ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 37 18 48.65%
2.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136 45 33.09%
3.  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4 1 25.00%
4.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4 1 25.00%
5.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55 13 23.64%
6.  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162 36 22.22%
7.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59 11 18.64%
8.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27 5 18.52%
9.  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114 20 17.54%
10.  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121 21 17.36%
11.  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64 11 17.19%
12.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140 24 17.14%
13.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111 19 17.12%
14.  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59 10 16.95%
15.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60 10 16.67%
16.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104 17 16.35%
17.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138 22 15.94%
18.  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97 15 15.46%
19.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33 5 15.15%
20.  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91 13 14.29%
21.  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21 3 14.29%
22.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7 1 14.29%
23.  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146 20 13.70%
24.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53 7 13.21%
25.  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53 7 13.21%
26.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161 21 13.04%
27.  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78 10 12.82%
28.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95 12 12.63%
29.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103 13 12.62%
30.  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48 6 12.50%
31.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65 8 12.31%
32.  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114 14 12.28%
33.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58 7 12.07%
34.  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 92 11 11.96%
35.  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120 14 11.67%
36.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61 7 11.48%
37.  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168 19 11.31%
38.  โรงเรียนยางคำวิทยา 72 8 11.11%
39.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18 2 11.11%
40.  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 9 1 11.11%
41.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181 20 11.05%
42.  โรงเรียนดงบังวิทยา 110 12 10.91%
43.  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37 4 10.81%
44.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159 17 10.69%
45.  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170 18 10.59%
46.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38 4 10.53%
47.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105 11 10.48%
48.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48 5 10.42%
49.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87 9 10.34%
50.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87 9 10.34%
51.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78 8 10.26%
52.  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79 8 10.13%
53.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159 16 10.06%
54.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80 8 10.00%
55.  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170 17 10.00%
56.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61 6 9.84%
57.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102 10 9.80%
58.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82 8 9.76%
59.  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82 8 9.76%
60.  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144 14 9.72%
61.  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103 10 9.71%
62.  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196 19 9.69%
63.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83 8 9.64%
64.  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42 4 9.52%
65.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242 23 9.50%
66.  โรงเรียนคำขามวิทยา 98 9 9.18%
67.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114 10 8.77%
68.  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310 27 8.71%
69.  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138 12 8.70%
70.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70 6 8.57%
71.  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118 10 8.47%
72.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213 18 8.45%
73.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36 3 8.33%
74.  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74 6 8.11%
75.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37 3 8.11%
76.  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165 13 7.88%
77.  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102 8 7.84%
78.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51 4 7.84%
79.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128 10 7.81%
80.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194 15 7.73%
81.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130 10 7.69%
82.  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53 4 7.55%
83.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40 3 7.50%
84.  โรงเรียนบ้านคำแคน 40 3 7.50%
85.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68 5 7.35%
86.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41 3 7.32%
87.  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96 7 7.29%
88.  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83 6 7.23%
89.  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42 3 7.14%
90.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14 1 7.14%
91.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70 5 7.14%
92.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74 5 6.76%
93.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123 8 6.50%
94.  โรงเรียนหนองบัวชุม 47 3 6.38%
95.  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32 2 6.25%
96.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162 10 6.17%
97.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148 9 6.08%
98.  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66 4 6.06%
99.  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50 3 6.00%
100.  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134 8 5.97%
101.  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87 5 5.75%
102.  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106 6 5.66%
103.  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107 6 5.61%
104.  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72 4 5.56%
105.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110 6 5.45%
106.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74 4 5.41%
107.  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93 5 5.38%
108.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189 10 5.29%
109.  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38 2 5.26%
110.  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104 5 4.81%
111.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85 4 4.71%
112.  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44 2 4.55%
113.  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89 4 4.49%
114.  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45 2 4.44%
115.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71 3 4.23%
116.  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193 8 4.15%
117.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123 5 4.07%
118.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246 10 4.07%
119.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124 5 4.03%
120.  โรงเรียนนาบงวิทยา 126 5 3.97%
121.  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380 15 3.95%
122.  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155 6 3.87%
123.  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115 4 3.48%
124.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58 2 3.45%
125.  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88 3 3.41%
126.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89 3 3.37%
127.  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60 2 3.33%
128.  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62 2 3.23%
129.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130 4 3.08%
130.  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99 3 3.03%
131.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170 5 2.94%
132.  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73 2 2.74%
133.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112 3 2.68%
134.  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77 2 2.60%
135.  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193 5 2.59%
136.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39 1 2.56%
137.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202 5 2.48%
138.  โรงเรียนคำโองวิทยา 87 2 2.30%
139.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218 5 2.29%
140.  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93 2 2.15%
141.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239 5 2.09%
142.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192 4 2.08%
143.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108 2 1.85%
144.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176 3 1.70%
145.  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59 1 1.69%
146.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67 1 1.49%
147.  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79 1 1.27%
148.  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95 1 1.05%
149.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95 1 1.05%
150.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101 1 0.99%
151.  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139 1 0.72%
152.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31 0 0.00%
153.  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88 0 0.00%
154.  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41 0 0.00%
155.  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82 0 0.00%
156.  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007 0 0.00%
157.  โรงเรียนพิมูลวิทยา 15 0 0.00%
158.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27 0 0.00%
159.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41 0 0.00%
160.  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55 0 0.00%
161.  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104 0 0.00%
162.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37 0 0.00%
163.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45 0 0.00%
164.  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84 0 0.00%
165.  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net