ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.เลย เขต 3 8.58%
2.  สพป.ตรัง เขต 1 7.27%
3.  สพป.อ่างทอง 7.03%
4.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 6.15%
5.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5.85%
6.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 5.84%
7.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 5.35%
8.  สพป.สระบุรี เขต 1 5.34%
9.  สพป.เชียงราย เขต 1 5.27%
10.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.22%
11.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.10%
12.  สพป.เลย เขต 1 5.05%
13.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.01%
14.  สพป.ภูเก็ต 4.67%
15.  สพป.แพร่ เขต 1 4.55%
16.  สพป.นนทบุรี เขต 2 4.49%
17.  สพป.กรุงเทพมหานคร 4.25%
18.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 4.09%
19.  สพป.พังงา 4.02%
20.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 4.00%
21.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 4.00%
22.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.82%
23.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.79%
24.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 3.72%
25.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.57%
26.  สพป.ระยอง เขต 1 3.43%
27.  สพป.ยะลา เขต 2 3.27%
28.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.26%
29.  สพป.นครพนม เขต 2 3.17%
30.  สพป.ตราด 3.12%
31.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.11%
32.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 2.97%
33.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.96%
34.  สพป.ยะลา เขต 3 2.94%
35.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 2.89%
36.  สพป.ชลบุรี เขต 3 2.88%
37.  สพป.นราธิวาส เขต 2 2.82%
38.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.79%
39.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.77%
40.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.74%
41.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.73%
42.  สพป.สงขลา เขต 3 2.66%
43.  สพป.สิงห์บุรี 2.60%
44.  สพป.สมุทรสาคร 2.54%
45.  สพป.ชลบุรี เขต 1 2.47%
46.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.40%
47.  สพป.สงขลา เขต 2 2.38%
48.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.36%
49.  สพป.นราธิวาส เขต 1 2.35%
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.33%
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.30%
52.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.30%
53.  สพป.ยะลา เขต 1 2.27%
54.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2.27%
55.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.27%
56.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.24%
57.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.23%
58.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2.22%
59.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2.21%
60.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.20%
61.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.16%
62.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.15%
63.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.15%
64.  สพป.ลพบุรี เขต 1 2.14%
65.  สพป.สตูล 2.14%
66.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.13%
67.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.08%
68.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.07%
69.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2.07%
70.  สพป.ลำปาง เขต 2 2.05%
71.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.04%
72.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.04%
73.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.02%
74.  สพป.เชียงราย เขต 3 2.02%
75.  สพป.นครพนม เขต 1 2.01%
76.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 1.98%
77.  สพป.สกลนคร เขต 1 1.98%
78.  สพป.ชุมพร เขต 2 1.96%
79.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1.95%
80.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1.95%
81.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 1.94%
82.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 1.93%
83.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1.92%
84.  สพป.ลพบุรี เขต 2 1.90%
85.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 1.90%
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.89%
87.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1.87%
88.  สพป.นราธิวาส เขต 3 1.86%
89.  สพป.หนองคาย เขต 1 1.85%
90.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1.82%
91.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 1.82%
92.  สพป.พะเยา เขต 1 1.80%
93.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.79%
94.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1.78%
95.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1.76%
96.  สพป.นครปฐม เขต 1 1.76%
97.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1.75%
98.  สพป.สงขลา เขต 1 1.74%
99.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.68%
100.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1.65%
101.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1.63%
102.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.63%
103.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.63%
104.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1.63%
105.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.61%
106.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1.60%
107.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1.59%
108.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.59%
109.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.58%
110.  สพป.ตาก เขต 2 1.56%
111.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1.55%
112.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.54%
113.  สพป.พะเยา เขต 2 1.53%
114.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1.53%
115.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1.48%
116.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.46%
117.  สพป.ปัตตานี เขต 2 1.46%
118.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 1.46%
119.  สพป.นครนายก 1.44%
120.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1.43%
121.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.43%
122.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.42%
123.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1.40%
124.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.36%
125.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.36%
126.  สพป.พัทลุง เขต 1 1.34%
127.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.33%
128.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.33%
129.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 1.32%
130.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.30%
131.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.23%
132.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1.22%
133.  สพป.อำนาจเจริญ 1.20%
134.  สพป.น่าน เขต 1 1.18%
135.  สพป.จันทบุรี เขต 2 1.17%
136.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1.16%
137.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.15%
138.  สพป.มุกดาหาร 1.14%
139.  สพป.ระยอง เขต 2 1.12%
140.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.09%
141.  สพป.เลย เขต 2 1.07%
142.  สพป.ตรัง เขต 2 1.06%
143.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1.05%
144.  สพป.กระบี่ 1.04%
145.  สพป.ตาก เขต 1 1.04%
146.  สพป.ระนอง 1.02%
147.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1.00%
148.  สพป.ลำปาง เขต 3 0.97%
149.  สพป.สมุทรสงคราม 0.93%
150.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 0.88%
151.  สพป.ชลบุรี เขต 2 0.86%
152.  สพป.ชัยนาท 0.81%
153.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 0.79%
154.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 0.79%
155.  สพป.จันทบุรี เขต 1 0.77%
156.  สพป.สระแก้ว เขต 1 0.76%
157.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0.75%
158.  สพป.ราชบุรี เขต 1 0.75%
159.  สพป.ยโสธร เขต 2 0.74%
160.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 0.73%
161.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 0.71%
162.  สพป.ปัตตานี เขต 1 0.70%
163.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 0.67%
164.  สพป.นครปฐม เขต 2 0.65%
165.  สพป.เชียงราย เขต 4 0.65%
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 0.60%
167.  สพป.แพร่ เขต 2 0.57%
168.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.35%
169.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.25%
170.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.21%

Powered By www.thaieducation.net