ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2 1 50.00%
2.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2 1 50.00%
3.  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 4 33.33%
4.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149 44 29.53%
5.  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 112 28 25.00%
6.  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4 1 25.00%
7.  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 207 47 22.71%
8.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 67 14 20.90%
9.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73 14 19.18%
10.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 21 4 19.05%
11.  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197 37 18.78%
12.  โรงเรียนบ้านดงมัน 32 6 18.75%
13.  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 33 6 18.18%
14.  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 28 5 17.86%
15.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 40 7 17.50%
16.  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 100 17 17.00%
17.  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62 10 16.13%
18.  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 81 13 16.05%
19.  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 91 14 15.38%
20.  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46 7 15.22%
21.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 33 5 15.15%
22.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 97 14 14.43%
23.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 35 5 14.29%
24.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 21 3 14.29%
25.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 353 50 14.16%
26.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22 3 13.64%
27.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 463 63 13.61%
28.  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 59 8 13.56%
29.  โรงเรียนนางามวิทยา 179 24 13.41%
30.  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 45 6 13.33%
31.  โรงเรียนหนองบัวใน 174 23 13.22%
32.  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69 9 13.04%
33.  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 55 7 12.73%
34.  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63 8 12.70%
35.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24 3 12.50%
36.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 89 11 12.36%
37.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 212 26 12.26%
38.  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82 10 12.20%
39.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1388 168 12.10%
40.  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116 14 12.07%
41.  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 150 18 12.00%
42.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 111 13 11.71%
43.  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60 7 11.67%
44.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95 11 11.58%
45.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 201 23 11.44%
46.  โรงเรียนหนองโพนสูง 63 7 11.11%
47.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63 7 11.11%
48.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65 7 10.77%
49.  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 122 13 10.66%
50.  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141 15 10.64%
51.  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 132 14 10.61%
52.  โรงเรียนบ้านวังมน 67 7 10.45%
53.  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48 5 10.42%
54.  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 87 9 10.34%
55.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 87 9 10.34%
56.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 214 22 10.28%
57.  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 179 18 10.06%
58.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 80 8 10.00%
59.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80 8 10.00%
60.  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 60 6 10.00%
61.  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 130 13 10.00%
62.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 20 2 10.00%
63.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81 8 9.88%
64.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 41 4 9.76%
65.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93 9 9.68%
66.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 166 16 9.64%
67.  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 242 23 9.50%
68.  โรงเรียนบ้านนาบอน 348 33 9.48%
69.  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 53 5 9.43%
70.  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54 5 9.26%
71.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 54 5 9.26%
72.  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33 3 9.09%
73.  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 11 1 9.09%
74.  โรงเรียนสังคมพัฒนา 254 23 9.06%
75.  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 100 9 9.00%
76.  โรงเรียนบ้านกกตาล 78 7 8.97%
77.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 146 13 8.90%
78.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 45 4 8.89%
79.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 2 8.70%
80.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141 12 8.51%
81.  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 177 15 8.47%
82.  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24 2 8.33%
83.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 123 10 8.13%
84.  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 37 3 8.11%
85.  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 37 3 8.11%
86.  โรงเรียนบ้านดินจี่ 358 29 8.10%
87.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99 8 8.08%
88.  โรงเรียนบ้านโนนชาด 99 8 8.08%
89.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 25 2 8.00%
90.  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 151 12 7.95%
91.  โรงเรียนนาขามวิทยา 277 22 7.94%
92.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 76 6 7.89%
93.  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52 4 7.69%
94.  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 53 4 7.55%
95.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 297 22 7.41%
96.  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 354 26 7.34%
97.  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 218 16 7.34%
98.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 41 3 7.32%
99.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56 4 7.14%
100.  โรงเรียนบ้านผึ้ง 70 5 7.14%
101.  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29 2 6.90%
102.  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 88 6 6.82%
103.  โรงเรียนบ้านจอมทอง 30 2 6.67%
104.  โรงเรียนบ้านดงหมู 137 9 6.57%
105.  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62 4 6.45%
106.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 140 9 6.43%
107.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 47 3 6.38%
108.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127 8 6.30%
109.  โรงเรียนบ้านหนองผือ 48 3 6.25%
110.  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 275 17 6.18%
111.  โรงเรียนบ้านปลาขาว 49 3 6.12%
112.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 296 18 6.08%
113.  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 33 2 6.06%
114.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 150 9 6.00%
115.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103 6 5.83%
116.  โรงเรียนบ้านนากระเดา 86 5 5.81%
117.  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87 5 5.75%
118.  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 53 3 5.66%
119.  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106 6 5.66%
120.  โรงเรียนนาทันวิทยา 108 6 5.56%
121.  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 92 5 5.43%
122.  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 148 8 5.41%
123.  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 116 6 5.17%
124.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 156 8 5.13%
125.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 138 7 5.07%
126.  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 100 5 5.00%
127.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 100 5 5.00%
128.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20 1 5.00%
129.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 101 5 4.95%
130.  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41 2 4.88%
131.  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62 3 4.84%
132.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 83 4 4.82%
133.  โรงเรียนบ้านนาคู 229 11 4.80%
134.  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 172 8 4.65%
135.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 66 3 4.55%
136.  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22 1 4.55%
137.  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 133 6 4.51%
138.  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89 4 4.49%
139.  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 67 3 4.48%
140.  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 206 9 4.37%
141.  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 118 5 4.24%
142.  โรงเรียนบ้านชาด 236 10 4.24%
143.  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 240 10 4.17%
144.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72 3 4.17%
145.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 97 4 4.12%
146.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 98 4 4.08%
147.  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 126 5 3.97%
148.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 76 3 3.95%
149.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 104 4 3.85%
150.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291 11 3.78%
151.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646 61 3.71%
152.  โรงเรียนบ้านกลาง 108 4 3.70%
153.  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 109 4 3.67%
154.  โรงเรียนหนองบัวนอก 56 2 3.57%
155.  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56 2 3.57%
156.  โรงเรียนบ้านนาทัน 28 1 3.57%
157.  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 88 3 3.41%
158.  โรงเรียนบ้านจาน 59 2 3.39%
159.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 59 2 3.39%
160.  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 93 3 3.23%
161.  โรงเรียนบ้านคุย 253 8 3.16%
162.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99 3 3.03%
163.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176 5 2.84%
164.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 111 3 2.70%
165.  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196 5 2.55%
166.  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 120 3 2.50%
167.  โรงเรียนโคกนาดี 120 3 2.50%
168.  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 124 3 2.42%
169.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134 3 2.24%
170.  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 45 1 2.22%
171.  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 137 3 2.19%
172.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 95 2 2.11%
173.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 100 2 2.00%
174.  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 156 3 1.92%
175.  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53 1 1.89%
176.  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 159 3 1.89%
177.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230 4 1.74%
178.  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 309 5 1.62%
179.  โรงเรียนบ้านโพนแพง 239 3 1.26%
180.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 166 2 1.20%
181.  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 101 1 0.99%
182.  โรงเรียนบ้านนาวี 106 1 0.94%
183.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 352 3 0.85%
184.  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 245 1 0.41%
185.  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38 0 0.00%
186.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 46 0 0.00%
187.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6 0 0.00%
188.  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 39 0 0.00%
189.  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 260 0 0.00%
190.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80 0 0.00%
191.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 73 0 0.00%
192.  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36 0 0.00%
193.  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64 0 0.00%
194.  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44 0 0.00%
195.  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3 0 0.00%
196.  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15 0 0.00%
197.  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32 0 0.00%
198.  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30 0 0.00%
199.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net