ภาวะทุพโภชนาการอ้วนระดับเขต ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
แถบสีแดงหมายถึงโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยความอ้วนเกิน 10.00% เกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

- เขตพื้นที่ จำนวนนักเรียน อ้วน อ้วนร้อยละ
1.  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 115 43 37.39%
2.  โรงเรียนบ้านโคกวัด 85 30 35.29%
3.  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70 23 32.86%
4.  โรงเรียนฉวาง 116 33 28.45%
5.  โรงเรียนบ้านก่องาม 93 23 24.73%
6.  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 81 19 23.46%
7.  โรงเรียนบ้านคลองงา 124 29 23.39%
8.  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 121 27 22.31%
9.  โรงเรียนวัดศิลาราย 128 26 20.31%
10.  โรงเรียนบ้านควน 65 13 20.00%
11.  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144 28 19.44%
12.  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700 134 19.14%
13.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 158 30 18.99%
14.  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118 22 18.64%
15.  โรงเรียนวัดกะโสม 200 37 18.50%
16.  โรงเรียนบ้านคลองตูก 110 20 18.18%
17.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 103 18 17.48%
18.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 564 98 17.38%
19.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122 21 17.21%
20.  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117 20 17.09%
21.  โรงเรียนบ้านวังหิน 77 13 16.88%
22.  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338 57 16.86%
23.  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 332 55 16.57%
24.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 151 25 16.56%
25.  โรงเรียนวัดควนชม 255 41 16.08%
26.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1035 166 16.04%
27.  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106 17 16.04%
28.  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 171 27 15.79%
29.  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 32 5 15.63%
30.  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123 19 15.45%
31.  โรงเรียนวัดยางค้อม 104 16 15.38%
32.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 236 36 15.25%
33.  โรงเรียนบ้านกันละ 47 7 14.89%
34.  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203 30 14.78%
35.  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 195 28 14.36%
36.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70 10 14.29%
37.  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 84 12 14.29%
38.  โรงเรียนวัดโบราณาราม 225 32 14.22%
39.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 115 16 13.91%
40.  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 87 12 13.79%
41.  โรงเรียนวัดควนกอ 124 17 13.71%
42.  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 81 11 13.58%
43.  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 141 19 13.48%
44.  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 188 25 13.30%
45.  โรงเรียนวัดหนองดี 174 23 13.22%
46.  โรงเรียนบ้านนาปราน 53 7 13.21%
47.  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258 34 13.18%
48.  โรงเรียนวัดควนส้าน 175 23 13.14%
49.  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 23 3 13.04%
50.  โรงเรียนวัดวังหิน 138 18 13.04%
51.  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 293 38 12.97%
52.  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216 28 12.96%
53.  โรงเรียนบ้านนาพา 117 15 12.82%
54.  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 128 16 12.50%
55.  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 24 3 12.50%
56.  โรงเรียนราชเวชพิศาล 90 11 12.22%
57.  โรงเรียนวัดเขาโร 222 27 12.16%
58.  โรงเรียนวัดสวนขัน 231 28 12.12%
59.  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 59 7 11.86%
60.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127 15 11.81%
61.  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178 21 11.80%
62.  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 229 27 11.79%
63.  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 119 14 11.76%
64.  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 376 44 11.70%
65.  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 188 22 11.70%
66.  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60 7 11.67%
67.  โรงเรียนบ้านบางปรน 103 12 11.65%
68.  โรงเรียนบ้านปลายรา 200 23 11.50%
69.  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 148 17 11.49%
70.  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 87 10 11.49%
71.  โรงเรียนวัดใหม่ 80 9 11.25%
72.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507 57 11.24%
73.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 170 19 11.18%
74.  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502 56 11.16%
75.  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144 16 11.11%
76.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45 5 11.11%
77.  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 46 5 10.87%
78.  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111 12 10.81%
79.  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 209 22 10.53%
80.  โรงเรียนบ้านน้ำตก 67 7 10.45%
81.  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77 8 10.39%
82.  โรงเรียนวัดมะเฟือง 97 10 10.31%
83.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117 12 10.26%
84.  โรงเรียนบ้านวังยวน 314 32 10.19%
85.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 522 53 10.15%
86.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 129 13 10.08%
87.  โรงเรียนบ้านวังธน 70 7 10.00%
88.  โรงเรียนบ้านคลองสาย 20 2 10.00%
89.  โรงเรียนบ้านหนองเจ 414 41 9.90%
90.  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 91 9 9.89%
91.  โรงเรียนบ้านพูน 92 9 9.78%
92.  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 144 14 9.72%
93.  โรงเรียนวัดลำนาว 871 84 9.64%
94.  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 275 26 9.45%
95.  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120 11 9.17%
96.  โรงเรียนวัดขนาน 176 16 9.09%
97.  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67 6 8.96%
98.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 135 12 8.89%
99.  โรงเรียนวัดควน 90 8 8.89%
100.  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 277 24 8.66%
101.  โรงเรียนวัดมังคลาราม 209 18 8.61%
102.  โรงเรียนบ้านบนควน 226 19 8.41%
103.  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143 12 8.39%
104.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 299 25 8.36%
105.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 84 7 8.33%
106.  โรงเรียนวัดเกาะสระ 122 10 8.20%
107.  โรงเรียนวัดหาดสูง 135 11 8.15%
108.  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 396 32 8.08%
109.  โรงเรียนวัดควนสูง 164 13 7.93%
110.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154 12 7.79%
111.  โรงเรียนบ้านวังเต่า 90 7 7.78%
112.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 167 13 7.78%
113.  โรงเรียนบ้านควนประ 103 8 7.77%
114.  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104 8 7.69%
115.  โรงเรียนบ้านสวนอาย 53 4 7.55%
116.  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 106 8 7.55%
117.  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 67 5 7.46%
118.  โรงเรียนบ้านคลองปีก 67 5 7.46%
119.  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 69 5 7.25%
120.  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 350 25 7.14%
121.  โรงเรียนวัดวังหีบ 98 7 7.14%
122.  โรงเรียนบ้านจำปา 131 9 6.87%
123.  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91 6 6.59%
124.  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 107 7 6.54%
125.  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 109 7 6.42%
126.  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281 18 6.41%
127.  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142 9 6.34%
128.  โรงเรียนบ้านสวน 81 5 6.17%
129.  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 211 13 6.16%
130.  โรงเรียนบ้านบางรูป 196 12 6.12%
131.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 327 20 6.12%
132.  โรงเรียนบ้านหนองยาง 82 5 6.10%
133.  โรงเรียนบ้านไสส้าน 181 11 6.08%
134.  โรงเรียนบ้านวังยาว 120 7 5.83%
135.  โรงเรียนวัดท่ายาง 522 30 5.75%
136.  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105 6 5.71%
137.  โรงเรียนวัดก้างปลา 421 24 5.70%
138.  โรงเรียนบ้านคลองกุย 53 3 5.66%
139.  โรงเรียนบ้านนา 180 10 5.56%
140.  โรงเรียนสมสรร 92 5 5.43%
141.  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113 6 5.31%
142.  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 216 11 5.09%
143.  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 259 13 5.02%
144.  โรงเรียนวัดควนยูง 101 5 4.95%
145.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 142 7 4.93%
146.  โรงเรียนบ้านเขาวง 61 3 4.92%
147.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 326 16 4.91%
148.  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 255 12 4.71%
149.  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 213 10 4.69%
150.  โรงเรียนวัดวังขรี 46 2 4.35%
151.  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 48 2 4.17%
152.  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121 5 4.13%
153.  โรงเรียนวัดควนยูง 74 3 4.05%
154.  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 201 8 3.98%
155.  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 208 8 3.85%
156.  โรงเรียนบ้านควนตม 26 1 3.85%
157.  โรงเรียนพรรณราชลเขต 87 3 3.45%
158.  โรงเรียนวัดโคกหาด 208 7 3.37%
159.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 89 3 3.37%
160.  โรงเรียนบ้านจันดี 119 4 3.36%
161.  โรงเรียนบ้านนาบอน 91 3 3.30%
162.  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63 2 3.17%
163.  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 64 2 3.13%
164.  โรงเรียนบ้านวังวัว 37 1 2.70%
165.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38 1 2.63%
166.  โรงเรียนวัดจันดี 874 22 2.52%
167.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130 3 2.31%
168.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 134 3 2.24%
169.  โรงเรียนบ้านพรุวง 45 1 2.22%
170.  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 275 6 2.18%
171.  โรงเรียนบ้านนาเส 317 6 1.89%
172.  โรงเรียนวัดกะเปียด 114 2 1.75%
173.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 59 1 1.69%
174.  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61 1 1.64%
175.  โรงเรียนบ้านนาพรุ 68 1 1.47%
176.  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276 3 1.09%
177.  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93 1 1.08%
178.  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131 1 0.76%
179.  โรงเรียนบ้านชายคลอง 265 1 0.38%
180.  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 147 0 0.00%
181.  โรงเรียนบ้านปลายเส 127 0 0.00%
182.  โรงเรียนบ้านไทรงาม 53 0 0.00%
183.  โรงเรียนมหาราช ๓ 183 0 0.00%
184.  โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0.00%
185.  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 0 0 0.00%
186.  โรงเรียนวัดเขากลาย 129 0 0.00%
187.  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29 0 0.00%
188.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 152 0 0.00%
189.  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 101 0 0.00%

 

Powered By www.thaieducation.net