.  สพป.ตรัง เขต 2 3.57%
77.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.57%
78.  สพป.สระบุรี เขต 2 3.57%
79.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 3.56%
80.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 3.55%
81.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 3.54%
82.  สพป.สระแก้ว เขต 2 3.54%
83.  สพป.พังงา 3.52%
84.  สพป.พัทลุง เขต 2 3.51%
85.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.51%
86.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.49%
87.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 3.48%
88.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 3.48%
89.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 3.47%
90.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.47%
91.  สพป.ลำพูน เขต 2 3.43%
92.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.42%
93.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3.41%
94.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 3.40%
95.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.40%
96.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 3.37%
97.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.35%
98.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 3.35%
99.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.35%
100.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.32%
101.  สพป.สงขลา เขต 2 3.30%
102.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 3.30%
103.  สพป.พะเยา เขต 1 3.27%
104.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3.26%
105.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.25%
106.  สพป.เลย เขต 3 3.25%
107.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3.24%
108.  สพป.หนองคาย เขต 1 3.23%
109.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 3.22%
110.  สพป.ชุมพร เขต 2 3.21%
111.  สพป.นครปฐม เขต 1 3.21%
112.  สพป.สระบุรี เขต 1 3.20%
113.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3.20%
114.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.20%
115.  สพป.อุดรธานี เขต 2 3.18%
116.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 3.17%
117.  สพป.จันทบุรี เขต 2 3.17%
118.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 3.16%
119.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3.15%
120.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 3.13%
121.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 3.12%
122.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 3.09%
123.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.07%
124.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3.07%
125.  สพป.ระยอง เขต 1 3.05%
126.  สพป.อุดรธานี เขต 3 3.01%
127.  สพป.ยโสธร เขต 2 3.00%
128.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.99%
129.  สพป.อุดรธานี เขต 4 2.98%
130.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2.96%
131.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2.96%
132.  สพป.ตราด 2.96%
133.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.95%
134.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.93%
135.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.92%
136.  สพป.นครนายก 2.92%
137.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.92%
138.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 2.92%
139.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.92%
140.  สพป.ยโสธร เขต 1 2.92%
141.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.90%
142.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2.86%
143.  สพป.สระแก้ว เขต 1 2.85%
144.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2.82%
145.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.82%
146.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.81%
147.  สพป.สงขลา เขต 1 2.80%
148.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.79%
149.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.78%
150.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2.77%
151.  สพป.สมุทรสาคร 2.76%
152.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 2.74%
153.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 2.73%
154.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.73%
155.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 2.71%
156.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.71%
157.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.70%
158.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.68%
159.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.66%
160.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2.65%
161.  สพป.พิจิตร เขต 1 2.64%
162.  สพป.อำนาจเจริญ 2.63%
163.  สพป.แพร่ เขต 1 2.62%
164.  สพป.พิจิตร เขต 2 2.56%
165.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.55%
166.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2.54%
167.  สพป.นครปฐม เขต 2 2.52%
168.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.51%
169.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.48%
170.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.45%
171.  สพป.อ่างทอง 2.39%
172.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 2.36%
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 2.36%
174.  สพป.สิงห์บุรี 2.26%
175.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 2.24%
176.  สพป.สมุทรสงคราม 2.18%
177.  สพป.ระยอง เขต 2 2.13%
178.  สพป.แพร่ เขต 2 2.01%
179.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 1.99%
180.  สพป.ชัยนาท 1.77%
181.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1.72%
182.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.45%
183.  สพป.บึงกาฬ 0.00%

Powered By www.thaieducation.net