ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7 5 71.43%
2.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 7 3 42.86%
3.  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 32 9 28.13%
4.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80 19 23.75%
5.  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108 20 18.52%
6.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27 5 18.52%
7.  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57 10 17.54%
8.  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121 21 17.36%
9.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 118 20 16.95%
10.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24 4 16.67%
11.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 158 26 16.46%
12.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25 4 16.00%
13.  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 277 42 15.16%
14.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160 24 15.00%
15.  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 114 17 14.91%
16.  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97 14 14.43%
17.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44 6 13.64%
18.  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 96 13 13.54%
19.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 463 62 13.39%
20.  โรงเรียนบ้านสว่าง 45 6 13.33%
21.  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 30 4 13.33%
22.  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 235 30 12.77%
23.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137 17 12.41%
24.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116 14 12.07%
25.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 170 20 11.76%
26.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52 6 11.54%
27.  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106 12 11.32%
28.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54 6 11.11%
29.  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63 7 11.11%
30.  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 9 1 11.11%
31.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55 6 10.91%
32.  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121 13 10.74%
33.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38 4 10.53%
34.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19 2 10.53%
35.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 181 19 10.50%
36.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 232 24 10.34%
37.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1661 170 10.23%
38.  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71 7 9.86%
39.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31 3 9.68%
40.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 126 12 9.52%
41.  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 116 11 9.48%
42.  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 96 9 9.38%
43.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128 12 9.38%
44.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108 10 9.26%
45.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108 10 9.26%
46.  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 33 3 9.09%
47.  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165 15 9.09%
48.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90 8 8.89%
49.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 45 4 8.89%
50.  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34 3 8.82%
51.  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102 9 8.82%
52.  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23 2 8.70%
53.  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966 169 8.60%
54.  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94 8 8.51%
55.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275 23 8.36%
56.  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84 7 8.33%
57.  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60 5 8.33%
58.  โรงเรียนหนองแวงแสน 48 4 8.33%
59.  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12 1 8.33%
60.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109 9 8.26%
61.  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64 5 7.81%
62.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52 4 7.69%
63.  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131 10 7.63%
64.  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 160 12 7.50%
65.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 81 6 7.41%
66.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81 6 7.41%
67.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98 7 7.14%
68.  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85 6 7.06%
69.  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71 5 7.04%
70.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44 3 6.82%
71.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59 4 6.78%
72.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74 5 6.76%
73.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229 15 6.55%
74.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47 3 6.38%
75.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48 3 6.25%
76.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16 1 6.25%
77.  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114 7 6.14%
78.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132 8 6.06%
79.  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118 7 5.93%
80.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118 7 5.93%
81.  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102 6 5.88%
82.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17 1 5.88%
83.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72 4 5.56%
84.  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655 35 5.34%
85.  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38 2 5.26%
86.  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 76 4 5.26%
87.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96 5 5.21%
88.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139 7 5.04%
89.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 61 3 4.92%
90.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122 6 4.92%
91.  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102 5 4.90%
92.  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82 4 4.88%
93.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104 5 4.81%
94.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84 4 4.76%
95.  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64 3 4.69%
96.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216 10 4.63%
97.  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65 3 4.62%
98.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132 6 4.55%
99.  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 88 4 4.55%
100.  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88 4 4.55%
101.  โรงเรียนนาโกวิทยา 111 5 4.50%
102.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111 5 4.50%
103.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90 4 4.44%
104.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68 3 4.41%
105.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92 4 4.35%
106.  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117 5 4.27%
107.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24 1 4.17%
108.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217 9 4.15%
109.  โรงเรียนนาจำปา 244 10 4.10%
110.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49 2 4.08%
111.  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98 4 4.08%
112.  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 2 4.00%
113.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229 9 3.93%
114.  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51 2 3.92%
115.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130 5 3.85%
116.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184 7 3.80%
117.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106 4 3.77%
118.  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107 4 3.74%
119.  โรงเรียนภูปอวิทยา 27 1 3.70%
120.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110 4 3.64%
121.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83 3 3.61%
122.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111 4 3.60%
123.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56 2 3.57%
124.  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113 4 3.54%
125.  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200 7 3.50%
126.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115 4 3.48%
127.  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32 1 3.13%
128.  โรงเรียนบ้านโคกใส 66 2 3.03%
129.  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66 2 3.03%
130.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34 1 2.94%
131.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37 1 2.70%
132.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37 1 2.70%
133.  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 265 7 2.64%
134.  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 76 2 2.63%
135.  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384 10 2.60%
136.  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116 3 2.59%
137.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 81 2 2.47%
138.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131 3 2.29%
139.  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 44 1 2.27%
140.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 93 2 2.15%
141.  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93 2 2.15%
142.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48 1 2.08%
143.  โรงเรียนบ้านท่างาม 49 1 2.04%
144.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152 3 1.97%
145.  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53 1 1.89%
146.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 107 2 1.87%
147.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110 2 1.82%
148.  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62 1 1.61%
149.  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124 2 1.61%
150.  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 66 1 1.52%
151.  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142 2 1.41%
152.  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150 2 1.33%
153.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267 3 1.12%
154.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89 1 1.12%
155.  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3 0 0.00%
156.  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19 0 0.00%
157.  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161 0 0.00%
158.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37 0 0.00%
159.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26 0 0.00%
160.  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 57 0 0.00%
161.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134 0 0.00%
162.  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15 0 0.00%
163.  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25 0 0.00%
164.  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46 0 0.00%
165.  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54 0 0.00%
166.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68 0 0.00%
167.  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12 0 0.00%
168.  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47 0 0.00%
169.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8 0 0.00%
170.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112 0 0.00%
171.  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 40 0 0.00%
172.  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106 0 0.00%
173.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net