ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 2 66.67%
2.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 59 22 37.29%
3.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 10 25.64%
4.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 7 25.00%
5.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33 8 24.24%
6.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 82 18 21.95%
7.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 1 20.00%
8.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 27 18.88%
9.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 91 16 17.58%
10.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 160 28 17.50%
11.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 4 17.39%
12.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 116 19 16.38%
13.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 216 35 16.20%
14.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 157 25 15.92%
15.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 18 15.13%
16.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 15 15.00%
17.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 13 14.44%
18.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 12 14.29%
19.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 5 13.89%
20.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 109 15 13.76%
21.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 51 7 13.73%
22.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 5 13.51%
23.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 26 13.33%
24.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 11 13.25%
25.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 260 34 13.08%
26.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 86 11 12.79%
27.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 95 12 12.63%
28.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 13 12.62%
29.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 2 12.50%
30.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 10 12.50%
31.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 98 12 12.24%
32.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 102 12 11.76%
33.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154 18 11.69%
34.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 95 11 11.58%
35.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 78 9 11.54%
36.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 35 4 11.43%
37.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 21 11.41%
38.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 2 11.11%
39.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 5 11.11%
40.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 92 10 10.87%
41.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 11 10.58%
42.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 2 10.53%
43.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 622 65 10.45%
44.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 7 10.29%
45.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 49 5 10.20%
46.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119 12 10.08%
47.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 50 5 10.00%
48.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 427 42 9.84%
49.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 4 9.52%
50.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 5 9.43%
51.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 3 9.38%
52.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 3 9.38%
53.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 4 9.30%
54.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 2 9.09%
55.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 5 9.09%
56.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 6 9.09%
57.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 9 8.91%
58.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 81 7 8.64%
59.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 209 18 8.61%
60.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 105 9 8.57%
61.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 60 5 8.33%
62.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 72 6 8.33%
63.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 145 12 8.28%
64.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 2 8.00%
65.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 10 7.81%
66.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 90 7 7.78%
67.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 13 1 7.69%
68.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 5 7.58%
69.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 81 6 7.41%
70.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 109 8 7.34%
71.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 9 7.32%
72.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 110 8 7.27%
73.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 70 5 7.14%
74.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99 7 7.07%
75.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100 7 7.00%
76.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 100 7 7.00%
77.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 9 6.92%
78.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 87 6 6.90%
79.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 8 6.90%
80.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29 2 6.90%
81.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 2 6.67%
82.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 4 6.56%
83.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 187 12 6.42%
84.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 4 6.35%
85.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 48 3 6.25%
86.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 225 14 6.22%
87.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 4 6.06%
88.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 8 6.02%
89.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 117 5.98%
90.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 3 5.88%
91.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 52 3 5.77%
92.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 365 21 5.75%
93.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 4 5.63%
94.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 179 10 5.59%
95.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108 6 5.56%
96.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 3 5.08%
97.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 139 7 5.04%
98.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 80 4 5.00%
99.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 121 6 4.96%
100.  โรงเรียนนาจำปา 223 11 4.93%
101.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 7 4.83%
102.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 1 4.76%
103.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 12 4.74%
104.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 4 4.65%
105.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 5 4.59%
106.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 44 2 4.55%
107.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89 4 4.49%
108.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 6 4.38%
109.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 5 4.35%
110.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 92 4 4.35%
111.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 95 4 4.21%
112.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 119 5 4.20%
113.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 2 4.17%
114.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 97 4 4.12%
115.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 2 4.08%
116.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 50 2 4.00%
117.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 78 3 3.85%
118.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 80 3 3.75%
119.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 2 3.70%
120.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 139 5 3.60%
121.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 30 1 3.33%
122.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 4 3.33%
123.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93 3 3.23%
124.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
125.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63 2 3.17%
126.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 162 5 3.09%
127.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
128.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 198 6 3.03%
129.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 244 7 2.87%
130.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 7 2.82%
131.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107 3 2.80%
132.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1571 44 2.80%
133.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 36 1 2.78%
134.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 3 2.73%
135.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 120 3 2.50%
136.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 1 2.44%
137.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 123 3 2.44%
138.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 2 2.44%
139.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 2 2.41%
140.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 257 6 2.33%
141.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88 2 2.27%
142.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 2 1.90%
143.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 53 1 1.89%
144.  โรงเรียนนาโกวิทยา 109 2 1.83%
145.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 167 3 1.80%
146.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 2 1.77%
147.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 1 1.61%
148.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 1 1.61%
149.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 149 2 1.34%
150.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 1 1.28%
151.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 1 1.25%
152.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 81 1 1.23%
153.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 85 1 1.18%
154.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 1 0.87%
155.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 1 0.72%
156.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 1 0.54%
157.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 0 0.00%
158.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 0 0.00%
159.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
160.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 16 0 0.00%
161.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
162.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 111 0 0.00%
163.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 43 0 0.00%
164.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31 0 0.00%
165.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 76 0 0.00%
166.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 122 0 0.00%
167.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 59 0 0.00%
168.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 0 0.00%
169.  โรงเรียนภูปอวิทยา 23 0 0.00%
170.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 85 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
173.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 54 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net