ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านท่างาม 3 2 66.67%
2.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2 1 50.00%
3.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36 9 25.00%
4.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23 5 21.74%
5.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58 12 20.69%
6.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5 1 20.00%
7.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16 3 18.75%
8.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39 7 17.95%
9.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119 21 17.65%
10.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143 24 16.78%
11.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214 35 16.36%
12.  โรงเรียนหนองแวงแสน 43 7 16.28%
13.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154 25 16.23%
14.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31 5 16.13%
15.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50 8 16.00%
16.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126 19 15.08%
17.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28 4 14.29%
18.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100 14 14.00%
19.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87 12 13.79%
20.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83 11 13.25%
21.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23 3 13.04%
22.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115 15 13.04%
23.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103 13 12.62%
24.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155 19 12.26%
25.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66 8 12.12%
26.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93 11 11.83%
27.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144 17 11.81%
28.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17 2 11.76%
29.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60 7 11.67%
30.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106 12 11.32%
31.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259 28 10.81%
32.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159 17 10.69%
33.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75 8 10.67%
34.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432 46 10.65%
35.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104 11 10.58%
36.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19 2 10.53%
37.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617 65 10.53%
38.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184 19 10.33%
39.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21 2 9.52%
40.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42 4 9.52%
41.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84 8 9.52%
42.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53 5 9.43%
43.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32 3 9.38%
44.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66 6 9.09%
45.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22 2 9.09%
46.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78 7 8.97%
47.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190 17 8.95%
48.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112 10 8.93%
49.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 4 8.89%
50.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34 3 8.82%
51.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92 8 8.70%
52.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127 11 8.66%
53.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104 9 8.65%
54.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 6 8.45%
55.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83 7 8.43%
56.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108 9 8.33%
57.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86 7 8.14%
58.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37 3 8.11%
59.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101 8 7.92%
60.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 4 7.84%
61.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93 7 7.53%
62.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93 7 7.53%
63.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67 5 7.46%
64.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83 6 7.23%
65.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112 8 7.14%
66.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185 13 7.03%
67.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86 6 6.98%
68.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101 7 6.93%
69.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116 8 6.90%
70.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48 3 6.25%
71.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 80 5 6.25%
72.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64 4 6.25%
73.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130 8 6.15%
74.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115 7 6.09%
75.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572 94 5.98%
76.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34 2 5.88%
77.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120 7 5.83%
78.  โรงเรียนนาจำปา 223 13 5.83%
79.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120 7 5.83%
80.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52 3 5.77%
81.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52 3 5.77%
82.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210 12 5.71%
83.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92 5 5.43%
84.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77 4 5.19%
85.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98 5 5.10%
86.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59 3 5.08%
87.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80 4 5.00%
88.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141 7 4.96%
89.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61 3 4.92%
90.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41 2 4.88%
91.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41 2 4.88%
92.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226 11 4.87%
93.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185 9 4.86%
94.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 5 4.81%
95.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253 12 4.74%
96.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86 4 4.65%
97.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109 5 4.59%
98.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66 3 4.55%
99.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133 6 4.51%
100.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94 4 4.26%
101.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71 3 4.23%
102.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48 2 4.17%
103.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97 4 4.12%
104.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122 5 4.10%
105.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368 15 4.08%
106.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 1 4.00%
107.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126 5 3.97%
108.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101 4 3.96%
109.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102 4 3.92%
110.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52 2 3.85%
111.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80 3 3.75%
112.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27 1 3.70%
113.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83 3 3.61%
114.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87 3 3.45%
115.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117 4 3.42%
116.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30 1 3.33%
117.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91 3 3.30%
118.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61 2 3.28%
119.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62 2 3.23%
120.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63 2 3.17%
121.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956 62 3.17%
122.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158 5 3.16%
123.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32 1 3.13%
124.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 3 3.13%
125.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259 8 3.09%
126.  โรงเรียนบ้านโคกใส 65 2 3.08%
127.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68 2 2.94%
128.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246 7 2.85%
129.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106 3 2.83%
130.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248 7 2.82%
131.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36 1 2.78%
132.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145 4 2.76%
133.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110 3 2.73%
134.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117 3 2.56%
135.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83 2 2.41%
136.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83 2 2.41%
137.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84 2 2.38%
138.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84 2 2.38%
139.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43 1 2.33%
140.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87 2 2.30%
141.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137 3 2.19%
142.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194 4 2.06%
143.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195 4 2.05%
144.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49 1 2.04%
145.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199 4 2.01%
146.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55 1 1.82%
147.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110 2 1.82%
148.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113 2 1.77%
149.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171 3 1.75%
150.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62 1 1.61%
151.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62 1 1.61%
152.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133 2 1.50%
153.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138 2 1.45%
154.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 1 1.25%
155.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82 1 1.22%
156.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90 1 1.11%
157.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115 1 0.87%
158.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125 1 0.80%
159.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105 0 0.00%
160.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25 0 0.00%
161.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54 0 0.00%
162.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52 0 0.00%
163.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10 0 0.00%
164.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1 0 0.00%
165.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28 0 0.00%
166.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18 0 0.00%
167.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50 0 0.00%
168.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
169.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
170.  โรงเรียนนาโกวิทยา 110 0 0.00%
171.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30 0 0.00%
172.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61 0 0.00%
173.  โรงเรียนภูปอวิทยา 22 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net