ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 5 71.43%
2.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 6 3 50.00%
3.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 18 5 27.78%
4.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 17 21.25%
5.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 20 18.52%
6.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 22 18.18%
7.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 10 17.54%
8.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 272 44 16.18%
9.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162 26 16.05%
10.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 4 16.00%
11.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 15 15.46%
12.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 16 13.79%
13.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 22 13.75%
14.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 3 12.50%
15.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 17 12.41%
16.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 464 56 12.07%
17.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 10 11.90%
18.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233 27 11.59%
19.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 5 11.36%
20.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 116 13 11.21%
21.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 1 11.11%
22.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 6 11.11%
23.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 7 11.11%
24.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 6 10.91%
25.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 176 19 10.80%
26.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 93 10 10.75%
27.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 2 10.53%
28.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114 12 10.53%
29.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 11 10.38%
30.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29 3 10.34%
31.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 13 10.16%
32.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 69 7 10.14%
33.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169 17 10.06%
34.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 12 9.92%
35.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 3 9.68%
36.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97 9 9.28%
37.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 10 9.26%
38.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44 4 9.09%
39.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231 21 9.09%
40.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 22 2 9.09%
41.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 4 8.89%
42.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 3 8.82%
43.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 9 8.82%
44.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 9 8.49%
45.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 6 8.45%
46.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 164 8.34%
47.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 1 8.33%
48.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 5 8.33%
49.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 9 8.26%
50.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 122 10 8.20%
51.  โรงเรียนหนองแวงแสน 49 4 8.16%
52.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123 10 8.13%
53.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 22 8.00%
54.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 2 8.00%
55.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 3 7.89%
56.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 51 4 7.84%
57.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 5 7.81%
58.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 7 7.78%
59.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 4 7.69%
60.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 10 7.63%
61.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 10 7.58%
62.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 6 7.41%
63.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 8 7.41%
64.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 4 7.14%
65.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 28 2 7.14%
66.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 6 7.06%
67.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 3 6.82%
68.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30 2 6.67%
69.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1664 110 6.61%
70.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 3 6.38%
71.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159 10 6.29%
72.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
73.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 5 6.02%
74.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 9 6.00%
75.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 7 5.93%
76.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 7 5.93%
77.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 5 5.75%
78.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 141 8 5.67%
79.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 4 5.41%
80.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 5 5.32%
81.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 2 5.26%
82.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 6 5.26%
83.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 6 5.17%
84.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78 4 5.13%
85.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80 4 5.00%
86.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 6 4.92%
87.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 5 4.90%
88.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 4 4.88%
89.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 5 4.81%
90.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 3 4.69%
91.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 5 4.67%
92.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 10 4.63%
93.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
94.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 5 4.50%
95.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 4 4.44%
96.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 3 4.41%
97.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 654 28 4.28%
98.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 94 4 4.26%
99.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 7 4.24%
100.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 3 4.17%
101.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 2 4.17%
102.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 1 4.17%
103.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 99 4 4.04%
104.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 9 3.93%
105.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 2 3.92%
106.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 5 3.85%
107.  โรงเรียนภูปอวิทยา 26 1 3.85%
108.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 5 3.79%
109.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218 8 3.67%
110.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 4 3.64%
111.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 4 3.60%
112.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 3 3.57%
113.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 113 4 3.54%
114.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 4 3.54%
115.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 7 3.50%
116.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 4 3.48%
117.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 3 3.41%
118.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 2 3.39%
119.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 119 4 3.36%
120.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 3 3.26%
121.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 187 6 3.21%
122.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 1 3.13%
123.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 3 3.06%
124.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 2 3.03%
125.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 1 2.94%
126.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 102 3 2.94%
127.  โรงเรียนนาจำปา 244 7 2.87%
128.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
129.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 75 2 2.67%
130.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263 7 2.66%
131.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 6 2.62%
132.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 78 2 2.56%
133.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 43 1 2.33%
134.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 3 2.29%
135.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 90 2 2.22%
136.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
137.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 94 2 2.13%
138.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 8 2.08%
139.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 1 2.08%
140.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 1 2.04%
141.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 1 2.04%
142.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 1 2.00%
143.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 105 2 1.90%
144.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 1 1.89%
145.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 1 1.85%
146.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 2 1.82%
147.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 1 1.61%
148.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 2 1.61%
149.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 63 1 1.59%
150.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 1 1.52%
151.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 1 1.52%
152.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 2 1.41%
153.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 2 1.32%
154.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
155.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 2 0.75%
156.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 0 0.00%
157.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 41 0 0.00%
158.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 0 0.00%
159.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
160.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
161.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 0 0.00%
162.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
163.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
164.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58 0 0.00%
165.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
166.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
167.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
168.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 0 0.00%
169.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
170.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
171.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
172.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 0 0.00%
173.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net