ภาวะทุพโภชนาการอ้วนและเตี้ยระดับประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


 
 มากกว่าร้อยละ 10.00%
 
 ไม่เกินร้อยละ 10.00%

- เขตพื้นที่ ร้อยละ
1.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 5.64%
2.  สพป.ขอนแก่น เขต 1 5.60%
3.  สพป.นนทบุรี เขต 2 5.50%
4.  สพป.พิษณุโลก เขต 1 5.31%
5.  สพป.สระบุรี เขต 1 5.30%
6.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 5.15%
7.  สพป.ภูเก็ต 5.04%
8.  สพป.เลย เขต 1 4.93%
9.  สพป.ระยอง เขต 1 4.76%
10.  สพป.แพร่ เขต 1 4.67%
11.  สพป.สิงห์บุรี 4.51%
12.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 4.21%
13.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4.05%
14.  สพป.ตรัง เขต 1 3.97%
15.  สพป.สุโขทัย เขต 2 3.70%
16.  สพป.นครราชสีมา เขต 2 3.61%
17.  สพป.เชียงราย เขต 1 3.53%
18.  สพป.กรุงเทพมหานคร 3.48%
19.  สพป.ชลบุรี เขต 1 3.48%
20.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 3.44%
21.  สพป.อุดรธานี เขต 1 3.40%
22.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 3.34%
23.  สพป.กระบี่ 3.33%
24.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3.31%
25.  สพป.ชุมพร เขต 1 3.30%
26.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 3.21%
27.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 3.20%
28.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3.19%
29.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 3.16%
30.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 3.13%
31.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3.12%
32.  สพป.นครราชสีมา เขต 4 3.09%
33.  สพป.นราธิวาส เขต 1 3.04%
34.  สพป.ชลบุรี เขต 3 3.02%
35.  สพป.นครพนม เขต 2 3.01%
36.  สพป.สมุทรสาคร 2.98%
37.  สพป.สงขลา เขต 3 2.88%
38.  สพป.นราธิวาส เขต 2 2.88%
39.  สพป.ลพบุรี เขต 2 2.87%
40.  สพป.ปทุมธานี เขต 1 2.83%
41.  สพป.พัทลุง เขต 1 2.82%
42.  สพป.สระบุรี เขต 2 2.75%
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 5 2.73%
44.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2.73%
45.  สพป.พิษณุโลก เขต 2 2.70%
46.  สพป.สุรินทร์ เขต 1 2.69%
47.  สพป.ขอนแก่น เขต 5 2.66%
48.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2.64%
49.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2.62%
50.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2.61%
51.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2.61%
52.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2.59%
53.  สพป.ขอนแก่น เขต 3 2.56%
54.  สพป.นครปฐม เขต 1 2.47%
55.  สพป.ยะลา เขต 2 2.46%
56.  สพป.ตราด 2.45%
57.  สพป.ลำปาง เขต 1 2.43%
58.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.43%
59.  สพป.ลำพูน เขต 1 2.42%
60.  สพป.ยะลา เขต 3 2.42%
61.  สพป.ระนอง 2.41%
62.  สพป.นครพนม เขต 1 2.40%
63.  สพป.นครราชสีมา เขต 1 2.40%
64.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2.39%
65.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2.37%
66.  สพป.สกลนคร เขต 1 2.36%
67.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2.36%
68.  สพป.เชียงราย เขต 2 2.36%
69.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2.34%
70.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2.34%
71.  สพป.ชุมพร เขต 2 2.33%
72.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2.33%
73.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2.31%
74.  สพป.พะเยา เขต 2 2.31%
75.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2.23%
76.  สพป.อ่างทอง 2.23%
77.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.22%
78.  สพป.ลำปาง เขต 2 2.15%
79.  สพป.ปัตตานี เขต 2 2.15%
80.  สพป.เลย เขต 3 2.14%
81.  สพป.สกลนคร เขต 2 2.14%
82.  สพป.สุรินทร์ เขต 2 2.13%
83.  สพป.ยะลา เขต 1 2.13%
84.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2.13%
85.  สพป.น่าน เขต 2 2.13%
86.  สพป.ตรัง เขต 2 2.10%
87.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2.10%
88.  สพป.ขอนแก่น เขต 2 2.09%
89.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2.07%
90.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2.03%
91.  สพป.ตาก เขต 2 2.02%
92.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2.02%
93.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2.01%
94.  สพป.พิษณุโลก เขต 3 1.98%
95.  สพป.หนองคาย เขต 1 1.97%
96.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1.96%
97.  สพป.สุรินทร์ เขต 3 1.94%
98.  สพป.เชียงราย เขต 3 1.93%
99.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 1.93%
100.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 1.93%
101.  สพป.นราธิวาส เขต 3 1.87%
102.  สพป.ราชบุรี เขต 2 1.86%
103.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1.86%
104.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 1.84%
105.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 1.84%
106.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1.80%
107.  สพป.ขอนแก่น เขต 4 1.80%
108.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 1.78%
109.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1.77%
110.  สพป.สงขลา เขต 2 1.75%
111.  สพป.มหาสารคาม เขต 2 1.75%
112.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1.72%
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1.69%
114.  สพป.นครราชสีมา เขต 6 1.62%
115.  สพป.ปทุมธานี เขต 2 1.61%
116.  สพป.สุโขทัย เขต 1 1.57%
117.  สพป.พิจิตร เขต 2 1.56%
118.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 1.56%
119.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 1.54%
120.  สพป.สตูล 1.53%
121.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 1.51%
122.  สพป.นครนายก 1.49%
123.  สพป.อุดรธานี เขต 3 1.49%
124.  สพป.หนองคาย เขต 2 1.48%
125.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 1.46%
126.  สพป.พะเยา เขต 1 1.43%
127.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1.41%
128.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 1.41%
129.  สพป.นครราชสีมา เขต 3 1.41%
130.  สพป.ราชบุรี เขต 1 1.40%
131.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1.39%
132.  สพป.สระแก้ว เขต 2 1.38%
133.  สพป.มุกดาหาร 1.38%
134.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1.36%
135.  สพป.อุดรธานี เขต 2 1.35%
136.  สพป.ลำพูน เขต 2 1.34%
137.  สพป.เพชรบุรี เขต 1 1.34%
138.  สพป.เลย เขต 2 1.33%
139.  สพป.พังงา 1.33%
140.  สพป.ชลบุรี เขต 2 1.31%
141.  สพป.แพร่ เขต 2 1.30%
142.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1.30%
143.  สพป.อุดรธานี เขต 4 1.29%
144.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1.28%
145.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1.28%
146.  สพป.ระยอง เขต 2 1.24%
147.  สพป.ลพบุรี เขต 1 1.23%
148.  สพป.สงขลา เขต 1 1.22%
149.  สพป.สกลนคร เขต 3 1.21%
150.  สพป.ตาก เขต 1 1.19%
151.  สพป.พัทลุง เขต 2 1.16%
152.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1.15%
153.  สพป.ยโสธร เขต 1 1.14%
154.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 1.13%
155.  สพป.สระแก้ว เขต 1 1.13%
156.  สพป.ลำปาง เขต 3 1.10%
157.  สพป.เชียงราย เขต 4 1.06%
158.  สพป.อุทัยธานี เขต 1 1.06%
159.  สพป.เพชรบุรี เขต 2 1.04%
160.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1.03%
161.  สพป.น่าน เขต 1 1.01%
162.  สพป.จันทบุรี เขต 2 1.01%
163.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1.00%
164.  สพป.สมุทรสงคราม 0.99%
165.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 0.99%
166.  สพป.จันทบุรี เขต 1 0.94%
167.  สพป.นครปฐม เขต 2 0.94%
168.  สพป.อุทัยธานี เขต 2 0.92%
169.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 0.91%
170.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 0.86%
171.  สพป.มหาสารคาม เขต 1 0.85%
172.  สพป.ชัยนาท 0.84%
173.  สพป.ยโสธร เขต 2 0.82%
174.  สพป.อำนาจเจริญ 0.81%
175.  สพป.นนทบุรี เขต 1 0.76%
176.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0.75%
177.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 0.72%
178.  สพป.นครราชสีมา เขต 7 0.66%
179.  สพป.พิจิตร เขต 1 0.61%
180.  สพป.ปัตตานี เขต 3 0.58%
181.  สพป.ปัตตานี เขต 1 0.45%
182.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 0.16%
183.  สพป.บึงกาฬ 0.00%

Powered By www.thaieducation.net