ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 7.60%
2.  สพป.เลย เขต 1 6.81%
3.  สพป.นนทบุรี เขต 2 6.41%
4.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 6.04%
5.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 5.57%
6.  สพป.อุดรธานี เขต 1 5.43%
7.  สพป.ภูเก็ต 5.41%
8.  สพป.อ่างทอง 5.30%
9.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.13%
10.  สพป.สระบุรี เขต 1 4.90%
11.  สพป.แพร่ เขต 1 4.84%
12.  สพป.ลพบุรี เขต 2 4.62%
13.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 4.34%
14.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 4.06%
15.  สพป.พังงา 4.05%
16.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 4.00%
17.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.86%
18.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.83%
19.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.82%
20.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 3.68%
21.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 3.66%
22.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 3.62%
23.  สพป.ตรัง เขต 1 3.57%
24.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3.57%
25.  สพป.ปัตตานี เขต 2 3.51%
26.  สพป.ยะลา เขต 2 3.42%
27.  สพป.สิงห์บุรี 3.34%
28.  สพป.สุโขทัย เขต 1 3.30%
29.  สพป.ลำปาง เขต 2 3.25%
30.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.24%
31.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.24%
32.  สพป.ระยอง เขต 1 3.22%
33.  สพป.สมุทรสาคร 3.17%
34.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 3.09%
35.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.05%
36.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3.04%
37.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.03%
38.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2.91%
39.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2.91%
40.  สพป.บึงกาฬ 2.90%
41.  สพป.ตราด 2.86%
42.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2.85%
43.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2.84%
44.  สพป.นราธิวาส เขต 2 2.82%
45.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 2.81%
46.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2.80%
47.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.80%
48.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2.75%
49.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2.73%
50.  สพป.นราธิวาส เขต 1 2.73%
51.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2.71%
52.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.68%
53.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2.64%
54.  สพป.นราธิวาส เขต 3 2.63%
55.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.61%
56.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.57%
57.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.54%
58.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 2.52%
59.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.50%
60.  สพป.สงขลา เขต 2 2.48%
61.  สพป.สงขลา เขต 3 2.47%
62.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.47%
63.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.45%
64.  สพป.พะเยา เขต 2 2.44%
65.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.44%
66.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2.40%
67.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.40%
68.  สพป.นครพนม เขต 1 2.39%
69.  สพป.สกลนคร เขต 1 2.34%
70.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 2.34%
71.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2.32%
72.  สพป.สกลนคร เขต 3 2.32%
73.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2.29%
74.  สพป.ชุมพร เขต 1 2.29%
75.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2.28%
76.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 2.22%
77.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.22%
78.  สพป.พะเยา เขต 1 2.19%
79.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.16%
80.  สพป.กระบี่ 2.16%
81.  สพป.หนองคาย เขต 1 2.16%
82.  สพป.ลำพูน เขต 2 2.13%
83.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 2.11%
84.  สพป.ราชบุรี เขต 2 2.07%
85.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 2.07%
86.  สพป.นครปฐม เขต 1 2.06%
87.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2.06%
88.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.06%
89.  สพป.น่าน เขต 2 2.05%
90.  สพป.ชลบุรี เขต 2 2.01%
91.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 1.99%
92.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1.96%
93.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1.95%
94.  สพป.ลำพูน เขต 1 1.95%
95.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1.94%
96.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1.94%
97.  สพป.ตาก เขต 2 1.94%
98.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 1.93%
99.  สพป.พัทลุง เขต 1 1.90%
100.  สพป.ชลบุรี เขต 1 1.88%
101.  สพป.สงขลา เขต 1 1.86%
102.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1.85%
103.  สพป.ตรัง เขต 2 1.84%
104.  สพป.ยะลา เขต 3 1.83%
105.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1.82%
106.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.82%
107.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1.81%
108.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 1.80%
109.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 1.80%
110.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.78%
111.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1.74%
112.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1.72%
113.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 1.71%
114.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1.67%
115.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 1.64%
116.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.63%
117.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1.62%
118.  สพป.นครนายก 1.61%
119.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1.61%
120.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1.61%
121.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1.54%
122.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.51%
123.  สพป.ปัตตานี เขต 3 1.50%
124.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.48%
125.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.47%
126.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1.46%
127.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.44%
128.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 1.43%
129.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1.42%
130.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.39%
131.  สพป.เลย เขต 2 1.38%
132.  สพป.ระนอง 1.38%
133.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.38%
134.  สพป.สระบุรี เขต 2 1.38%
135.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 1.35%
136.  สพป.หนองคาย เขต 2 1.35%
137.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1.34%
138.  สพป.ตาก เขต 1 1.30%
139.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.30%
140.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1.27%
141.  สพป.จันทบุรี เขต 2 1.26%
142.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.26%
143.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.26%
144.  สพป.อำนาจเจริญ 1.25%
145.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1.24%
146.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.24%
147.  สพป.มุกดาหาร 1.22%
148.  สพป.ชัยนาท 1.17%
149.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.11%
150.  สพป.น่าน เขต 1 1.10%
151.  สพป.สมุทรสงคราม 1.09%
152.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1.08%
153.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 1.05%
154.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 1.03%
155.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.03%
156.  สพป.นนทบุรี เขต 1 1.01%
157.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.01%
158.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 0.99%
159.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 0.99%
160.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 0.98%
161.  สพป.ลำปาง เขต 3 0.95%
162.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 0.91%
163.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 0.89%
164.  สพป.สระแก้ว เขต 1 0.80%
165.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.80%
166.  สพป.ปัตตานี เขต 1 0.78%
167.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.76%
168.  สพป.จันทบุรี เขต 1 0.74%
169.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0.72%
170.  สพป.เชียงราย เขต 4 0.68%
171.  สพป.แพร่ เขต 2 0.64%
172.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 0.62%
173.  สพป.ยโสธร เขต 2 0.61%
174.  สพป.ระยอง เขต 2 0.59%
175.  สพป.เลย เขต 3 0.57%
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0.10%

Powered By www.thaieducation.net